• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ธรรมชาติมาหานคร : บริหารป่า พัฒนาชุมชน

อีเมล พิมพ์ PDF

ศศิน เฉลิมลาภถ้าเกิดผู้นำที่เป็นทางการอย่างผู้ใหญ่บ้าน และคนในชุมชนมีความร่วมไม้ร่วมมือ มีความเอาจริงเอาจัง โดยมีป่าเป็นศูนย์รวมจิตใจ เห็นประโยชน์ของการเก็บป่าเอาไว้เป็นธนาคารอาหาร และเป็นศูนย์รวมกิจกรรมของผู้คน ก็จะช่วยลดความใช้จ่ายของครัวเรือน ให้เป็นความยั่งยืนของชุมชนและเป็นอนาคต ที่สำคัญลูกหลานก็จะได้เห็นป่าจากที่มันกำลังหมดไปทุกทีในปัจจุบัน


ตัวอย่างของหมู่บ้านคลองห้วยหวายน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีมากตัวอย่างหนึ่ง ถ้าเกิดว่าผู้นำชุมชนมองเห็นประโยชน์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและลุกขึ้นมาเอาจริงเอาจังแล้วใช้กลไกที่ตนเองเป็นผู้นำเป็นตัวประสานงานทั้งกับฝ่ายปกครอง ฝ่ายองค์กรบริหารงานท้องถิ่น ดึงความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างกรมป่าไม้เข้ามา ดึงหน่วยงานจากองค์กรภายนอก องค์กรอนุรักษ์อย่างมูลนิธิสืบนาคะเสถียรเข้ามาช่วย ในศักยภาพของความเป็นผู้นำ ก็จะได้เปรียบในการสร้างกลไกให้เกิดการรักษาทรัพยากรเอาไว้ให้ลูกหลานสืบไป

ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน บริหารป่า พัฒนาชุมชน
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon

 

 

รับข่าวสาร