• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก เราทำงานให้พี่สืบ ศศิน เฉลิมลาภ บทความโดยศศิน เฉลิมลาภ ธรรมชาติมาหานคร : จอมป่า...ภารกิจคนกับป่า ตอน 1

ธรรมชาติมาหานคร : จอมป่า...ภารกิจคนกับป่า ตอน 1

อีเมล พิมพ์ PDF

จอมป่ามูลนิธิสืบนาคะเสถียรทำโครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วม Joint management of Protected Areas ที่มีตัวย่อว่าจอมป่า’ (JoMPA) ได้ฐานข้อมูลที่เป็นแนวเขตตามฐานข้อมูลการจัดตามโครงการร่วมกัน มีคณะกรรมการ มีกติกา และมีบุคลากรที่มาเรียนรู้ร่วมกันจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทั้งในระดับหัวหน้า และเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ


เราไม่มีรู้ว่าในอนาคตหลังจากที่หมดอายุบันทึกข้อตกลงที่ทำงานร่วมกันแล้วจะมีการทำงานต่อเนื่องกันในรูปแบบไหน แต่เราก็คิดว่าประสบการณ์ของการทำงาน 10 ปี ที่มีตัวอย่างการจัดการความขัดแย้งและมีเครื่องมือที่ดีที่สามารถนำไปใช้ได้จริง โครงการแบบนี้ รูปแบบวิธีการจัดการความขัดแย้งแบบนี้โดยใช้ ‘คนกลาง’ ที่เข้าไปทำงานในพื้นที่ความขัดแย้งจะถูกถ่ายทอดออกไปในพื้นที่ที่ปัญหาเรื่องชุมชนอาศัยอยู่กลางป่า

เราหวังว่าสิ่งที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียรทำงานมาและเป็นตัวอย่างที่ดี จะได้รับการนำไปปฏิบัติต่อไป

ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน จอมป่า...ภารกิจคนกับป่า ตอน 1 PART 1
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน จอมป่า...ภารกิจคนกับป่า ตอน 1 PART 2
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน จอมป่า...ภารกิจคนกับป่า ตอน 1 PART 3
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน จอมป่า...ภารกิจคนกับป่า ตอน 1 PART 4
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน จอมป่า...ภารกิจคนกับป่า ตอน 1 PART 5

ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon

 

 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง