• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก เราทำงานให้พี่สืบ ศศิน เฉลิมลาภ บทความโดยศศิน เฉลิมลาภ ธรรมชาติมาหานคร : คุณค่าแห่งอันดามันใต้

ธรรมชาติมาหานคร : คุณค่าแห่งอันดามันใต้

อีเมล พิมพ์ PDF

ศศิน เฉลิมลาภธรรมชาติมาหานครได้นำเสนอเรื่องราวของทะเลตั้งแต่จังหวัดสงขลา เรื่องการกัดเซาะของชายฝั่งที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์อย่างไรด้วยกันทั้งหมด 2 ตอน แล้วก็พามาดูวิถีชีวิตชุมชน คุยกับมะฉิ่งคุยกับคุณวิโชคศักดิ์ ในเรื่องของชุมชนเล็กๆ ว่าจะมีผลกระทบจากการพัฒนาอย่างไร วันนี้เขามีความสุขอย่างไรและใช้ชีวิตอยู่กันอย่างไร คุยกับบรรจงนะแสในเรื่องของแผนพัฒนาที่ใหญ่ขึ้นมาจากชุมชนพื้นที่เล็กๆ ไปจนถึงพื้นที่ภาคใต้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง วันนี้คุยกับอาจารย์ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง คุยกันในเรื่องการท่องเที่ยวระดับชาติ ระดับมรดกโลก


มีท่าเรือใหม่อยู่ที่นี่ และอีกฝ่ายอยากจะมีท่าเรือที่ใหม่กว่าใหญ่กว่า ที่นี้การพัฒนามันจะไปเรื่อยๆ อย่างไร มีใหม่ ใหม่ ใหม่ และทำอย่างไรมันจึงจะพอดี ทำอย่างไรมันจึงจะมีความสามารถที่จะมีการพัฒนาที่จะรักษาทรัพยากรอยู่ได้ ไม่กระทบกับชุมชน

แน่นอนครับ ในสเกลระดับโลกเราหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรอกครับ แต่ผมอยากตั้งคำถามว่า มันพอจะมีทางไหมที่เราจะแสดงให้คนรุ่นหลังๆ เขาเห็นว่า คนรุ่นพวกเราได้รักษาธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมๆ ไปกับการพัฒนาที่พอดีๆ ไม่ได้ทำเสียจนเกิดผลกระทบต่อฐานชีวิตในอนาคต เราทำอะไรที่พอดีๆ ก็เป็นครับ

ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน คุณค่าแห่งอันดามันใต้ ตอนที่ 1
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน คุณค่าแห่งอันดามันใต้ ตอนที่ 2

ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon

 

 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง