• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก เราทำงานให้พี่สืบ ศศิน เฉลิมลาภ บทความโดยศศิน เฉลิมลาภ ธรรมชาติมาหานคร : ฤาจะสิ้น แผ่นดินชายฝั่ง ตอน 2

ธรรมชาติมาหานคร : ฤาจะสิ้น แผ่นดินชายฝั่ง ตอน 2

อีเมล พิมพ์ PDF

ศศิน เฉลิมลาภผมยืนอยู่ในความมืดของทะเลที่จังหวัดสงขลาซึ่งก็คงจะเป็นตัวแทนปัญหาเรื่องหาดทรายที่ชัดเจนที่สุด ปัญหานี้เกิดขึ้นจากความไม่รู้ของประชาชน ความไม่ใส่ใจของผู้กำหนดนโยบาย แล้วก็ปล่อยให้ความไม่รู้ทางวิชาการในช่วงแรกๆ ของประเทศไทยในเรื่องของการเคลื่อนย้ายถ่ายเทเม็ดทรายที่จะต้องมาประกอบเป็นหาดทราย|


เม็ดทรายทบนหาดทรายที่เรายืนอยู่จะเป็นเม็ดทรายเม็ดใหม่ในวันรุ่งขึ้น ในเดือนต่อไปในปีต่อไป หากเป็นหาดเดิมแต่เม็ดทรายต้องเคลื่อนมาจากกระแสน้ำชายฝั่ง ดังนั้นเมื่อมีการเข้าไปปิดกั้นการเดินทางของเม็ดทราย ก็จะเกิดการกัดเซาะของชายหาด

เมื่อ 10 ปีที่แล้ว องค์ความรู้นี้อาจจะอ้างได้ว่าไม่มีงานวิจัยไม่มีความรู้ แม้ว่าเป็นความรู้ทั่วๆ ไปก็ตาม แต่ผมคิดว่าวันนี้มันชัดขนาดนี้ ถ้าไม่เปลี่ยนนโยบายไม่แก้ไข มันก็เท่ากับว่าหน่วยงานอันหนึ่งเป็นคนสร้างปัญหาแล้วก็สร้างให้เกิดผลกระทบต่อๆ มา แล้วก็อ้างความไม่รู้ หรืออ้างว่าเมื่อเกิดผลกระทบเฉพาะหน้าก็ต้องแก้ไขโดยการทำลายธรรมชาติต่อไปเรื่อยๆ อย่างไม่มีทางเลือก แล้วก็ทำให้หาดทรายไม่มีทางรอด

แต่ในแง่ของนโยบายหรือในแง่ของการผลาญงบประมาณของประเทศชาติ ของภาษีอากรของประชาชน ผมคิดว่าวันนี้ต้องหยุดเรื่องแบบนี้ในการที่จะทำเขื่อนกันทรายแล้วในขณะเดียวกันที่ตัวเองเป็นคนก่อปัญหาก็เอาโครงการเพื่อจะเอาหินมาถมหาดเพื่อมาทำลายหาดทราย เราต้องเลิกวิธีการแบบนี้แล้วล่ะ

เอาความรู้ขึ้นมา แล้วแก้ปัญหาด้วยการถ่ายเทตะกอนทรายแล้วก็เอาหาดทรายคืนมา การฟื้นฟูธรรมชาติทางทะเลไม่ใช่เรื่องยากและที่สำคัญคือไม่ใช่เรื่องนาน ประเทศไทยเคยดำเนินงานพลาดผิดเกี่ยวกับเรื่องนากุ้ง เรื่องของการทำลายป่าชายเลน เมื่อราวๆ ปี 40 แล้วประเทศไทยก็ร่วมกันปลูกป่าจนฟื้นฟูป่าชายเลนกลับมาได้มากมาย ทรัพยากรก็กลับมา หาดทรายก็เช่นกันครับ วันนี้เราทำลายหาดทรายไปเยอะแล้ว แต่ไม่สายครับ รีบเอาหาดทรายคืนมาครับ โดยใช้ความรู้ ก็ต้องวิงวอนผู้ที่เกี่ยวข้อง กรมเจ้าท่าท่าทำในสิ่งที่ถูกต้องเถอะครับ กรมทรัพยากรชายฝั่งท่านกล้าหาญที่จะเอาข้อมูลทางวิชาการที่ท่านเชื่อออกมาเถอะครับ รัฐบาลท่านรู้เรื่องนี้สักทีเถอะครับ

ศศิน เฉลิมลาภ

ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน ฤาจะสิ้น แผ่นดินชายฝั่ง ตอน 2 PART 1
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน ฤาจะสิ้น แผ่นดินชายฝั่ง ตอน 2 PART 2
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน ฤาจะสิ้น แผ่นดินชายฝั่ง ตอน 2 PART 3
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน ฤาจะสิ้น แผ่นดินชายฝั่ง ตอน 2 PART 4
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน ฤาจะสิ้น แผ่นดินชายฝั่ง ตอน 2 PART 5

ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon

 

 

รับข่าวสาร