• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก เราทำงานให้พี่สืบ ศศิน เฉลิมลาภ บทความโดยศศิน เฉลิมลาภ ธรรมชาติมาหานคร : ฤาจะสิ้น แผ่นดินชายฝั่ง ตอน 1

ธรรมชาติมาหานคร : ฤาจะสิ้น แผ่นดินชายฝั่ง ตอน 1

อีเมล พิมพ์ PDF
ผลประโยชน์หรือข้ออ้างของการให้เอาเรือเข้าออกได้ก็มีการสร้างสิ่งที่เรียกว่าเจ็ตตี้ส์ หรือเขื่อนกันคลื่นกันทราย แต่จริงๆ ก็คือการกันกระแสน้ำชายฝั่งที่ไม่ได้มีเฉพาะคลื่นทะเล หรือน้ำทะเลเพียงอย่างเดียว แต่ยังพัดพาเอาตะกอนทรายที่ปกติจะเกิดสันดอนโค้งปิดอ่าว ซึ่งจะต้องขุดลอกสันดอนในแต่ละปีเพื่อเป็นข้ออ้างให้เรือได้เข้าออก และการสร้างเจ็ตตี้ส์ก็ทำให้ทรายที่จะต้องไปเติมหายไป และหลังจากสร้างเจ็ตตี้ส์นี้ก็เพิ่มปัญหาเรื่องการกัดเซาะชายฝั่งมากมาย
การพัฒนาจริงๆ มันมีการแก้ไข เมื่อคุณสร้างเขื่อนกันทรายตรงนี้ สิ่งที่จะเคลื่อนย้ายทรายสามารถทำได้ด้วยวิธีสูบวิธีขุด เอาไปเติมให้อีกฝั่งเพื่อที่จะทำให้พื้นที่ไม่ถูกกัดเซาะ และเพื่อไม่ต้องไปทำลายหาดทรายอีกฝั่งด้วยการทำโครงสร้างกั้นชายฝั่งโดนกัดเซาะ โดยการเอาหินไปถม ระเบิดภูเขาทำลายสิ่งแวดล้อมไปจนถึงต้นน้ำ
ผมหวังว่ารายการรายการนี้จะเป็นตัวเปลี่ยนความเข้าใจเรื่องชายฝั่ง เลิกหาข้ออ้างการทำลายหาดทรายโดยการหาข้ออ้างในการไประเบิดหินลงมาถมหาด แต่สามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยการย้ายทรายจากฝั่งหนึ่งไปไว้อีกฝั่งหนึ่ง
ความเสียหายของหาดสมิหลาไปจนถึงหาดชลาทัศน์ ไม่ได้เกิดจากโลกร้อนหรือเพราะน้ำทะเลเพิ่มความสูง แต่เกิดจากการสร้างโครงสร้างที่รุกล้ำน้ำทะเล
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน ฤาจะสิ้น แผ่นดินชายฝั่ง ตอน 1 PART 1
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน ฤาจะสิ้น แผ่นดินชายฝั่ง ตอน 1 PART 2
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน ฤาจะสิ้น แผ่นดินชายฝั่ง ตอน 1 PART 3
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน ฤาจะสิ้น แผ่นดินชายฝั่ง ตอน 1 PART 4
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน ฤาจะสิ้น แผ่นดินชายฝั่ง ตอน 1 PART 5
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon
ศศิน เฉลิมลาภผลประโยชน์หรือข้ออ้างของการให้เอาเรือเข้าออกได้ก็มีการสร้างสิ่งที่เรียกว่าเจ็ตตี้ส์ หรือเขื่อนกันคลื่นกันทราย แต่จริงๆ ก็คือการกันกระแสน้ำชายฝั่งที่ไม่ได้มีเฉพาะคลื่นทะเล หรือน้ำทะเลเพียงอย่างเดียว แต่ยังพัดพาเอาตะกอนทรายที่ปกติจะเกิดสันดอนโค้งปิดอ่าว ซึ่งจะต้องขุดลอกสันดอนในแต่ละปีเพื่อเป็นข้ออ้างให้เรือได้เข้าออก และการสร้างเจ็ตตี้ส์ก็ทำให้ทรายที่จะต้องไปเติมหายไป และหลังจากสร้างเจ็ตตี้ส์นี้ก็เพิ่มปัญหาเรื่องการกัดเซาะชายฝั่งมากมาย

การพัฒนาจริงๆ มันมีการแก้ไข เมื่อคุณสร้างเขื่อนกันทรายตรงนี้ สิ่งที่จะเคลื่อนย้ายทรายสามารถทำได้ด้วยวิธีสูบวิธีขุด เอาไปเติมให้อีกฝั่งเพื่อที่จะทำให้พื้นที่ไม่ถูกกัดเซาะ และเพื่อไม่ต้องไปทำลายหาดทรายอีกฝั่งด้วยการทำโครงสร้างกั้นชายฝั่งโดนกัดเซาะ โดยการเอาหินไปถม ระเบิดภูเขาทำลายสิ่งแวดล้อมไปจนถึงต้นน้ำ

ผมหวังว่ารายการรายการนี้จะเป็นตัวเปลี่ยนความเข้าใจเรื่องชายฝั่ง เลิกหาข้ออ้างการทำลายหาดทรายโดยการหาข้ออ้างในการไประเบิดหินลงมาถมหาด แต่สามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยการย้ายทรายจากฝั่งหนึ่งไปไว้อีกฝั่งหนึ่ง

ความเสียหายของหาดสมิหลาไปจนถึงหาดชลาทัศน์ ไม่ได้เกิดจากโลกร้อนหรือเพราะน้ำทะเลเพิ่มความสูง แต่เกิดจากการสร้างโครงสร้างที่รุกล้ำน้ำทะเล

ศศิน เฉลิมลาภ
การกัดเซาะชายฝั่ง

ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน ฤาจะสิ้น แผ่นดินชายฝั่ง ตอน 1 PART 1
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน ฤาจะสิ้น แผ่นดินชายฝั่ง ตอน 1 PART 2
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน ฤาจะสิ้น แผ่นดินชายฝั่ง ตอน 1 PART 3
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน ฤาจะสิ้น แผ่นดินชายฝั่ง ตอน 1 PART 4
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน ฤาจะสิ้น แผ่นดินชายฝั่ง ตอน 1 PART 5

ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon
 

รับข่าวสาร