• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก เราทำงานให้พี่สืบ ศศิน เฉลิมลาภ บทความโดยศศิน เฉลิมลาภ ธรรมชาติมาหานคร : อภัยภูเบศร ความหวังใหม่ของสมุนไพรไทย

ธรรมชาติมาหานคร : อภัยภูเบศร ความหวังใหม่ของสมุนไพรไทย

อีเมล พิมพ์ PDF

ศศิน เฉลิมลาภหมอยาที่อภัยภูเบศรสืบทอดภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย แพทย์แผนสมุนไพร ไม่ว่าจะเรียกอะไรก็ช่าง แต่ว่าเรื่องนี้ล่ะที่จะพาเราออกจากความจนมุม การดื้อยา เกี่ยวกับโรคสมัยใหม่


เข้ามาที่อภัยภูเบศรแล้วจะเห็นว่าที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตแล้วก็สืบสานภูมิปัญญาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ทำท่าจะไปได้ไปไม่ได้ แต่ในที่สุดแล้ววันนี้มีแก๊ะยาโพธ์เงินโอสถ ตรงนี้เป็นโมดลหลายๆ อย่าง ตั้งแต่เรื่ององค์ความรู้ ภูมิปัญญา พัฒนาคน การต่อยอด การขยายผลไปสู่ชุมชน การขยายผลไปสู่ในระดับนโยบาย

ผมคิดว่าที่นี่ในวันนี้ยิ่งใหญ่มากในการที่เราจะพาประเทศให้เป็นที่พึ่งในการรักษาพยาบาลในอนาคต และก็ยิ่งใหญ่มากในโมเดลโมเดลหนึ่งที่ภเสัชกรสาวใช้เวลา 30 ปี ในการสร้างการยอมรับ แล้วก็สร้างการจัดการความรู้ที่ยิ่งใหญ่นี่ออกมา ดีใจอย่างยิ่งครับที่ได้มาที่นี่

อภัยภูเบศร

ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน อภัยภูเบศร ความหวังใหม่ของสมุนไพรไทย PART 1
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน อภัยภูเบศร ความหวังใหม่ของสมุนไพรไทย PART 2
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน อภัยภูเบศร ความหวังใหม่ของสมุนไพรไทย PART 3
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน อภัยภูเบศร ความหวังใหม่ของสมุนไพรไทย PART 4
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน อภัยภูเบศร ความหวังใหม่ของสมุนไพรไทย PART 5

ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon

 

 

รับข่าวสาร