• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก เราทำงานให้พี่สืบ ศศิน เฉลิมลาภ บทความโดยศศิน เฉลิมลาภ ธรรมชาติมาหานคร : สมบัติในผืนป่า แหล่งยาของคนไทย

ธรรมชาติมาหานคร : สมบัติในผืนป่า แหล่งยาของคนไทย

อีเมล พิมพ์ PDF

ศศิน เฉลิมลาภผมคิดเรื่องที่มนุยชาติจะจนมุมกับโรคภัยไข้เจ็บในยุคนี้ ไม่ว่าเรื่องการดื้อยา เรื่องของโรคที่มันพัฒนาไปใหม่ๆ แล้วรู้สึกเห็นด้วยกับสิ่งที่หมอต้อม (ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร ผู้แทนกรรมการฝ่ายพัฒนาภูมิปัญญาไทย มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร) พูดมาว่า เราไม่พบยาปฏิชีวนะใหม่ๆ มา 20 - 30 ปี แล้ว มันเข้าเค้ามากความจนมุมของมนุษย์ ต่อเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่อเรื่องขององค์ความรู้ทางตะวันตกที่พัฒนาจนถึงเพดานของมันแล้ว


ถ้าเกิดสิ่งที่คุณหมอต้อมคิดเป็นจริง ความหวังก็น่าจะอยู่ที่ความหลากหลายทางชีวภาพประสานกับองค์ความรู้ที่ต้องพัฒนาขึ้น แล้วความทางหลากหลายทางชีวภาพในวันนี้ที่คุณหมอต้อมบอกว่า พืชจากยูนานก็มีในประเทศไทย พืชที่มีอยู่ในท้องถิ่นทางมาลายูก็มีอยู่ในประเทศไทย ก็มารวมกันอยู่ในแอ่งความหลากหลายทางชีวภาพที่นี่ แล้วผมก็มาเห็นการจัดการองค์ความรู้ของอภัยภูเบศร ดังนั้นสิ่งที่เราคิดขึ้นมามันเป็นความหวังที่มนุษย์อาจจะหลบมุมของจากความจนมุมในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บจากพื้นที่ประเทสไทยตรงนี้ก็ได้

อภัยภูเบศร

ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน สมบัติในผืนป่า แหล่งยาของคนไทย PART 1
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน สมบัติในผืนป่า แหล่งยาของคนไทย PART 2
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน สมบัติในผืนป่า แหล่งยาของคนไทย PART 3
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน สมบัติในผืนป่า แหล่งยาของคนไทย PART 4
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน สมบัติในผืนป่า แหล่งยาของคนไทย PART 5

ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon

 

 

รับข่าวสาร