• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ธรรมชาติมาหานคร : นักสืบสายลม

อีเมล พิมพ์ PDF
ดร.อ้อย (ดร.สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์) บอกเราว่า ชีวิตสำคัญกับสิ่งแวดล้อมอย่างไร ชีวิตของสาหร่ายของรา ที่มีชีวิตอยู่ร่วมกันที่เปราะบางกับคุณภาพอากาศ บอกว่าสิ่งที่ชีวิตต้องการก็คือ สายลมบริสุทธิ์
ต้นไม้อาจทน แต่รากับสาหร่ายที่ประกอบกันเป็นไลเคนไม่ทน แล้วเป็นตัวบอกเราว่าคุณภาพชีวิตเราเป็นอย่างไร
ถ้าเรามองโลกไลเคนผ่านแว่นขยายอย่างที่ผมมอง เราจะเห็นสิ่งเล็กๆ ที่สวยมาก นอกจากรู้เรื่องอากาศแล้วจะทำอย่างไรให้การสังเกตเรียนรู้สิ่งเล็กๆ เอาเข้ามาเปลี่ยนในใจตัวเอง
หัดดูหัดสังเกตเชื่อมโยงไปถึงอากาศ เชื่อมโยงไปถึงสภาพคุณภาพสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงไปถึงคุณภาพชีวิต เชื่อมโยงไปถึงคุณภาพชีวิตอื่นๆ แล้วก็มาช่วยกันคิดว่าเราจะทำอย่างไรดีให้เมืองที่เราอยู่มันดีขึ้น ให้ไลเคนในเมืองมันยังคงอยู่ แล้วเราคงไม่ต้องหนี ไม่ต้องหนีไปอยู่ต่างจังหวัด
เอาไลเคนสองสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่เขาอยู่ร่วมกันเอามาอยู่ร่วมกับโลกใบนี้แล้วก็เปลี่ยนเมือง เปลี่ยนจากหนีจากภาวะจำทนของเมืองที่อึดอัด ไปสู่การเปลี่ยนแปลงร่วมกัน เปลี่ยนแปลงให้เมืองของเราสามารถให้ไลเคนเข้ากลับมาอยู่ร่วมกับเราในเมือง
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน นักสืบสายลม PART 1
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน นักสืบสายลม PART 2
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน นักสืบสายลม PART 3
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน นักสืบสายลม PART 4
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน นักสืบสายลม PART 5
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon
ศศิน เฉลิมลาภดร.อ้อย (ดร.สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์) บอกเราว่า ชีวิตสำคัญกับสิ่งแวดล้อมอย่างไร ชีวิตของสาหร่ายของรา ที่มีชีวิตอยู่ร่วมกันที่เปราะบางกับคุณภาพอากาศ บอกว่าสิ่งที่ชีวิตต้องการก็คือ สายลมบริสุทธิ์

ต้นไม้อาจทน แต่รากับสาหร่ายที่ประกอบกันเป็นไลเคนไม่ทน แล้วเป็นตัวบอกเราว่าคุณภาพชีวิตเราเป็นอย่างไร

ถ้าเรามองโลกไลเคนผ่านแว่นขยายอย่างที่ผมมอง เราจะเห็นสิ่งเล็กๆ ที่สวยมาก นอกจากรู้เรื่องอากาศแล้วจะทำอย่างไรให้การสังเกตเรียนรู้สิ่งเล็กๆ เอาเข้ามาเปลี่ยนในใจตัวเอง

หัดดูหัดสังเกตเชื่อมโยงไปถึงอากาศ เชื่อมโยงไปถึงสภาพคุณภาพสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงไปถึงคุณภาพชีวิต เชื่อมโยงไปถึงคุณภาพชีวิตอื่นๆ แล้วก็มาช่วยกันคิดว่าเราจะทำอย่างไรดีให้เมืองที่เราอยู่มันดีขึ้น ให้ไลเคนในเมืองมันยังคงอยู่ แล้วเราคงไม่ต้องหนี ไม่ต้องหนีไปอยู่ต่างจังหวัด

เอาไลเคนสองสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่เขาอยู่ร่วมกันเอามาอยู่ร่วมกับโลกใบนี้แล้วก็เปลี่ยนเมือง เปลี่ยนจากหนีจากภาวะจำทนของเมืองที่อึดอัด ไปสู่การเปลี่ยนแปลงร่วมกัน เปลี่ยนแปลงให้เมืองของเราสามารถให้ไลเคนเข้ากลับมาอยู่ร่วมกับเราในเมือง

ศศิน เฉลิมลาภ

ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน นักสืบสายลม PART 1
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน นักสืบสายลม PART 2
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน นักสืบสายลม PART 3
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน นักสืบสายลม PART 4
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน นักสืบสายลม PART 5

ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon
 

รับข่าวสาร