• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก วีดีโอ คลิปกิจกรรมมูลนิธิสืบนาคะเสถียร [VIDEO] สามัญชนคนไทย : ป่าไทย ทุ่งใหญ่นเรศวร

[VIDEO] สามัญชนคนไทย : ป่าไทย ทุ่งใหญ่นเรศวร

อีเมล พิมพ์ PDF
ชีวิตของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ทำหน้าที่พิทักษ์ป่านั้น ทุรกันดาร ยาก ลำบาก และพวกเขาต้องเสียสละเหลือเกิน มีคำพูดที่ใช้ล้อเล่นกัน เขาจะบอกว่า เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอยู่ง่าย กินง่าย นอนง่าย แต่ว่าอาบน้ำยาก เรามองกันขำๆ ว่าขี้เกียจอาบน้ำล่ะสิ แต่ในความเป็นจริงนั้นเวลาทำหน้าที่เดินป่านั้น เดินอยู่บนสันเขามันไม่มีแหล่งน้ำ น้ำที่ได้มาเอาไว้ดื่มกินแค่นั้นก็พอเพียงแล้ว เพราะมันต้องประทังชีวิตและไม่มีน้ำเหลือพอสำหรับชำระล้างร่างกายได้ เลยกลายเป็นเรื่องล้อเลียนกันว่าป่าไม้อาบน้ำยาก
ถามว่าเราอยู่ในเมืองทำไมเราต้องให้ความสนใจให้ความสำคัญในการอนุรักษ์รักษาป่าด้วย คุณลองนึกดูสิตั้งแต่เช้ามาคุณใช้น้ำไปกี่ลิตร คุณตื่นมาคุณเข้าห้องน้ำขับถ่ายชำระล้างร่างกายนั่นก็หลายสิบลิตร แล้วถ้าคุณจะกินอาหารคุณต้องหุงหาอาหารใช้น้ำ ร่างกายแท้จริงมนุษย์ประกอบด้วยน้ำ 70% น้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการดำรงชีวิต
แล้วถามว่าน้ำมาจากไหนล่ะครับ บางคนบอกว่าน้ำมาจากก๊อก เพราะคุณเสียสตางค์จ่ายการประปาพอเปิดก๊อกน้ำมันก็ไหลมา นี่เป็นวิธีคิดตอนปลาย แต่ความเป็นจริงคุณต้องตระหนักว่าก่อนที่น้ำจะไหลมาทางท่อปะปามาสู่บ้านมันต้องผ่านโรงกรองน้ำ โรงกลั่นน้ำ ของการประปา แล้วการประปาเอาน้ำมาจากไหน ก็เอามาจากคลองประปะ คลองประปาเอาน้ำมาจากไหน เอามาจากลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเอาน้ำมาจากไหน เอามาจากปิง วัง ยม น่าน ปิงมาจากไหน มาจากป่าแม่ปิง น่านมาจากไหนมาจากป่าเมืองน่าน ถ้าป่าเมืองน่านสูญเสีย คนที่อยู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาคุณจะไม่มีน้ำใช้
ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเช่นเดียวกันเป็นป่าที่ผลิตน้ำลงแม่น้ำแม่กลอง ออกแม่น้ำท่าจีน ทำให้คนย่านสมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม มีน้ำใช้กัน บางครั้งคนลุ่มน้ำเจ้าพระยายังต้องไปขอน้ำจากแม่กลองมาใช้ เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดให้ลึกซึ้งไปถึงต้นทางของทรัพยากร ป่า คือ ต้นทางของทรัพยากร พวกเราทุกคนล้วนเป็นหนี้บุญคุณเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกคนที่ยากลำบากกันอยู่ในป่าแห่งนั้น
แล้วถามว่าเราคนเมืองทำอะไรได้บ้าง หนึ่งมีความเข้าใจ สอง ให้การสนับสนุนคนทำงานอนุรักษ์พิทักษ์ป่า และสาม ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดที่สุด
มาโนช พุฒตาลชีวิตของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ทำหน้าที่พิทักษ์ป่านั้น ทุรกันดาร ยาก ลำบาก และพวกเขาต้องเสียสละเหลือเกิน มีคำพูดที่ใช้ล้อเล่นกัน เขาจะบอกว่า เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอยู่ง่าย กินง่าย นอนง่าย แต่ว่าอาบน้ำยาก เรามองกันขำๆ ว่าขี้เกียจอาบน้ำล่ะสิ แต่ในความเป็นจริงนั้นเวลาทำหน้าที่เดินป่านั้น เดินอยู่บนสันเขามันไม่มีแหล่งน้ำ น้ำที่ได้มาเอาไว้ดื่มกินแค่นั้นก็พอเพียงแล้ว เพราะมันต้องประทังชีวิตและไม่มีน้ำเหลือพอสำหรับชำระล้างร่างกายได้ เลยกลายเป็นเรื่องล้อเลียนกันว่าป่าไม้อาบน้ำยาก

ถามว่าเราอยู่ในเมืองทำไมเราต้องให้ความสนใจให้ความสำคัญในการอนุรักษ์รักษาป่าด้วย คุณลองนึกดูสิตั้งแต่เช้ามาคุณใช้น้ำไปกี่ลิตร คุณตื่นมาคุณเข้าห้องน้ำขับถ่ายชำระล้างร่างกายนั่นก็หลายสิบลิตร แล้วถ้าคุณจะกินอาหารคุณต้องหุงหาอาหารใช้น้ำ ร่างกายแท้จริงมนุษย์ประกอบด้วยน้ำ 70% น้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการดำรงชีวิต

แล้วถามว่าน้ำมาจากไหนล่ะครับ บางคนบอกว่าน้ำมาจากก๊อก เพราะคุณเสียสตางค์จ่ายการประปาพอเปิดก๊อกน้ำมันก็ไหลมา นี่เป็นวิธีคิดตอนปลาย แต่ความเป็นจริงคุณต้องตระหนักว่าก่อนที่น้ำจะไหลมาทางท่อปะปามาสู่บ้านมันต้องผ่านโรงกรองน้ำ โรงกลั่นน้ำ ของการประปา แล้วการประปาเอาน้ำมาจากไหน ก็เอามาจากคลองประปะ คลองประปาเอาน้ำมาจากไหน เอามาจากลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเอาน้ำมาจากไหน เอามาจากปิง วัง ยม น่าน ปิงมาจากไหน มาจากป่าแม่ปิง น่านมาจากไหนมาจากป่าเมืองน่าน ถ้าป่าเมืองน่านสูญเสีย คนที่อยู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาคุณจะไม่มีน้ำใช้

ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเช่นเดียวกันเป็นป่าที่ผลิตน้ำลงแม่น้ำแม่กลอง ออกแม่น้ำท่าจีน ทำให้คนย่านสมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม มีน้ำใช้กัน บางครั้งคนลุ่มน้ำเจ้าพระยายังต้องไปขอน้ำจากแม่กลองมาใช้ เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดให้ลึกซึ้งไปถึงต้นทางของทรัพยากร ป่า คือ ต้นทางของทรัพยากร พวกเราทุกคนล้วนเป็นหนี้บุญคุณเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกคนที่ยากลำบากกันอยู่ในป่าแห่งนั้น

แล้วถามว่าเราคนเมืองทำอะไรได้บ้าง หนึ่งมีความเข้าใจ สอง ให้การสนับสนุนคนทำงานอนุรักษ์พิทักษ์ป่า และสาม ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดที่สุด

 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง