• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก เราทำงานให้พี่สืบ ศศิน เฉลิมลาภ บทความโดยศศิน เฉลิมลาภ ธรรมชาติมาหานคร : เปิดใจ! อธิบดีกรมป่าไม้

ธรรมชาติมาหานคร : เปิดใจ! อธิบดีกรมป่าไม้

อีเมล พิมพ์ PDF
จากป่าสู่เมือง รำลึก 24 ปี สืบ นาคะเสถียร ผมรู้สึกมีความหวังมากเลยกับพื้นที่ป่าสงวน ซึ่งผมเข้าใจมาตลอดว่าเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาในการดูแลรักษาป่า ในการจัดการต่างๆ มากกว่าป่าอนุรักษ์ที่เป็นอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ผืนที่ป่าสงวนไม่เคยมีการดูแลอย่างเป็นระบบถูกปล่อยปะละเลยมาเป็นเวลายาวนาน หน่วยป้องกันรักษาป่าก็ไม่ได้รับการกวดขันให้ทำงานอย่างเข้มขวด หรือเติมประสิทธิภาพให้เขา
วันนี้ได้คุยกับ ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้คนใหม่ ผู้ซึ่งเคยทำงานกับพี่สืบ นาคะเสถียร เคยร่วมงานกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ทั้งในฐานะผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ กรรมการกำกับนโยบาย และเป็นคณะทำงานโครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วมในส่วนของกรมอุทยานแห่งชาติร่วมกับผมร่วมกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียรมาอย่างยาวนาน
ดร.ธีรภัทร สัญญาว่าจะเอาประสบการณ์ทั้งหมดที่เคยทำงานกับพี่สืบ นาคะเสถียร ในการทำงานกับทั้งข้าราชการ ทำงานกับทั้งชาวบ้าน ในการคิดอย่างเป็นระบบในฐานะนักวิชาการป่าไม้ที่จะเอาป่าสงวน 1,221 แห่ง มาจัดกลุ่มใหม่ให้เหลือเพียง 300 กว่าแห่ง แล้วจัดคนทำงานเข้าไปให้ถูกคน เติมประสิทธิภาพให้กับหน่วยรักษาป่า และที่สำคัญคือจะปรับทัศนคติของข้าราชการกรมป่าไม้ จะเติมทักษะต่างๆ และที่สำคัญอีกเรื่องหน่ึงจะทำงานกับคนยากคนจนที่เข้าไปอยู่ในเนื้อที่ป่าสงวนอย่างมีส่วนร่วม อย่างเคารพในสิทธิ แล้วก็อย่างมีกลยุทธ แต่ว่าก็จะไม่ละทิ้งการที่จะต้องรักษาป่าสงวนที่เหลืออยู่ให้พ้นจากการบุกรุกไม่ว่าจะเป็นของนายทุน หรือของโครงการใดๆ ที่จะเข้ามา
นอกจากนั้นแล้ว ดร.ธีรภัทร ยังคุยให้พวกเราฟังว่ากระบวนการทำงานที่ผ่านมา วันนี้ได้แก้ปัญหาสวัสดิภาพสวัสดิการให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในส่วนของกรมอุทยานไปแล้วอย่างไร แล้วก็จะเอาความสำเร็จนั้นมาเป็นตัวอย่างแก้ไขสวัสดิภาพสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้เช่นเดียวกัน
สุดท้าย ความหวังของคนไทยที่จะมีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น ในส่วนของป่าไม้ที่จะเป็นไม้เศรษฐกิจ ไม้ใช้สอย ดร.ธีรภัทร ก็คิดว่า ความหวังนี้ไม่ไกลนัก ที่เราจะมีพื้นที่ป่าเพิ่มและมีไม้ใช้สำหรับคนไทย
ศศิน เฉลิมลาภจากป่าสู่เมือง รำลึก 24 ปี สืบ นาคะเสถียร ผมรู้สึกมีความหวังมากเลยกับพื้นที่ป่าสงวน ซึ่งผมเข้าใจมาตลอดว่าเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาในการดูแลรักษาป่า ในการจัดการต่างๆ มากกว่าป่าอนุรักษ์ที่เป็นอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ผืนที่ป่าสงวนไม่เคยมีการดูแลอย่างเป็นระบบถูกปล่อยปะละเลยมาเป็นเวลายาวนาน หน่วยป้องกันรักษาป่าก็ไม่ได้รับการกวดขันให้ทำงานอย่างเข้มขวด หรือเติมประสิทธิภาพให้เขา

วันนี้ได้คุยกับ ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้คนใหม่ ผู้ซึ่งเคยทำงานกับพี่สืบ นาคะเสถียร เคยร่วมงานกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ทั้งในฐานะผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ กรรมการกำกับนโยบาย และเป็นคณะทำงานโครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วมในส่วนของกรมอุทยานแห่งชาติร่วมกับผมร่วมกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียรมาอย่างยาวนาน

ดร.ธีรภัทร สัญญาว่าจะเอาประสบการณ์ทั้งหมดที่เคยทำงานกับพี่สืบ นาคะเสถียร ในการทำงานกับทั้งข้าราชการ ทำงานกับทั้งชาวบ้าน ในการคิดอย่างเป็นระบบในฐานะนักวิชาการป่าไม้ที่จะเอาป่าสงวน 1,221 แห่ง มาจัดกลุ่มใหม่ให้เหลือเพียง 300 กว่าแห่ง แล้วจัดคนทำงานเข้าไปให้ถูกคน เติมประสิทธิภาพให้กับหน่วยรักษาป่า และที่สำคัญคือจะปรับทัศนคติของข้าราชการกรมป่าไม้ จะเติมทักษะต่างๆ และที่สำคัญอีกเรื่องหน่ึงจะทำงานกับคนยากคนจนที่เข้าไปอยู่ในเนื้อที่ป่าสงวนอย่างมีส่วนร่วม อย่างเคารพในสิทธิ แล้วก็อย่างมีกลยุทธ แต่ว่าก็จะไม่ละทิ้งการที่จะต้องรักษาป่าสงวนที่เหลืออยู่ให้พ้นจากการบุกรุกไม่ว่าจะเป็นของนายทุน หรือของโครงการใดๆ ที่จะเข้ามา

นอกจากนั้นแล้ว ดร.ธีรภัทร ยังคุยให้พวกเราฟังว่ากระบวนการทำงานที่ผ่านมา วันนี้ได้แก้ปัญหาสวัสดิภาพสวัสดิการให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในส่วนของกรมอุทยานไปแล้วอย่างไร แล้วก็จะเอาความสำเร็จนั้นมาเป็นตัวอย่างแก้ไขสวัสดิภาพสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้เช่นเดียวกัน

สุดท้าย ความหวังของคนไทยที่จะมีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น ในส่วนของป่าไม้ที่จะเป็นไม้เศรษฐกิจ ไม้ใช้สอย ดร.ธีรภัทร ก็คิดว่า ความหวังนี้ไม่ไกลนัก ที่เราจะมีพื้นที่ป่าเพิ่มและมีไม้ใช้สำหรับคนไทย

ธีรภัทร ประยูรสิทธิ

ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน เปิดใจ!! อธิบดีกรมป่าไม้ PART 1
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน เปิดใจ!! อธิบดีกรมป่าไม้ PART 2
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน เปิดใจ!! อธิบดีกรมป่าไม้ PART 3
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน เปิดใจ!! อธิบดีกรมป่าไม้ PART 4
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน เปิดใจ!! อธิบดีกรมป่าไม้ PART 5

ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon
 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง