• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ธรรมชาติมาหานคร : ป่าชุมชน คนกับป่า

อีเมล พิมพ์ PDF

ศศิน เฉลิมลาภการที่คนเราจะอนุรักษ์ป่าเอาไว้ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องฝ่าฟันปัญหาทั้งภายนอกภายใน

ตอนที่ผมเริ่มทำงานอนุรักษ์ใหม่ๆ มีคนบอกว่า คนเราจะอนุรักษ์ในสิ่งที่ตัวเองรัก แล้วเราจะรักอะไร ? ก็ต้องรักในสิ่งที่เราเห็นคุณค่า


คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านห้วยร่วมเป็นนักอนุรักษ์ที่มองไปไกลกว่าผลประโยชน์ที่แค่จะมาถางป่าเอาไปทำไร่ แต่เก็บป่าไว้ใช้กินใช้สอยเป็นประโยชน์ในระยะยาว

วันนี้ผ่านมา 10 กว่าปี ป่าชุมชนบ้านห้วยร่วมได้พิสูจน์แล้วว่า สิ่งที่คณะกรรมการป่าชุมชนที่นี่ตั้งใจทำ ได้เกิดผลสำเร็จขึ้นจริง เป็นพื้นที่หาอยู่หากินแล้วก็เป็นมูลค่าสร้างเสณษฐกิจคืนกลับมาให้ชุมชนที่ไม่ทำลายป่า แต่มันก็จะต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในใจ และก็ไปสั่นคลอนระบบราชการที่กว่าจะลงมาช่วยเหลือก็ยาวนาน

แต่การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เกิดจากคนใหญ่คนโต หรือคนจำนวนมาก แต่เกิดจากคนกลุ่มเล็กๆ ที่ตั้งใจจริง ที่มีพลัง

เราเคยเก็บข้อมูลบ้านห้วยร่วม ป่าชุมชนที่นี่ พื้นที่ 1 ไร่ ไม่ต้องทำอะไรเลย แค่คอยดูแลให้ดี ก็มีมูลค่าจากการเก็บเห็ด หาหน่อไม้ ทั้งเก็บมากินในครัวเรือน ทั้งเอาออกไปขาย แบ่งให้คนข้างนอกเข้ามาเก็บ เป็นมูลค่าหมื่นกว่าบาทต่อหนึ่งไร่ มากกว่าไร่มันสัมปะหลังที่จะต้องขุดดิน บำรุงรักษา ใส่ปุ๋ย เพียงแต่ว่ามันสัมปะหลัง ข้าวโพด อ้อย เป็นของส่วนตัว แต่ป่าชุมชนบ้านห้วยร่วมเป็นของทุกๆ คน คณะกกรมการป่าดูแลไว้ คนข้างนอกก็มาเอาผลประโยชน์ไปด้วย ก็แบ่งให้ในสัดส่วนที่เหมาะสม

ป่าชุมชนป่านี้ก็เป็นทั้งแหล่งผลิตออกซิเจนแหล่งผลิตอาหาร ใครมาแถวๆ นี้ หรือไปตลาดแถวนี้ หรือแม้แต่ในกรุงเทพฯ ผมก็เชื่อว่า ผักกูด หน่อไม้ เห็ดโคน ผักต่างๆ จากป่านี้ก็ไปเป็นแหล่งอาหารให้คนไทย ไม่ใช่น้อย และที่สำคัญก็คือป่าชุมชนแห่งนี้ก็ได้พิสูจน์แล้วว่าการจัดการร่วมกันระหว่างชุมชนกับรัฐเกิดขึ้นได้จริง แล้วก็ยังมีคนที่ปราถนาดีกับป่ากับสิ่งแวดล้อมกับสังคม แม้จะเข้ามาอย่างไกลแสนไกล เข้ามาลึกจากถนนใหญ่ มาติดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เราก็ยังพบนักอนุรักษือยู่ในชุมชนเล็กๆ แห่งนี้อยู่

ศศิน เฉลิมลาภ

ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน ป่าชุมชน คนกับป่า PART 1
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน ป่าชุมชน คนกับป่า PART 2
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน ป่าชุมชน คนกับป่า PART 3
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน ป่าชุมชน คนกับป่า PART 4
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน ป่าชุมชน คนกับป่า PART 5

ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon

 

 

รับข่าวสาร