• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก เราทำงานให้พี่สืบ ศศิน เฉลิมลาภ บทความโดยศศิน เฉลิมลาภ ธรรมชาติมาหานคร : สิ่งแวดล้อมเมือง เรื่องไม่เล็ก

ธรรมชาติมาหานคร : สิ่งแวดล้อมเมือง เรื่องไม่เล็ก

อีเมล พิมพ์ PDF
ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง มีเรื่องการจราจร เรื่องขยะ เรื่องน้ำ เป็นไฟท์บังคับของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่สำคัญ และดำรงอยู่อย่างยาวนานจนทำให้เมืองเป็นเมืองที่คนอยู่แล้วไม่มีความสุข อึดอัด ไม่มีทางเลือก
ต้องแก้อย่างไร ก็ต้องแก้ทางนโยบายอย่างที่ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ เล่าให้ฟัง อย่างเช่น เพิ่มเรื่องการขนส่งมวลชน เพิ่มถนนเล็กๆ ที่เข้าถึงการขนส่งมวลชน ขยะก็จะต้องทำเรื่องระบบบำบัดขยะที่ต้องมองไกลๆ ทำอย่างไรให้ประชาชนยอมรับ อย่าไปเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่าย
น้ำเสียเป็นเรื่องที่วันนี้เทคโนโลยีเรามี จะทำอย่างไรในเรื่องของการจัดการและทำให้ประชาชนตระหนักรู้ว่าน้ำทุกหยดของเขาที่ใช้ไปแล้วมันก็คือน้ำเสีย น้ำที่หลุดจากเราไปไม่ว่าจะเป็นน้ำสะอาดหรือน้ำแร่ราคาเป็นร้อยบาท พอเทลงไปในท่อระบายน้ำก็เป็นน้ำเสียและก็ต้องใช้งบประมาณในการบำบัด แต่เทคโนโลยีเราพอแล้ว
ดังนั้นถ้าเราจะทำให้เมืองมีความสุขขึ้น คำตอบก็คือ เราทุกคนที่อยู่ในเมืองอาจจะต้องลดความสะดวกสบายของตัวเองลงเล็กๆ น้อยๆ เพื่อให้ภาพรวมของเมืองขยับขยายได้มากขึ้น ดำรงอยู่กันอย่างมีความสุขเพิ่มขึ้น
ทั้งเรื่องของการจราจร ขยะ หรือน้ำเสีย ต้องประสานกันทั้งสองฝ่ายให้ได้ ทั้งภาคนโยบายและการปฏิบัติของภาครัฐเองกับภาคของพลเมืองที่ทุกคนจะช่วยกันปรับแก้ที่ตัวเอง และมาร่วมกันเพื่อจะทำให้เมืองอำนวยความสะดวกให้คนส่วนใหญ่ได้มากขึ้น
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร สิ่งแวดล้อมเมือง เรื่องไม่เล็ก ตอน 1
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร สิ่งแวดล้อมเมือง เรื่องไม่เล็ก ตอนที่ 2
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon
จักรยาน
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเมือง มีเรื่องจราจร ขยะ น้ำเสีย เป็นประเด็นบังคับทางกายภาพที่สำคัญ และดำรงอยู่อย่างยาวนานจนทำให้เมืองเป็นเมืองที่คนอยู่แล้วไม่มีความสุข

เราจะแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไร ?

ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมบอกว่าต้องแก้ที่นโยบาย เช่น เพิ่มเรื่องการขนส่งมวลชน โดยการเพิ่มถนนเล็กๆ ที่ช่วยเข้าถึงระบบขนส่ง ทำเรื่องระบบบำบัดขยะ บางอย่างต้องมองไกลๆ คือ   ทำอย่างไรให้ประชาชนยอมรับ อย่าไปเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่าย

น้ำเสียเป็นเรื่องที่วันนี้เรามีเทคโนโลยีสำหรับแก้ไข จะทำอย่างไรในเรื่องของการจัดการและทำให้ประชาชนตระหนักรู้ว่าน้ำทุกหยดที่ใช้ไปแล้วมันคือน้ำเสีย ไม่ว่าจะเป็นน้ำสะอาดหรือน้ำแร่ราคาหลักร้อยต่อขวด พอเทลงไปในท่อระบายน้ำก็เป็นน้ำเสียและต้องใช้งบประมาณในการบำบัด

ถ้าเราจะทำให้เมืองมีความสุขขึ้น เราทุกคนที่อยู่ในเมืองอาจจะต้องลดความสะดวกสบายของตัวเองลงเล็กๆ น้อยๆ เพื่อให้ภาพรวมของคนในเมืองสามารถดำรงอยู่กันอย่างมีความสุขเพิ่มขึ้น

ทั้งเรื่องของการจราจร ขยะ และน้ำเสีย ภาคนโยบายและการปฏิบัติของภาครัฐกับภาคพลเมืองที่จะช่วยกันปรับแก้ที่ตัวเอง และต้องมาร่วมมือกันเพื่อทำให้เมืองสามารถอำนวยความสะดวกให้เราอย่างมีความสุข

ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร สิ่งแวดล้อมเมือง เรื่องไม่เล็ก ตอนที่ 1
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร สิ่งแวดล้อมเมือง เรื่องไม่เล็ก ตอนที่ 2

ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon
 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง