• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ธรรมชาติมาหานคร : สืบสาน สานสืบ

อีเมล พิมพ์ PDF
เมื่อ สืบ นาคะเสถียร เพิ่งเสียชีวิตคุณยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว) แต่งเพลงบอกว่า "สืบ นาคะเสถียร คือบทเรียนของข้าราชการไทย" อีก 12 ปี ต่อมา คุณสุรชัย จันทิมาธร (หงา คาราวาน) แต่งเติมไปบอกว่า "ไม่เพียงเท่านั้น คือขวัญกำลังใจของคนรักป่า"
การทำงานของเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง การทำงานของเจ้าหน้าที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร รวมถึงการขยายออกไปสู่การทำงานอนุรักษ์ของทั้งประเทศไทย ผ่านมาแล้ว 24 ปี บทเรียนที่คุณสืบ นาคะเสถียร ศึกษาไว้ ทำไว้ให้กับสังคมไทย ความศรัทธา ความเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่พี่สืบทำที่อยู่ในหัวใจของคนทำงานอนุรักษ์ทุกคนบรรจุอยู่ตลอดกาลเวลาที่ผ่านมา
การอนุรักษ์ไม่สามารถทำได้ด้วยฝ่ายราชการเพียงฝ่ายเดียว หรือไม่สามารถทำได้ด้วยนักสิ่งแวดล้อมหรือนักอนุรักษ์ที่มีเพียงหัวใจ แต่จะต้องประกอบกันทั้งหน้าที่ ทั้งหัวใจ ทั้งเงินทุน แต่ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือ ความมุ่งมั่นศรัทธา
และที่สำคัญอีกอย่างก็คือ งานอนุรักษ์เป็นงานที่ไม่เสร็จ ทำอย่างไรก็ไม่เสร็จ เพราะความต้องการของมนุษย์ที่อยากทำลายธรรมชาติมีอยู่ตลอดเวลา สิ่งที่พวกเราจะต้องทำต่อก็คือ ทำด้วยความมุ่งมั่น ศรัทธา ไม่หยุด และจะต้องมีเพื่อนมีแนวร่วม มีคนที่จะต้องสืบทอดการทำงานอนุรักษ์ต่อไป
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน สืบสาน สานสืบ PART 1
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน สืบสาน สานสืบ PART 2
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน สืบสาน สานสืบ PART 3
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน สืบสาน สานสืบ PART 4
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน สืบสาน สานสืบ PART 5
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon
มูลนิธิสืบนาคะเสถียรเมื่อ สืบ นาคะเสถียร เพิ่งเสียชีวิตคุณยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว) แต่งเพลงบอกว่า "สืบ นาคะเสถียร คือบทเรียนของข้าราชการไทย" อีก 12 ปี ต่อมา คุณสุรชัย จันทิมาธร (หงา คาราวาน) แต่งเติมไปบอกว่า "ไม่เพียงเท่านั้น คือขวัญกำลังใจของคนรักป่า"

การทำงานของเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง การทำงานของเจ้าหน้าที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร รวมถึงการขยายออกไปสู่การทำงานอนุรักษ์ของทั้งประเทศไทย ผ่านมาแล้ว 24 ปี บทเรียนที่คุณสืบ นาคะเสถียร ศึกษาไว้ ทำไว้ให้กับสังคมไทย ความศรัทธา ความเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่พี่สืบทำที่อยู่ในหัวใจของคนทำงานอนุรักษ์ทุกคนบรรจุอยู่ตลอดกาลเวลาที่ผ่านมา

การอนุรักษ์ไม่สามารถทำได้ด้วยฝ่ายราชการเพียงฝ่ายเดียว หรือไม่สามารถทำได้ด้วยนักสิ่งแวดล้อมหรือนักอนุรักษ์ที่มีเพียงหัวใจ แต่จะต้องประกอบกันทั้งหน้าที่ ทั้งหัวใจ ทั้งเงินทุน แต่ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือ ความมุ่งมั่นศรัทธา

และที่สำคัญอีกอย่างก็คือ งานอนุรักษ์เป็นงานที่ไม่เสร็จ ทำอย่างไรก็ไม่เสร็จ เพราะความต้องการของมนุษย์ที่อยากทำลายธรรมชาติมีอยู่ตลอดเวลา สิ่งที่พวกเราจะต้องทำต่อก็คือ ทำด้วยความมุ่งมั่น ศรัทธา ไม่หยุด และจะต้องมีเพื่อนมีแนวร่วม มีคนที่จะต้องสืบทอดการทำงานอนุรักษ์ต่อไป

ศศิน เฉลิมลาภ

ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน สืบสาน สานสืบ PART 1
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน สืบสาน สานสืบ PART 2
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน สืบสาน สานสืบ PART 3
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน สืบสาน สานสืบ PART 4
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน สืบสาน สานสืบ PART 5

ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon
 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง