• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ธรรมชาติมาหานคร : แสงเทียนที่ไม่เคยดับ

อีเมล พิมพ์ PDF

ศศิน เฉลิมลาภผมมาที่นี่ครั้งแรกเมื่อ 11 ปีที่แล้ว มานั่งอยู่ตรงนี้ นั่งมองพี่สืบ นาคะเสถียร พอมาเจอรูปปั้นพี่สืบที่อยู่ตรงนี้ สิ่งที่คิดก็คือ ภารกิจ ความรับผิดชอบ ที่เราจะต้องช่วยอนุรักษ์ป่าห้วยขาแข้ง ช่วยคนที่เขาทำงานมาก่อนอย่างเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่นี่ องค์กรอนุรักษ์ที่ทำงานมาก่อนผม มองไปที่บ้านพี่สืบ สิ่งที่พี่สืบทำเสียสละทั้งชีวิตแล้วเราจะทำได้หรือเปล่า ตอนนั้นคิดอยู่อย่างเดียวว่าความรับผิดชอบมันยิ่งใหญ่มาก


ผมเริ่มต้นที่ห้วยขาแข้งมาไหว้พี่สืบ แต่งานส่วนใหญ่ของผมจะอยู่ในผืนป่าตะวันตกโดยรอบ เพราะหลังจากที่พี่สืบเสียชีวิตทุกคนก็มุ่งมั่นทำงานที่จะรักษาป่าผืนนี้ ปัยหาหลายๆ อย่างของห้วยขาแข้งถูกแก้ไขตั้งแต่ก่อนผมเข้ามาที่นี่

ผมรู้สึกว่าที่นี่คือโรงเรียน ทั้งการทำงานของพี่สืบ ทั้งการทำงานของคนที่ทำมาก่อนผม ทำอย่างไรที่ให้ห้วยขาแข้งเป็นตัวแบบเป็นต้นแบบใหญ่ของการอนุรักษ์ธรรมชาติของบ้านเรา

ย้อนกลับมามองภาระที่รับผิดชอบ มองที่พี่สืบ มองที่บ้านพี่สืบ มองไปยังบันได 8 ขั้น ที่เป็นตัวแทนของระยะเวลาการทำงาน เพียง 8 เดือนที่พี่สืบ ทำไว้ที่ห้วยขาแข้ง เป็นเส้นทางที่ยิ่งใหญ่มาก เป็นรากฐานที่สำคัญ ลายของกลีบกุหลาบที่อยู่บนทางเดินทอดไปยังบ้านพี่สืบ เป็นสัญลักษณ์บอกว่า หลังจากที่เสียพี่สืบไป งานอนุรักษ์จะง่ายขึ้นเหมือนโรยด้วยกลีบกุหลาบ

ผมรู้สึกว่าที่นี่คือพื้นที่บ่มเพาะ ความศรัทธา บ่มเพาะการอนุรักษ์ ไม่ใช่เฉพาะการทำงาน ความหลากหลายทางชีวภาพที่ถูกรักษาไว้ที่นี่เป็นคลังใหญ่ของแหล่งพันธุกรรมของโลก เป็นบ้านที่ชีวิตต่างๆ อยู่กันอย่างเสรีในผืนป่า เมื่อบ้านแห่งนี้แข็งแรง สรรพชีวิตทั้งหลายก็ค่อยๆ กระจายออกไปยังผืนป่าตะวันตกโดยรอบห้วยขาแข้งที่ที่เราช่วยกันทำงาน

มูลนิธิสืบนาคะเสถียรออกไปช่วยทำงานกับชุมชนโดยรอบ เจ้าหน้าที่ช่วยรักษาทั้งที่นี่ทั้งพื้นที่คุ้มครองอื่นๆ ทั้ง 17 พื้นที่คุ้มครองของป่าตะวันตก ก็ช่วยกันทำช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆ

แต่ปัญหาใหญ่คืองานอนุรักษ์เป็นงานที่ไม่เสร็จ จะต้องมีคนเริ่มต้น จะต้องมีคนทำต่อเนื่อง ทำต่อไปเรื่อยๆ

ศศิน เฉลิมลาภ

ตั้งแต่วันที่หัวหน้าชัชวาลย์ พิศดำขำ เข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งต่อจากพี่สืบ นาคะเสถียร จนถึงวันนี้ผมเพิ่งคุยกับหัวหน้าสมโภชน์ มณีรัตน์ ถึงความเป็นมาเป็นไปของห้วยขาแข้ง พื้นที่แห่งจิตวิญญาณที่พี่สืบ นาคะเสถียรเหมือนกับจุดเทียนแล้วก็มีคนมาต่อเทียน ตรงนี้เป็นคนที่ทำงานโดยหน้าที่มาเป็นหัวหน้าเขต แต่แสงเทียนนี้คงไม่ได้มาแต่เฉพาะกับหัวหน้า แต่มาวันนี้เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งก็รับแสงเทียนนี้ต่อเพื่อไปทำงานอนุรักษ์กันทั้งนั้น

ผมเองมาอยู่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ก็เพราะแสงเทียนของพี่สืบ นาคะเสถียร ที่ผมต้องหยิบเทียนมาต่อและก็ต่อออกไปต่อออกไป ทั้งเพื่อนพ้องน้องพี่ต่างๆ ก็ต่อแสงเทียนนี้ไป

แน่นอนล่ะ ไส้เทียนก็หมด แท่งเทียนก็สั้นลง ดับลง แต่ว่าเราก็ยังต่อกันไปได้ เพราะว่างานอนุรักษ์ขยายวงไม่มีทางจบ เพราะว่าปัญหาก็ยังเป็นปัยหาเก่าๆ คนก็ยังอยากจะได้ทรัพยากร มาตัดไม้ มาล่าสัตว์ มารุกที่ แต่แสงเทียนที่เราจะทำงานกันต่อไปในวันเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป ก็จะมีคนรุ่นใหม่ๆ วิธีการใหม่ๆ เข้ามา บนพื้นฐานที่พี่สืบ นาคะเสถียร สร้างไว้

การอนุรักษ์ในปีที่ 25 26 27 ของสืบ นาคะเสถียรที่พี่เขาตายไปแล้วแต่เหมือนยังไม่ตาย ก็ยังมีคนมาทำงานสืบทอดเจตนารมณ์ต่อไปแน่นอน

ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน แสงเทียนที่ไม่เคยดับ PART 1
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน แสงเทียนที่ไม่เคยดับ PART 2
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน แสงเทียนที่ไม่เคยดับ PART 3
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน แสงเทียนที่ไม่เคยดับ PART 4
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน แสงเทียนที่ไม่เคยดับ PART 5

ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon

 

 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง