• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ธรรมชาติมาหานคร : ฤดูน้ำแห่งภาคกลาง

อีเมล พิมพ์ PDF

น้ำท่วมวันนี้เดินทางมากับ ดร.บัญชา ขวัญยืน แล้วผมสบายใจมาก เพราะในฐานะที่เราทำงานเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เวลามาคุยเรื่องการจัดการแหล่งน้ำกับวิศวกร เราก็กลัวว่าจะต้องมีการไปก่อสร้างเขื่อนท่วมป่า หรือขุดคลอง เวนคืนที่คน แต่จากที่เราคุยกัน ก็ทราบว่าเราไม่ต้องไปทำอะไรกันถึงขนาดนั้นมันก็มีทางออก แล้ววันนี้เราก็มีแล้วด้วย แต่มันขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการ ขึ้นอยู่กับการตระหนักรู้ของประชาชน และรัฐบาลที่ต้องทำงานร่วมกัน จะต้องสร้างเกมการตัดสินใจที่ไม่ต้องขึ้นกับนักการเมือง


ซึ่งองค์ความรู้ทั้งหมดมันมีพอแล้ว เครื่องไม้เครื่องมือมีพอสมควรแล้ว เติมเข้าไปอีกนิดๆ หน่อยๆ ก็ได้ แล้วมันก็มีหนทางที่ไม่ต้องเดือดร้อนทั้งธรรมชาติทั้งคนมากเกินไปนัก ก็มีทั้งการขุดคลองลัดท่าจีนตามคลองแนวเดิม การขุดเพิ่มปริมาณของน้ำเจ้าพระยาที่ไม่ต้องเดือดร้อนใคร ทั้งหมดคือหัวใจของการบริหารจัดการน้ำที่ลุ่มเจ้าพระยา ซึ่งมันจะเข้าไปสู่เขตเศรษฐกิจที่มีทั้งนิคมอุตสาหกรรม มีทั้งเมืองใหญ่ ซึ่งวันนี้ใช้เพียงพลังของความรู้ พลังของความร่วมมือก็สามารถบรรเทาอุทกภัยหรือแม้แต่ภัยแล้งไปได้ ถ้าเกิดผู้บริหารสามารถที่จะจัดขบวนความรู้และขบวนความร่วมมือแล้วก็สร้างความตระหนักรู้ ความรู้เท่าทันข้อมูลให้กับประชาชน

แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยของเราเป็นดินแดนที่แม่น้ำเจ้าพระยาเติมน้ำมาให้ทั้งไร่ทั้งนาทั้งสวนแล้วเราก็อยู่กับเขามา แม่น้ำเจ้าพระยาก็ยังจำเป็นต้องเอ่อล้นพ้นตลิ่งขึ้นมาเพื่อจะเข้าทุ่ง เอาพันธุ์ปู พันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง เอาความอุดมสมบูรณ์ที่มาจากต้นนำไปสู่ประชาชนและระบบนิเวศ

ดังนั้นหากจะไม่ให้ท่วมเสียเลย มันก็จะเป็นการตัดวงจรชีวิตของมนุษยืกับธรรมชาติมากเกินไป จะทำอย่างไรจึงจะไม่ให้เกิดอุทกภัยแต่เป็นการเกิดน้ำหลากที่จะเอื้ออาธรณ์กับทุกชีวิตและมนุษย์ก็มีภูมิปัญญามากพอที่จะปรับตัว ตรงไหนที่น้ำท่วมเยอะๆ ก็คงต้องหยุด ต้องใช้วิชาผังเมือง ใช้วิชาการก่อสร้างที่ไม่กระทบธรรมชาติแต่สามารถเอาตัวรอดให้อยู่ได้ มันก็ยังมีหนทางอยู่

ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ฤดูน้ำแห่งภาคกลาง ตอนที่ 1
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ฤดูน้ำแห่งภาคกลาง ตอนที่ 2

ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon

 

 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง