• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ธรรมชาติมาหานคร : เสือแห่งป่าแม่วงก์

อีเมล พิมพ์ PDF

ป่าแม่วงก์

เสือที่อยู่ในป่าผืนนี้เป็นเสือของทุกๆ คน เป็นความภูมิใจของคนทั้งประเทศ 

นับตั้งแต่วันที่พี่สืบ นาคะเสถียรยิงตัวตาย ก็ทำให้ประเทศไทยรู้จักกับการอนุรักษ์ป่าไม้ เก็บพื้นที่บางส่วนไว้ให้สัตว์ป่าอยู่ จนห้วยขาแข้งและทุ่งใหญ่นเรศวรได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เป็นแหล่งอนุรักษ์เผ่าพันธุ์ของเสือโคร่งจนกระจายไปสู่ผืนป่ารอบๆ


ดังนั้น ความสำคัญของเสือโคร่งจึงไม่ใช่แค่การมีตัวตนอยู่ แต่มันคือความสำคัญทางจิตวิญญาณ เป็นตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของผืนป่าและเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของการอนุรักษ์ในประเทศไทยที่มีฐานมาจากความทุ่มเทตั้งแต่นักวิชาการ ข้าราชการ แม้แต่คนที่ร่วมเดินป่า หรือสาธารณชนที่สนับสนุนการอนุรักษ์มาตลอด สิ่งเหล่านี้เป็นหลักฐานแห่งความภูมิใจ

ประเด็นเรื่องเขื่อนแม่วงก์เป็นความท้าทายของงานอนุรักษ์ เมื่อ 30 ปีที่แล้ว มีแนวคิดสร้างเขื่อนแม่วงก์ที่เขาชนกัน ปิดสันเขื่อนแค่ 200 เมตร และตอนนั้นยังไม่มีคนอาศัยอยู่ในพื้นที่ ถ้าสร้างเขื่อนบริเวณดังกล่าวก็จะมีน้ำใช้ และป้องกันน้ำท่วมได้ แต่เมื่อเวลาผ่านไปประชาชนย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐาน โครงการเขื่อนแม่วงก์ก็ขยับเข้ามาสร้างในป่า ส่งผลกระทบมากมายกับผืนป่า

ดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์ ได้เล่าให้เราฟังถึงความสำคัญของระบบนิเวศตรงนี้ โจทย์ที่ยากก็คือเราไม่อยากเสียผืนป่าไป แต่เราก็อยากได้น้ำให้ชุมชน ผมคิดว่าในวันนี้วิศวกรด้านแหล่งน้ำของเราเก่งขึ้นกว่าเมื่อ 20-30 ปีก่อน ชุมชนก็เก่งขึ้น การจัดการก็ดีขึ้น ดังนั้นถ้าเราลองคิดถึงการ กระจายแหล่งน้ำขนาดเล็ก สัก 3 หรือ 4 จุดไปในพื้นที่ชลประทาน แล้วก็ปรับเปลี่ยนชนิดพืชที่ราคาดีกว่าข้าว แต่ใช้น้ำน้อยกว่าข้าว

 


ธรรมชาติมาหานคร

ถ้าเรามาตั้งโจทย์ร่วมกันว่า พื้นที่ตรงนี้เก็บไว้ป็นมรดกโลกของคนไทยทั้งชาติ ให้ผลประโยชน์ระดับโลก ส่วนผลประโยชน์ระดับท้องถิ่น มาช่วยกันคิดถึงการจัดการแล้วรับประโยชน์ร่วมกัน ประชาชนก็อยู่ดีมีสุข สัตว์ป่าก็อยู่ดีมีสุข แล้วมาเป็นเจ้าของป่าผืนนี้ร่วมกัน

มันเป็นความภูมิใจที่เราสามารถก้าวข้ามปัญหายากๆ เรื่องเขื่อนแม่วงก์ไปด้วยกันชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอนเสือแห่งป่าแม่วงก์ PART 1
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอนเสือแห่งป่าแม่วงก์ PART 2
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอนเสือแห่งป่าแม่วงก์ PART 3
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอนเสือแห่งป่าแม่วงก์ PART 4
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอนเสือแห่งป่าแม่วงก์ PART 5

ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon

 

 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง