• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

จากป่าสู่เมือง

อีเมล พิมพ์ PDF

สืบ นาคะเสถียรศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ นี้ ผมกับทีมงานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร จัดงานจากป่าสู่เมือง เพื่อนำเสนอข้อมูลความสำคัญของระบบนิเวศป่ามาสู่คนเมืองใหญ่ในกรุงเทพฯ เดี๋ยวนี้ดีที่คำพูดของวิทยากร และกิจกรรมต่างๆ ไม่ได้หายไปกับเวลาจัดงาน แต่มักถูกบันทึกและเผยแพร่เอาไว้ตามสื่อออนไลน์ต่างๆ ไว้ได้ และคนที่ไม่ได้มาร่วมงานก็สามารถเข้าถึงง่ายๆ ได้จากโทรศัพท์ส่วนตัว


สมัยนี้ เราคุยกันเรื่องใหญ่ในช่วงรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากนักการเมือง หลายคนอดหวังไม่ได้ว่าแนวคิดดีๆ ที่ทำไม่ได้มานานทางสิ่งแวดล้อมเพราะมันไปขัดขวางผลประโยชน์ของนายทุนผู้กุมอำนาจเบื้องหลังพรรคการเมือง อาจจะทำได้

งานจากป่าสู่เมืองปีนี้ เราหวังสามเรื่อง

เรื่องที่หนึ่ง เราชวนนักเคลื่อนไหวทางสิ่งแวดล้อมคนสำคัญหลายคนมาประมวลข้อเสนอต่อการปฏิรูปเรื่องต่างๆ ทางสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยมาแสดงไว้

เรื่องที่สอง มูลนิธิสืบนาคะเสถียรดำเนินโครงการร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ ในการแก้ไขปัญหาชุมชนในป่ามาสิบปี ภายใต้ชื่อโครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วมในผืนป่าตะวันตก มีตัวอย่างการแก้ไขปัญหาดีๆ มากมายเกิดขึ้น เราหวังว่าตัวอย่างและบทเรียนการทำงานของเราจะได้รับการถ่ายทอดขยายผลไปสู่ระดับนโยบาย และการนำไปปฏิบัติต่อเนื่องทั้งในพื้นที่ป่าตะวันตก และพื้นที่ป่าอื่นๆ ที่เราไม่ได้เข้าไปทำงาน

เรื่องที่สาม เราจะถือโอกาสอัพเดตสถานการณ์ป่าไม้ประเทศไทย ที่กรมป่าไม้เพิ่งจะจ้างให้คณะวนศาสตร์สำรวจพื้นที่ป่าจากภาพดาวเทียมเสร็จในปี 2556 แต่เป็นข้อมูลที่ดูยาก เราเอามาวิเคราะห์เพิ่ม และทำเป็นสื่อง่ายๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้

วันศุกร์ที่ 26 กันยายนที่ผ่านมา ที่เวทีจากป่าสู่เมือง ....มีข้อเสนอบางอย่างที่อยากให้รัฐบาลทำ

พี่บรรจง นะแส นายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย กล่าวไว้บนเวทีว่า “ยกเลิกเครื่องมือทำลายล้าง 3 ตัว อวนลาก อวนรุน เรือปั่นไฟ ทะเลไทยจะกลับมาสมบูรณ์”

คุณเพียรพร ดีเทศน์ จากองค์การแม่น้ำนานาชาติ บอกเราว่า “ผู้มีอำนาจมองว่าแม่น้ำโขงเป็นแหล่งพลังงานราคาถูก ไม่คิดว่าเป็นแม่น้ำเพื่อระบบนิเวศอีกแล้ว”

คุณหาญณรงค์ เยาวเลิศ ประธานมูลนิธิบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ประเทศไทย บอกว่า “ปัญหาการจัดการน้ำตอบโจทย์ในเรื่องงบประมาณ แต่ไม่ได้ตอบโจทย์ของการแก้ปัญหา”

คุณภารณี สวัสดิรักษ์ นักผังเมืองอิสระ เสนอชัดว่า “ผังเมืองต้องทำเพื่อทุกคน ไม่ใช่เอื้อเอกชนรายใดรายหนึ่ง ถ้ายังเป็นอย่างนี้การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมก็ไม่เกิด

ตอนเขียนเรื่องนี้ผมฟังมาถึงช่วงข้อเสนอปฏิรูปพลังงาน และ ระบบ EHIA ต่อด้วย สัมภาษณ์อธิบดีกรมป่าไม้

ได้แต่หวังว่าเรื่องต่างๆ ที่ถูกบันทึกไว้ จะถูกส่งไปยังสาธารณะชน และผู้มีอำนาจตัดสินใจ

ศศิน เฉลิมลาภ
คอลัมน์ talk of the town หนังสือพิมพ์มติชน พ.ศ. 2557

 

 

รับข่าวสาร