• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก อ่านข่าวย้อนหลัง ข่าว ประชาสัมพันธ์ “My Earth” แอพลิเคชันของคนรักษ์โลก

“My Earth” แอพลิเคชันของคนรักษ์โลก

อีเมล พิมพ์ PDF

My Earthสำหรับยุคสมัยที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว อาจารย์จากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิล-เมดิสัน (University of Wisconsin-Madison) ได้พัฒนาแอพลิเคชันที่ติดตามการใช้พลังงานของเราในแต่ละวัน เพื่อสร้างความตระหนัก และลดการใช้พลังงานในชีวิตประจำวันของเรา


Nancy Wong อาจารย์ด้าน Consumer Science, UW-Madison School of Human Ecology ได้ออกแบบแอพลิเคชันใหม่ในรูปแบบบันทึกประจำวันชื่อว่า “My Earth – Track Your Carbon Savings” ที่ผู้ใช้สามารถระบุกิจกรรมในแต่ละวันเพื่อสร้างทางเลือกในการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการใช้พลังงาน โดยแอพลิเคชันดังกล่าวได้เปิดให้ดาวน์โหลดเมื่อวันที่ 20 เมษายนที่ผ่านใน ในการประชุม Earth Day ณ Nelson Institute

Suman Banerjee อาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ประจำ UW-Madison ได้ติดต่อกับ Nancy Wong เพื่อขอมุมมองด้านผู้บริโภคเกี่ยวกับโครงการที่ John Meurer นักศึกษาได้พัฒนาขึ้น และจากทำงานร่วมกัน พวกเธอก็ได้มองเห็นโอกาสมากมายในการพัฒนาแอพลิเคชันให้มีความยืดหยุ่นต่อวิถีชีวิตมากขึ้น และเป็นมิตรต่อผู้ใช้

นอกจากเรื่องพลังงาน แอพลิเคชัน My Earth ยังคำนึงถึงเรื่องอาหารโดยใช้วิธีการเดียวกับ Food-Tracking แอพลิเคชันที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถรับรู้ถึงพฤติกรรมการกินของตนเอง

“เราพยายามปรับปรุงให้กิจกรรมในแอพลิเคชันมีความหลากหลายเพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำไปปรับกับวิถีชีวิตของพวกเขา” Nancy Wong กล่าว

แอพลิเคชัน My Earth ประกอบด้วยกิจกรรม 5 ประเภทคือ การใช้ไฟฟ้า การรีไซเคิล การเดินทาง การบริโภคอาหาร และการใช้สินค้าอุปโภค ซึ่งแต่ละประเภทจะประกอบด้วยกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่การรีไซเคิลเหยือกใส่นม ไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพสุขภัณฑ์ที่จะช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในการบำบัดน้ำเสีย

เมื่อผู้ใช้ติ๊กลงไปในกิจกรรมประจำวันที่ปรากฏใน My Earth ผลลัพธ์ที่ได้คือจำนวนหน่วยคาร์บอนที่ช่วยประหยัด ซึ่ง Nancy Wong ตั้งใจว่าผู้ใช้จะสามารถสังเกตเห็นก้าวเล็กๆ ของการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่ขึ้น และแสดงให้เห็นว่าการกระทำของปัจเจกบุคคลสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกได้ในวงกว้าง

ผู้ช่วยการวิจัย Andrew Stevens นำเสนอไอเดียในการใช้รูปหมีขั้วโลกยืนอยู่บนน้ำแข็งผืนจิ๋วเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลกระทบเชิงบวกจากกิจกรรมที่ผู้ใช้งานเลือก และยิ่งเราสามารถประหยัดพลังงาน และลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากเท่าไร ผืนน้ำแข็งของหมีขั้วโลกก็จะใหญ่ขึ้นตามลำดับ

“ผืนน้ำแข็งนั้นจะขยายใหญ่ขึ้นจนหมีขั้วโลกสามารถนั่งลงไปได้ และเมื่อขยายใหญ่ขึ้นไปอีกก็จะมีหมีขั้วโลกเข้ามาเพิ่ม และสุดท้ายเราก็จะมีครอบครัวหมีขาวของเรา” Nancy Wong กล่าว

My Earth

ทีมงานพัฒนาหวังว่าคนจะใช้ My Earth เพื่อระบุและให้ความสำคัญกับกิจกรรมในการประหยัดพลังงาน ซึ่ง Nancy Wong ได้รับแรงบันดาลใจว่า พฤติกรรมที่ยั่งยืนนั้นจะต้องเรียบง่ายและสามารถเข้าใจได้โดยคนทั่วไป “เราขาดการเชื่อมโยงระหว่างความคิดของผู้คนที่ว่าต้องการปกป้องสิ่งแวดล้อม และการกระทำจริงๆของพวกเขา จำนวนคาร์บอนที่ถูกปล่อยในอากาศนั้นเป็นเรื่องนามธรรมที่คนยากจะเข้าใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการอนุรักษ์ให้เป็นเรื่องที่จับต้องได้ เช่นผืนน้ำแข็งที่ขยายตัวจากการประหยัดพลังงาน จะสามารถช่วยให้เข้าใจขึ้นได้”

“ที่ผ่านมา ฉันมองว่าการขาดจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในระดับปัจเจกนั้น มาจากความล้มเหลวในการเชื่อมโยงการกระทำของพวกเขากับผลกระทบในภาพกว้าง ซึ่ง My Earth น่าจะช่วยให้คนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ว่า สิ่งที่คุณทำอยู่ในชีวิตประจำวันนั้นไม่ใช่ไม่สำคัญ และนั่นคือสิ่งที่คุณสามารถยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมได้”

แอพลิเคชัน My Earth มีให้ดาวน์โหลดบน iOS และ Android โดยโครงการพัฒนานี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก National Science Foundation และ UW-Madison Office of Sustainability

ถอดความจาก 'MyEarth' energy-tracking app encourages sustainable behaviors โดย University of Wisconsin-Madison เข้าถึงได้ที่ http://www.sciencedaily.com/releases/2015/04/150420182413.htm
ถอดความโดย รพีพัฒน์ อิงคสิทธิ์

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช


รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง