• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ความคืบหน้าเรื่องแม่วงก์

อีเมล พิมพ์ PDF

แม่วงก์ปลายอาทิตย์หน้าเครือข่ายองค์กรอนุรักษ์จะจัดงานสัมมนาอัพเดตความคืบหน้าของงานการทักท้วงการสร้างเขื่อนแม่วงก์กันครับ ในวันที่ 27 มิถุนายน นี้ ที่เคยู โฮม ในมหาวิทยาลัยเกษตร ในช่วงเช้า เพื่อเป็นการทบทวนสถานการณ์และหายุทธศาสตร์การทำงานเพื่อไปให้ถึงการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำในพื้นที่ให้เหมาะสมโดยไม่ต้องสร้างเขื่อนในป่าอนุรักษ์


พวกเรามีข้อมูลวิชาการที่ศึกษามาเพิ่มเติม และสนับสนุนเหตุผลในการคัดค้านการสร้างเขื่อนในป่าอีกพอสมควร

หากนับจากวันที่ขบวนเดินคัดค้านรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) โครงการเขื่อนแม่วงก์จากหน่วยพิทักษ์ป่าแม่เรวามาถึงกรุงเทพเมื่อวันที่ 22 กันยายน ปีที่แล้ว ถึงวันนี้ก็ผ่านมา 9 เดือน เต็มๆ แล้วครับ แต่เนื่องจากก่อนหน้านี้มีสถานการณ์บ้านเมืองเรื่อง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมต่อเนื่องกับการประท้วงรับบาลจนกระทั่งเกิดรัฐประหาร

ในระหว่างนี้รายงานดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ที่ สผ. (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ตามปกติโดยการเสนอรายงานเข้าพิจารณาโดยกรมชลประทานที่เป็นเจ้าของโครงการ จนถึงปัจจุบันก็ยังมีสถานภาพรายงานและการดำเนินโครงการเขื่อนแม่วงก์อยู่ในขั้นตอนนี้

เมื่อ 9 เดือนที่ผ่านมา หลังจากมีการเดินคัดค้านรายงานจากป่าสู่เมืองดังกล่าว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยท่านปลัดกระทรวง ได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วยผู้แทนจากภาควิชาการ ทั้ง จากสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ และคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะวนศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ ผู้แทนกรมชลประทาน ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และผู้แทนองค์กรเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผมเป็นผู้แทนเข้าร่วมคณะทำงาน

คณะทำงานที่ว่า มีมติไปตั้งคณะอนุกรรมการมาศึกษารายละเอียดอีก 3 ชุด มีด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ด้านบริหารจัดการน้ำ และด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยเชิญนักวิชาการมาช่วยกันทำงานเพิ่มเติม

9 เดือนของการทำงาน ที่ผมติดตาม อาจกล่าวได้ว่า คณะทำงานพิจารณาข้อมูลในรายงาน EHIA ต่างพบข้อสงสัย และมีความเห็นต่างๆ สอดคล้องกับสิ่งที่เครือข่ายองค์กรอนุรักษ์ตั้งข้อสงสัยกับรายงานฉบับนี้ แต่มีการศึกษาเพิ่มเติมทางเทคนิคลึกๆ ที่เกินความรู้ของพวกเรา ผมก็ได้แต่ลุ้นว่าผลการศึกษาของคณะอนุกรรมการต่างๆ จะมีผลไปผลักดันให้ผู้กำหนดนโยบายการสร้างเขื่อนแม่วงก์ คือ กรมชลประทานยอมเปลี่ยนใจ มาคิดวิธีการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำสะแกกรังให้พี่น้องประชาชน ด้วยทางเลือกอื่นๆ ที่ไม่ต้องสร้างเขื่อนในป่าที่ราบริมน้ำบริเวณแก่งแม่เรวาเสียที

แต่ทั้งหมด ก็เป็นแค่ความเห็นทางวิชาการ และการทำงานเชิงบริหารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จริงแล้วทางกฎหมายก็คงไม่มีผล แต่ยังดีที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการของ สผ. แจ้งมาว่าจะชะลอการพิจารณารายงานเพื่อรอผลการศึกษาของคณะทำงานชุดนี้ประกอบ

การเคลื่อนไหวเดินประท้วงเมื่อปีที่แล้วก็ทำได้มาถึงแค่นี้ครับ เวลามีคนถามตกลงเขาจะสร้างเขื่อนไหม ผมก็ใจหวิวๆ ว่าเขาคงยังไม่เปลี่ยนใจ

เราก็ได้แค่สู้ในแนวทางของเราให้เต็มที่ แค่นั้นเอง วันที่ 27 มาเป็นกำลังใจกันได้ครับ ที่เคยู โฮม เกษตร ช่วงเช้า

ศศิน เฉลิมลาภ
คอลัมน์ talk of the town หนังสือพิมพ์มติชน พ.ศ. 2557

 

 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง