• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก วีดีโอ คลิปกิจกรรมมูลนิธิสืบนาคะเสถียร [VIDEO] จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมนุษย์หายไปจากโลก

[VIDEO] จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมนุษย์หายไปจากโลก

อีเมล พิมพ์ PDF
แม้มนุษย์จะเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดมลพิษบนโลกใบนี้ แต่ถ้าหากจู่ๆ มนุษย์หายไปจากโลกพร้อมๆ กัน จะเกิดผลกระทบอะไรขึ้นบ้าง?
เริ่มต้นจากไม่กี่สัปดาห์ต่อมาจะเกิดความวุ่นวายยุ่งเหยิงขึ้นเมื่อพลังงาน เชื้อเพลิง ไฟฟ้า จะดับลงไม่กี่ชั่วโมงภายหลังจากที่มนุษย์หายตัวไป เมื่อไม่มีไฟฟ้า รั้วไฟฟ้าล้อมคอกวัว ไก่ หมู ก็จะไม่ทำงาน ส่งผลให้ปศุสัตว์เหล่านั้นที่รวมกันแล้วมีมากกว่าสองหมื่นหนึ่งพันล้านตัวก็จะหลุดออกมา เริ่มหิวโหยที่ไม่มีมนุษย์ป้อนอาหาร หรือบางส่วนอาจจะกลายเป็นอาหารของสุนัข แมว หรือสัตว์อื่นๆ ที่มนุษย์นำมาเลี้ยงในเมือง
100 ปีหลังจากนั้นสิ่งก่อสร้างที่ทำจากไม้ก็จะหายไป แต่สิ่งก่อสร้างหรือวัสดุที่ทำจากเหล็กจะอยู่ได้นานกว่านั้นอีกนิดหน่อยแต่ท้ายที่สุดก็จะถูกสนิมกัดกินหรือทำปฏิกิริยากับออกซิเจนกลายเป็นไอรอนออกไซด์และหายไปเองหากไม่ได้ทำการเคลือบกันสนิมเอาไว้
ไม่กี่ร้อยปีต่อจากนั้นสัตว์ที่ยังไม่สูญพันธุ์ไปก็จะกลับมาขยายอาณาเขต ขยายอำนาจเหมือนก่อนที่มนุษย์จะเข้ามายุ่งเกี่ยว แต่ถ้าหากยังมีสิ่งหนึ่งที่ไม่สูญสลายหายไปไหน สิ่งนั้นก็เห็นจะเป็น "ขยะ" ซึ่งทำจากยาง พลาสติกที่ยากจะย่อยสลายด้วยแบคทีเรียหรืออย่างที่เหล็กกลายเป็นสนิม
แม้มนุษย์จะหายไปจากโลกใบนี้ทั้งหมด แต่สิ่งที่มนุษย์เคยทำไว้กับโลกจะยังคงส่งผลกระทบต่อไปอีกนาน
มนุษย์จึงเป็นได้ทั้งผู้สร้างและผู้ทำลาย แม้เราจะไม่ทราบว่าเผ่าพันธุ์มนุษยชาติจะสูญหายไปจากโลกใบนี้เมื่อไหร่ แต่เราก็สามารถร่วมกันคนละไม้คนละมือในการดูแลรักษาโลกของเราได้โดยเฉพาะลดการใช้วัสดุที่ทำจากพลาสติก ยาง สิ่งที่ย่อยสลายยาก เพื่อให้โลกของเราน่าอยู่และมนุษย์จะได้อยู่คู่โลกไปนานแสนนานอย่างสงบสันติไม่เบียดเบียนธรรมชาติมากที่สุด
รับชมวีดีโอ What If Humans Disappeared?
มนุษย์แม้มนุษย์จะเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดมลพิษบนโลกใบนี้ แต่ถ้าหากจู่ๆ มนุษย์หายไปจากโลกพร้อมๆ กัน จะเกิดผลกระทบอะไรขึ้นบ้าง?

เริ่มต้นจากไม่กี่สัปดาห์ต่อมาจะเกิดความวุ่นวายยุ่งเหยิงขึ้นเมื่อพลังงาน เชื้อเพลิง ไฟฟ้า จะดับลงไม่กี่ชั่วโมงภายหลังจากที่มนุษย์หายตัวไป เมื่อไม่มีไฟฟ้า รั้วไฟฟ้าล้อมคอกวัว ไก่ หมู ก็จะไม่ทำงาน ส่งผลให้ปศุสัตว์เหล่านั้นที่รวมกันแล้วมีมากกว่าสองหมื่นหนึ่งพันล้านตัวก็จะหลุดออกมา เริ่มหิวโหยที่ไม่มีมนุษย์ป้อนอาหาร หรือบางส่วนอาจจะกลายเป็นอาหารของสุนัข แมว หรือสัตว์อื่นๆ ที่มนุษย์นำมาเลี้ยงในเมือง

100 ปีหลังจากนั้นสิ่งก่อสร้างที่ทำจากไม้ก็จะหายไป แต่สิ่งก่อสร้างหรือวัสดุที่ทำจากเหล็กจะอยู่ได้นานกว่านั้นอีกนิดหน่อยแต่ท้ายที่สุดก็จะถูกสนิมกัดกินหรือทำปฏิกิริยากับออกซิเจนกลายเป็นไอรอนออกไซด์และหายไปเองหากไม่ได้ทำการเคลือบกันสนิมเอาไว้

ไม่กี่ร้อยปีต่อจากนั้นสัตว์ที่ยังไม่สูญพันธุ์ไปก็จะกลับมาขยายอาณาเขต ขยายอำนาจเหมือนก่อนที่มนุษย์จะเข้ามายุ่งเกี่ยว แต่ถ้าหากยังมีสิ่งหนึ่งที่ไม่สูญสลายหายไปไหน สิ่งนั้นก็เห็นจะเป็น "ขยะ" ซึ่งทำจากยาง พลาสติกที่ยากจะย่อยสลายด้วยแบคทีเรียหรืออย่างที่เหล็กกลายเป็นสนิม

แม้มนุษย์จะหายไปจากโลกใบนี้ทั้งหมด แต่สิ่งที่มนุษย์เคยทำไว้กับโลกจะยังคงส่งผลกระทบต่อไปอีกนาน

มนุษย์จึงเป็นได้ทั้งผู้สร้างและผู้ทำลาย แม้เราจะไม่ทราบว่าเผ่าพันธุ์มนุษยชาติจะสูญหายไปจากโลกใบนี้เมื่อไหร่ แต่เราก็สามารถร่วมกันคนละไม้คนละมือในการดูแลรักษาโลกของเราได้โดยเฉพาะลดการใช้วัสดุที่ทำจากพลาสติก ยาง สิ่งที่ย่อยสลายยาก เพื่อให้โลกของเราน่าอยู่และมนุษย์จะได้อยู่คู่โลกไปนานแสนนานอย่างสงบสันติไม่เบียดเบียนธรรมชาติมากที่สุด

รับชมวีดีโอ What If Humans Disappeared?

View on YouTube
 

รับข่าวสาร