• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก อ่านข่าวย้อนหลัง ข่าว ประชาสัมพันธ์ อุทยานแห่งชาติเพื่อธรรมชาติหรือธุรกิจ

อุทยานแห่งชาติเพื่อธรรมชาติหรือธุรกิจ

อีเมล พิมพ์ PDF
จากเวทีเสวนา “กระเช้าภูกระดึง มโน. โปรเจคท์” คุณสุรพล ดวงแข กรรมการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ยกประเด็นอุทยานแห่งชาติเพื่อธรรมชาติหรือธุรกิจมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถึงหน้าที่ของความเป็นอุทยานแห่งชาติที่ควรจะเป็น ว่าควรจะมีการจัดการหรือใช้ประโยชน์อย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
คุณสุรพลได้กล่าวว่าประเทศเราสอบตกในเรื่องการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายจากทางภาครัฐที่ไม่มีความชัดเจนในเรื่องการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งบางนโยบายยังเอื้อประโยชน์ต่อการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ยกตัวอย่างในปี พ.ศ. 2545 กับนโยบายเปลี่ยนสินทรัพย์ให้เป็นทุน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้อุทยานแห่งชาติหลายแห่งเสื่อมโสมลง เกิดการปรับปรุงพื้นที่ต่างๆ เช่นลานหินสวยงามที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ถูกเปลี่ยนเป็นลานจอดรถ มีการปรับปรุงบ้านพักดึงดูดนักท่องเที่ยว เพื่อเรียกเก็บเงินค่าเข้าอุทยานฯ ให้เพิ่มมากขึ้น
ทั้งนี้หน้าที่ของตัวอุทยานฯ ควรจะเก็บรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้คนรุ่นหลังได้ใช้ในการศึกษา การใช้ประโยชน์จากอุทยานฯ ต้องอยู่บนพื้นฐานที่ไม่สร้างความเสียหาย การจัดการจำนวนนักท่องเที่ยวสำหรับอุทยานฯ ควรจะมีการจัดการที่พัฒนาให้ดีขึ้น ใครจะเข้าอุทยานฯ ควรต้องมีการจองล่วงหน้า มีการสั่งซื้อตั๋วในรูปแบบที่ทันสมัยขึ้น จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าอุทยานต้องกำหนดจำนวนที่ชัดเจน เพื่อความพอดีกับการรองรับของอุทยานฯ ซึ่งเป็นเรื่องทางนโยบายที่ควรต้องทำแต่ทุกวันนี้ยังไม่มี มีเพียงการเน้นหารายได้จากอุทยานฯ เพียงอย่างเดียว
สำหรับอุทยานแห่งชาตินั้นเรื่องใช้เพื่อการศึกษาควรต้องมาก่อนการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการศึกษาธรรมชาติหรือศูนย์เพื่อการศึกษาธรรมชาติ ในส่วนนี้ต้องเป็นเรื่องที่ต้องทบทวนว่าทำได้อย่างมีคุณภาพแล้วหรือไม่ มากกว่าการที่จะนำเงิน 600 ล้านมาสร้างกระเช้า ซึ่งภูกระดึงเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีศักยภาพสูง ควรจะนำหลักวิชาการและหลักการจัดการมาใช้เพื่อรักษาคุณภาพของภูกระดึงให้คงอยู่ เพราะจะเป็นประโยชน์ในระยะยาว
ภูกระดึงจากเวทีเสวนา “กระเช้าภูกระดึง มโน. โปรเจคท์” คุณสุรพล ดวงแข กรรมการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ยกประเด็นอุทยานแห่งชาติเพื่อธรรมชาติหรือธุรกิจมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถึงหน้าที่ของความเป็นอุทยานแห่งชาติที่ควรจะเป็น ว่าควรจะมีการจัดการหรือใช้ประโยชน์อย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

คุณสุรพลได้กล่าวว่าประเทศเราสอบตกในเรื่องการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายจากทางภาครัฐที่ไม่มีความชัดเจนในเรื่องการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งบางนโยบายยังเอื้อประโยชน์ต่อการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ยกตัวอย่างในปี พ.ศ. 2545 กับนโยบายเปลี่ยนสินทรัพย์ให้เป็นทุน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้อุทยานแห่งชาติหลายแห่งเสื่อมโสมลง เกิดการปรับปรุงพื้นที่ต่างๆ เช่นลานหินสวยงามที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ถูกเปลี่ยนเป็นลานจอดรถ มีการปรับปรุงบ้านพักดึงดูดนักท่องเที่ยว เพื่อเรียกเก็บเงินค่าเข้าอุทยานฯ ให้เพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้หน้าที่ของตัวอุทยานฯ ควรจะเก็บรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้คนรุ่นหลังได้ใช้ในการศึกษา การใช้ประโยชน์จากอุทยานฯ ต้องอยู่บนพื้นฐานที่ไม่สร้างความเสียหาย การจัดการจำนวนนักท่องเที่ยวสำหรับอุทยานฯ ควรจะมีการจัดการที่พัฒนาให้ดีขึ้น ใครจะเข้าอุทยานฯ ควรต้องมีการจองล่วงหน้า มีการสั่งซื้อตั๋วในรูปแบบที่ทันสมัยขึ้น จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าอุทยานต้องกำหนดจำนวนที่ชัดเจน เพื่อความพอดีกับการรองรับของอุทยานฯ ซึ่งเป็นเรื่องทางนโยบายที่ควรต้องทำแต่ทุกวันนี้ยังไม่มี มีเพียงการเน้นหารายได้จากอุทยานฯ เพียงอย่างเดียว

สุรพล ดวงแข
สุรพล ดวงแข

สำหรับอุทยานแห่งชาตินั้นเรื่องใช้เพื่อการศึกษาควรต้องมาก่อนการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการศึกษาธรรมชาติหรือศูนย์เพื่อการศึกษาธรรมชาติ ในส่วนนี้ต้องเป็นเรื่องที่ต้องทบทวนว่าทำได้อย่างมีคุณภาพแล้วหรือไม่ มากกว่าการที่จะนำเงิน 600 ล้านมาสร้างกระเช้า ซึ่งภูกระดึงเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีศักยภาพสูง ควรจะนำหลักวิชาการและหลักการจัดการมาใช้เพื่อรักษาคุณภาพของภูกระดึงให้คงอยู่ เพราะจะเป็นประโยชน์ในระยะยาว
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช


รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง