• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก วีดีโอ คลิปกิจกรรมมูลนิธิสืบนาคะเสถียร [VIDEO] กระเช้าภูกระดึง มโน.. โปรเจ็คท์?

[VIDEO] กระเช้าภูกระดึง มโน.. โปรเจ็คท์?

อีเมล พิมพ์ PDF

ภูกระดึงเสวนา กระเช้าภูกระดึง มโน.. โปรเจ็คท์?
วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล เค ยู โฮม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพ

จัดโดย เครือข่ายคัดค้านกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง

 

 

รับข่าวสาร