• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก วีดีโอ คลิปกิจกรรมมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย : EHIA บนเส้นทางปฏิรูป

เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย : EHIA บนเส้นทางปฏิรูป

อีเมล พิมพ์ PDF

EHIAท่ามกลางกระแสการปฏิรูปการเมือง ข้อเสนอในการปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ประชาชนกำลังจับตามองกับการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ มาฟังข้อเสนอจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญรวมถึงเลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ในรายการเสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย


 

 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง