• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก อ่านข่าวย้อนหลัง ข่าว ประชาสัมพันธ์ ลดโลกร้อน ช่วยอังกฤษประหยัด 85 พันล้านปอนด์

ลดโลกร้อน ช่วยอังกฤษประหยัด 85 พันล้านปอนด์

อีเมล พิมพ์ PDF
ลดโลกร้อน ช่วยอังกฤษประหยัด 85 พันล้านปอนด์
จากการศึกษาพบว่า ประเทศอังกฤษจะสามารถประหยัดงบประมาณได้ 85 พันล้านปอนด์ หรือราว 400,000 ล้านบาทต่อปีหากสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ตามเป้าหมาย โดยเปลี่ยนจากแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นแหล่งพลังงานทดแทน และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ตัวเลขการประหยัดงบประมาณดังกล่าวมาจากคุณภาพอากาศที่ดีขึ้น ซึ่งช่วยลดต้นทุนทางด้านสุขภาพของมนุษย์ การลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า ลดมลภาวะทางเสียง ผลประโยชน์จากสัตว์ป่า คุณภาพน้ำที่ดีขึ้น ขยะที่น้อยลง การจราจรติดขัดและปริมาณอุบัติเหตุบนท้องถนนที่ลดลง ตามที่ระบุไว้ในรายงานโดยที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม Ricardo AEA ซึ่งตีพิมพ์คู่กับงบประมาณด้านคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศอังกฤษ โดยคณะกรรมการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แจ้งต่อคณะรัฐมนตรีให้คงไว้ซึ่งแผนการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกครึ่งหนึ่งภายในกลางคริสตทศวรรษที่ 2020
การศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐบาล โดยเปรียบเทียบทางเลือกระหว่างให้ประชาชนเดินทางโดยเท้าหรือจักรยาน กับการเดินทางโดยรถยนต์ หรือการเปลี่ยนการใช้รถยนต์ทั่วไปมาเป็นรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า หรือรถยนต์ประเภทไฮบริด
มูลค่าผลประโยชน์ทางด้านสุขภาพจากการเดินทางด้วยเท้าและจักรยานที่เพิ่มขึ้น ประมาณการณ์ว่าสูงถึง 2.3 พันล้านปอนด์ หรือราว 100,000 ล้านบาทต่อปีและผลประโยชน์ที่เกิดจากการจราจรที่ติดขัดน้อยลงราว 8.4 พันล้านปอนด์ต่อปี และเสียงรบกวนที่ลดลงราว 1 พันล้านปอนด์ต่อปีนอกจากนี้ การควบคุมความเร็วบนท้องถนน นอกจากจะช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว ยังช่วยในการลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอีกด้ย
ตัวเลขผลประโยชน์ที่ค่อนข้างสูงจากการลดการจราจรที่ติดขัด แสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจในการดำเนินนโยบายควรใส่ใจในทางเลือกการเดินทางที่ดีขึ้น และควรเพิ่มระดับการลงทุนในการขนส่งทางเลือก โดยสามารถเพิ่มผลประโยชน์ให้สูงที่สุดได้โดยการมุ่งเน้นนโยบายเพื่อสนับสนุนแนวทางดังกล่าว เช่น การก่อสร้างเส้นทางจักรยานที่ปลอดภัย โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีปัญหาการจราจร นอกจากนี้ การสนับสนุนดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะลดความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุบนท้องถนน
นอกจากนี้ มาตรการเช่นลดความเร็วของเรือและเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางโดยอากาศยาน นอกจากจะช่วยลดมลภาวะทางเสียงแล้ว ยังช่วยลดอัตราการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมาก ซึ่งช่วยในการลดปัญหามลภาวะทางอากาศในบริเวณท่าเรือและท่าอากาศยาน เช่นท่าอากาศยานฮีทโธรว์ (Heathrow) ที่สายการบินส่วนใหญ่มักจะละเมิดข้อกำหนดเรื่องปริมาณไนโตรเจน
สัดส่วนผลประโยชน์จากการจัดการระบบขนส่งทางเรือนั้นค่อนข้างสูง เนื่องจากน้ำมันที่ใช้เดินทางทางน้ำมีส่วนผสมของซัลเฟอร์ในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก
ผลประโยชน์อีกด้านหนึ่งมาจากการลดปริมาณความร้อนที่ใช้ในบ้าน รวมถึงการผลิตพลังงานไฟฟ้าในชนบทโดยการใช้มูลสัตว์หรือชีวมวล และ ลดการใช้ปุ๋ยเคมีที่ผลิตจากน้ำมัน จะช่วยในการเพิ่มคุณภาพน้ำและอากาศมหาศาล
นอกจากผลประโยชน์ทางการเงิน การลดการใช้พลังงานฟอสซิลยังเพิ่มการสนับสนุนจากสาธารณชนในการแก้ไขปัญหาโลกร้อน เนื่องจากผลประโยชน์จากการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั้นมักจะปรากฎในรูปแบบของคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นในระดับท้องถิ่น ขณะที่ผลประโยชน์จากการลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจปรากฎในระยะยาว และในพื้นที่ที่ห่างไกล ทำให้ยากต่อการแสดงผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
อย่างไรก็ดี รายงานดังกล่าวก็ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เนื่องจากอาจยังไม่ครอบคลุมต้นทุนบางประการจากการเปลี่ยนแปลงจากการใช้พลังงานฟอสซิลเป็นพลังงานทดแทน เช่นการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์จากการใช้กังหันลมหรือแผงพลังงานแสงอาทิตย์ หรือเทคโนโลยีในการจัดเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือความเสี่ยงด้านพลังงานนิวเคลียร์ รวมทั้งผลกระทบด้านพลังงานจากการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า
ถอดความจาก Carbon targets can help UK 'save £85bn a year'เข้าถึงได้ที่
http://www.theguardian.com/environment/2013/dec/11/uk-carbon-targets-benefits
ถอดความโดย รพีพัฒน์ อิงคสิทธิ์
ลดโลกร้อนจากการศึกษาพบว่า ประเทศอังกฤษจะสามารถประหยัดงบประมาณได้ 85 พันล้านปอนด์ หรือราว 400,000 ล้านบาทต่อปีหากสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ตามเป้าหมาย โดยเปลี่ยนจากแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นแหล่งพลังงานทดแทน และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ตัวเลขการประหยัดงบประมาณดังกล่าวมาจากคุณภาพอากาศที่ดีขึ้น ซึ่งช่วยลดต้นทุนทางด้านสุขภาพของมนุษย์ การลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า ลดมลภาวะทางเสียง ผลประโยชน์จากสัตว์ป่า คุณภาพน้ำที่ดีขึ้น ขยะที่น้อยลง การจราจรติดขัดและปริมาณอุบัติเหตุบนท้องถนนที่ลดลง ตามที่ระบุไว้ในรายงานโดยที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม Ricardo AEA ซึ่งตีพิมพ์คู่กับงบประมาณด้านคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศอังกฤษ โดยคณะกรรมการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แจ้งต่อคณะรัฐมนตรีให้คงไว้ซึ่งแผนการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกครึ่งหนึ่งภายในกลางคริสตทศวรรษที่ 2020

การศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐบาล โดยเปรียบเทียบทางเลือกระหว่างให้ประชาชนเดินทางโดยเท้าหรือจักรยาน กับการเดินทางโดยรถยนต์ หรือการเปลี่ยนการใช้รถยนต์ทั่วไปมาเป็นรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า หรือรถยนต์ประเภทไฮบริด

มูลค่าผลประโยชน์ทางด้านสุขภาพจากการเดินทางด้วยเท้าและจักรยานที่เพิ่มขึ้น ประมาณการณ์ว่าสูงถึง 2.3 พันล้านปอนด์ หรือราว 100,000 ล้านบาทต่อปีและผลประโยชน์ที่เกิดจากการจราจรที่ติดขัดน้อยลงราว 8.4 พันล้านปอนด์ต่อปี และเสียงรบกวนที่ลดลงราว 1 พันล้านปอนด์ต่อปีนอกจากนี้ การควบคุมความเร็วบนท้องถนน นอกจากจะช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว ยังช่วยในการลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอีกด้ย

ตัวเลขผลประโยชน์ที่ค่อนข้างสูงจากการลดการจราจรที่ติดขัด แสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจในการดำเนินนโยบายควรใส่ใจในทางเลือกการเดินทางที่ดีขึ้น และควรเพิ่มระดับการลงทุนในการขนส่งทางเลือก โดยสามารถเพิ่มผลประโยชน์ให้สูงที่สุดได้โดยการมุ่งเน้นนโยบายเพื่อสนับสนุนแนวทางดังกล่าว เช่น การก่อสร้างเส้นทางจักรยานที่ปลอดภัย โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีปัญหาการจราจร นอกจากนี้ การสนับสนุนดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะลดความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุบนท้องถนน

ลดโลกร้อน

นอกจากนี้ มาตรการเช่นลดความเร็วของเรือและเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางโดยอากาศยาน นอกจากจะช่วยลดมลภาวะทางเสียงแล้ว ยังช่วยลดอัตราการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมาก ซึ่งช่วยในการลดปัญหามลภาวะทางอากาศในบริเวณท่าเรือและท่าอากาศยาน เช่นท่าอากาศยานฮีทโธรว์ (Heathrow) ที่สายการบินส่วนใหญ่มักจะละเมิดข้อกำหนดเรื่องปริมาณไนโตรเจน

สัดส่วนผลประโยชน์จากการจัดการระบบขนส่งทางเรือนั้นค่อนข้างสูง เนื่องจากน้ำมันที่ใช้เดินทางทางน้ำมีส่วนผสมของซัลเฟอร์ในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก

ผลประโยชน์อีกด้านหนึ่งมาจากการลดปริมาณความร้อนที่ใช้ในบ้าน รวมถึงการผลิตพลังงานไฟฟ้าในชนบทโดยการใช้มูลสัตว์หรือชีวมวล และ ลดการใช้ปุ๋ยเคมีที่ผลิตจากน้ำมัน จะช่วยในการเพิ่มคุณภาพน้ำและอากาศมหาศาล

นอกจากผลประโยชน์ทางการเงิน การลดการใช้พลังงานฟอสซิลยังเพิ่มการสนับสนุนจากสาธารณชนในการแก้ไขปัญหาโลกร้อน เนื่องจากผลประโยชน์จากการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั้นมักจะปรากฎในรูปแบบของคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นในระดับท้องถิ่น ขณะที่ผลประโยชน์จากการลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจปรากฎในระยะยาว และในพื้นที่ที่ห่างไกล ทำให้ยากต่อการแสดงผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม

อย่างไรก็ดี รายงานดังกล่าวก็ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เนื่องจากอาจยังไม่ครอบคลุมต้นทุนบางประการจากการเปลี่ยนแปลงจากการใช้พลังงานฟอสซิลเป็นพลังงานทดแทน เช่นการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์จากการใช้กังหันลมหรือแผงพลังงานแสงอาทิตย์ หรือเทคโนโลยีในการจัดเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือความเสี่ยงด้านพลังงานนิวเคลียร์ รวมทั้งผลกระทบด้านพลังงานจากการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า

ถอดความจาก Carbon targets can help UK 'save £85bn a year'เข้าถึงได้ที่
http://www.theguardian.com/environment/2013/dec/11/uk-carbon-targets-benefits
ถอดความโดย รพีพัฒน์ อิงคสิทธิ์
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช


รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง