• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก อ่านข่าวย้อนหลัง ข่าว ประชาสัมพันธ์ ข้อสังเกตในรายงาน EHIA โครงการเขื่อนแม่วงก์ ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

ข้อสังเกตในรายงาน EHIA โครงการเขื่อนแม่วงก์ ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

อีเมล พิมพ์ PDF

แม่วงก์ในงานเสวนา “ก่อนจะผ่าน EHIA เขื่อนแม่วงก์” เมื่อวันที่ 7 พ.ย. ที่ผ่านมา นักวิชาการจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้นำเสนอข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่สำรวจทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ซึ่งจากข้อมูลที่ปรากฎในงานเสวนานั้น สามารถสรุปได้ว่าป่าแม่วงก์ได้ฟื้นฟูตัวเองจากป่าเสื่อมโทรมในอดีตเป็นป่าสมบูรณ์ในปัจจุบัน มีการเพิ่มจำนวนของสัตว์ป่าหลากหลายชนิด และมีศักยภาพพอที่จะเสนอเป็นมรดกโลกร่วมกับพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้ง


จากโครงการสำรวจทรัพยากรสัตว์ป่าบริเวณพื้นที่โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ สมโภชน์ ดวงจันทราศิริ กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระบุว่า ทีมงานวิจัยได้ลงพื้นที่สำรวจตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 - ธันวาคม 2556 ใช้เวลากว่า 1 ปีในการสำรวจเพื่อให้ได้ข้อมูลสัตว์ป่าที่ครบถ้วนในแต่ละฤดูกาล ใช้วิธีสำรวจโดยการสังเกต กรวางแปลนตัวอย่าง การดักจับ ตลอดจนการใช้กล้องดักถ่าย แบ่งประเภทสัตว์ป่าออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน นก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม โดยได้ข้อมูลสรุปจำนวนชนิดที่พบดังนี้

สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 34 ชนิด (24 ชนิดพบในพื้นที่ป่างเก็บน้ำ)
สัตว์เลื้อยคลาน 42 ชนิด (22 ชนิดพบในพื้นที่ป่างเก็บน้ำ)
นก 279 ชนิด (171 ชนิดพบในพื้นที่ป่างเก็บน้ำ)
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 87 ชนิด (55 ชนิดพบในพื้นที่ป่างเก็บน้ำ)


ในจำนวนนี้มีสัตว์หายาก อาทิ กบทูด และยังพบ New Record ของการค้นพบในพื้นที่ ได้แก่ เขียดงูดอยสุเทพ ซึ่งพบครั้งแรกที่ดอยสุเทพเมื่อปี 2503 และมาพบอีกครั้งที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ หลังไม่มีรายงานมานานถึง 53 ปี และยังเป็นการพบในพื้นที่โครงการเขื่อนแม่วงก์อีกด้วย New Record อีกชนิด คือ กิ้งก่าพม่า ที่พบในยูนาน ประเทศจีน อินเดีย พม่า เป็นกิ้งก่าที่อาศัยอยู่บนดอยสูง จุดที่มีอากาศหนาวเย็น พบเห็นตัวได้ยาก การพบครั้งนี้เป็นรายงานใหม่ และพบการกระจายต่ำสุด โดบพบบริเวณช่องเย็น นอกจากนี้ยังมีค้างคาวหลอดเล็กท้องขาวและค้างคาวมงกุฏอีก 2 ชนิดที่เป็น New Record

เขียดงูดอยสุเทพ

เมื่อลงข้อมูลการสำรวจในพื้นที่โครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ พบว่าพื้นที่ดังกล่าว มีการกรจายตัวของกวางป่าและหมูป่าอยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังพบสัตว์ฝชนิดอื่นๆ อาทิ ชะมดเช็ด นาก พังพอน หมาจิ้งจอก หมาใน หมี หมูหริ่ง อีเห็น ฯลฯ

อย่างไรก็ตามไฮไลท์ของการสำรวจในครั้งนี้ คือการค้นพบเสือโคร่ง ผลการศึกษาในปี 2556 พบว่า พบเสือโคร่งจำนวน 2 ตัว ในบริเวณใกล้กับพื้นที่โครงการเขื่อนแม่วงก์ เป็นเสือโคร่งเพศผู้โตเต็มวัย 1 ตัว และเพศเมียโตเต็มวัย 1 ตัว (Hkt115) ซึ่งตัวเมียกำลังมีลูกอายุประมาณ 1-1.5 ปี โดยมีร่องรอยเสือโคร่งอาศัยหากินบริเวณริมลำห้วยแม่วงก์ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำโครงการเขื่อนแม่วงก์ และหากดูการสำรวจเสือโคร่งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ทั้งหมด พบว่า มีเสือโคร่งที่โตเต็มวัย 6 ตัว และลูกอีก 5 ตัว

ทรงธรรม สุขสว่าง

ดร.ทรงธรรม สุขสว่าง ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวในงานเสวนาว่า จากการเก็บข้อมูลในสภาพปัจจุบันของทางกรมนั้นมีการเก็บข้อมูลที่แตกต่างจากบริษัทที่ปรึกษา EHIA เก็บ เนื่องจากทางกรมจะต้องทำอย่างละเอียดเพื่อที่จะให้สาธารณชนเข้าใจกระบวนการต่างๆของป่าไม้ สัตว์ป่าว่า มีคุณค่าและมีความสำคัญในระดับไหน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง การศึกษาทั้งหมดต้องใช้ระยะเวลา ดังนั้นไม่สามารถที่สำรวจเพียงฤดูกาลเดียวแล้วเจอสัตว์ป่าได้ครบ จำเป็นต้องทำทั้งปี ซึ่งจากข้อมูลที่ได้มาทำให้เห็นว่า ตลอด 20 ปี ที่ผ่านมาป่าแม่วงก์มีการฟื้นตัวของสภาพป่าได้เป็นอย่างดี ป่าถูกรบกวนน้อยมาก อีกทั้งยังมีจำนวนของสัตว์ป่าแต่ละประเภทเพิ่มขึ้น

ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า ยังกล่าวอีกว่า ก่อนหน้านี้องค์กรมรดกโลกของยูเนสโกเคยทำหนังสือมาถึงกรมอุทยานฯ แสดงความเป็นห่วงผลกระทบจากการสร้างเขื่อน ขณะเดียวกันป่าแม่วงก์ในปัจจุบันก็มีศักยภาพมากพอในการนำเสนอเป็นมรดกโลกร่วมกับทุ่งใหญ่และห้วยขาแข้ง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนจัดทำแผนการจัดการเบื้องต้น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช


รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง