• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก วีดีโอ คลิปกิจกรรมมูลนิธิสืบนาคะเสถียร แถลงการณ์ เรื่องเขื่อนแม่วงก์ โดย ชมรมอนุรักษ์ฯม.เชียงใหม่

แถลงการณ์ เรื่องเขื่อนแม่วงก์ โดย ชมรมอนุรักษ์ฯม.เชียงใหม่

อีเมล พิมพ์ PDF

ไม่เอาเขื่อนแม่วงก์แถลงการณ์ เรื่อง โครงการสร้างเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ โดย ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2557 ทางชมรมอนุรักษ์ มช. ได้ดำเนินการเดินเท้ารณรงค์เพื่อคัดค้านกา­รสร้างเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ และจัดให้มีการแถลงการณ์เรื่องขอให้พิจารณ­าการอนุมัติรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผ­ลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภ­าพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 ไม่เอาเขื่อนแม่วงก์
ไม่เอาเขื่อนแม่วงก์
ไม่เอาเขื่อนแม่วงก์
 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง