• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก อ่านข่าวย้อนหลัง ข่าว ประชาสัมพันธ์ รักษาป่าแม่วงก์ คือรักษาบ้านของเสือโคร่ง

รักษาป่าแม่วงก์ คือรักษาบ้านของเสือโคร่ง

อีเมล พิมพ์ PDF
'การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืน เก็บน้ำไว้ใช้สำหรับการเกษตร' คือจุดมุ่งหมายหลักในโครงการจัดสร้างเขื่อนแม่วงก์ กว่า 20 ปีในการผลักดันให้การก่อสร้างเขื่อนเกิดขึ้น แต่ดูเหมือนว่าการทำ แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environmental Health Impact Assessment: EHIA) มาหลายครั้งแต่ก็ยังไม่ผ่านการประเมินเลยสักครั้งจะเป็นอุปสรรคใหญ่ในการสร้างเขื่อน เป็นที่น่าสังเกตว่า ทำไมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบฯ จึงยังไม่ผ่านสักครั้ง แต่ทำไม... กลุ่มผู้ผลักดันการสร้างเขื่อนจึงไม่หยุดความพยายามเสียที?
เช่นนั้นแล้วเราควรจะสนับสนุนการสร้างเขื่อนเสียวันนี้ หรือควรจะเปิดทางให้ป่าได้รักษาตนเองเติบโตหนาแน่นยิ่งขึ้นไปในอนาคต...
กลุ่มผู้ให้การสนับสนุนสร้างเขื่อนกล่าวอ้างว่าบริเวณที่จะทำการก่อสร้างเขื่อนเป็นเขตป่าเสื่อมโทรมและไม่มีรายงานการอยู่อาศัยของสัตว์ป่า ทั้งที่ในความเป็นจริง บริเวณที่จะทำการก่อสร้างนั้นอยู่ในอาณาเขตของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ซึ่งแน่นอนหากขึ้นชื่อว่าอุทยาน ย่อมต้องมีป่า มีป่าย่อมต้องมีสัตว์ และไม่เป็นที่น่าประหลาดใจเลยหากจะพบว่ามีรายงานการพบเสืออยู่ในบริเวณป่าแม่วงก์
"ปัจจุบันสภาวะการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งในโลกอยู่ในขาลง แต่ในห้วยขาแข้งเราสามารถรักษาจำนวนเสือให้คงอยู่และให้เพิ่มขึ้นได้ จากการศึกษาของ WWF ด้วยกล้องดักถ่ายแสดงให้เห็นว่าเสือที่พบในแม่วงก์มาจากห้วยขาแข้ง และนอกจากจะรักษาให้คงอยู่ได้แล้วยังพบภาพแม่เสือและลูกเสือเพิ่มขึ้นด้วย" ดร. อนรรฆ พัฒนวิบูลย์ อาจารย์ประจำภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ไว้ในรายการ 'ธรรมชาติมาหานคร '(1) "ป่าแม่วงก์มีศักยภาพในการฟื้นตัวสูงมาก เมื่อก่อนแถวนี้เป็นไร่ที่ชาวบ้านใช้ปลูกพืชไร่ แต่ทุกวันนี้ไม่ใช่แค่พืชฟื้นตัว เดินเข้าไปข้างในจะเจอรอยกวาง"
เสือเป็นสัตว์ผู้ล่าลำดับสูงสุดในห่วงโซ่อาหารของสัตว์ป่า ผู้ซึ่งมีความสำคัญในฐานะผู้ควบคุมความสมดุลของสิ่งมีชีวิตในป่านั่นเอง หากขาดเสือไป สัตว์ที่เคยเป็นอาหารของเสือก็จะเพิ่มจำนวนประชากรขึ้นจนไม่สามารถควบคุมได้ ความต้องการอาหารของเหยื่อของเสือก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ระบบนิเวศที่เคยสมดุลเมื่อมีอย่างหนึ่งมากเกินไปย่อมเกิดผลไม่ดีต่อความสมดุลอย่างแน่นอน
ป่าแม่วงก์ได้กลายมาเป็นความหวังสำคัญในการอนุรักษ์และฟื้นฟูเสือเพิ่มเติมจากห้วยขาแข้ง เนื่องด้วยประชากรเสือในห้วยขาแข้งในปัจจุบันมีแนวโน้มว่าจะไม่เพียงพอสำหรับงานอนุรักษ์ในระยะยาวในอีกหนึ่งร้อยหรือสองร้อยปี (อนรรฆ พัฒนวิบูลย์, 2557) จากการเข้ามาทำงานของ WWF ด้วยการตั้งกล้องดักถ่าย (Camera trap) ทำให้ทราบว่ามีเสือจากห้วยขาแข้งเดินขึ้นมาหากินถึงที่แม่วงก์นี่ หากมีการสร้างเขื่อน ป่าบริเวณพื้นที่ราบลุ่มอันเป็นพื้นที่หากินของทั้งเสือและเหยื่อของเสือก็จะถูกทำลาย ผืนป่าถูกแทนที่ด้วยคอนกรีต ปกคลุมด้วยมวลน้ำจำนวนมหาศาลที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้เลยว่าจะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้จริงหรือไม่
ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะเดินหน้าผลักดันรักษาให้แม่วงก์เป็นป่าผืนใหญ่อีกหนึ่งผืน เชื่อมต่อ และผลักดันให้อยู่ในระดับทัดเทียมกับกับมรดกโลกห้วยขาแข้ง เป็นลมหายใจของคนและสัตว์ป่า มากกว่าการตัดไม้ขุดรากถอนโคนแม่วงก์ให้กลายเป็นพื้นที่รองรับน้ำที่เสมือนเป็นการถอยหลัง ตัดต้นตอ ลิดรอนลมหายใจของคนทั้งชาติทิ้งไว้ยังเบื้องล่างของก้นเขื่อนเท่านั้น...
ชมรายการ ธรรมชาติ มาหานคร ตอน เสือแห่งป่าแม่วงก์ เพิ่มเติมจากลิงค์  http://youtu.be/_gPA4mqmwcg
ป่าไม้'การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืน เก็บน้ำไว้ใช้สำหรับการเกษตร' คือจุดมุ่งหมายหลักในโครงการจัดสร้างเขื่อนแม่วงก์ กว่า 20 ปีในการผลักดันให้การก่อสร้างเขื่อนเกิดขึ้น แต่ดูเหมือนว่าการทำ แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environmental Health Impact Assessment: EHIA) มาหลายครั้งแต่ก็ยังไม่ผ่านการประเมินเลยสักครั้งจะเป็นอุปสรรคใหญ่ในการสร้างเขื่อน เป็นที่น่าสังเกตว่า ทำไมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบฯ จึงยังไม่ผ่านสักครั้ง แต่ทำไม... กลุ่มผู้ผลักดันการสร้างเขื่อนจึงไม่หยุดความพยายามเสียที?

เช่นนั้นแล้วเราควรจะสนับสนุนการสร้างเขื่อนเสียวันนี้ หรือควรจะเปิดทางให้ป่าได้รักษาตนเองเติบโตหนาแน่นยิ่งขึ้นไปในอนาคต...

กลุ่มผู้ให้การสนับสนุนสร้างเขื่อนกล่าวอ้างว่าบริเวณที่จะทำการก่อสร้างเขื่อนเป็นเขตป่าเสื่อมโทรมและไม่มีรายงานการอยู่อาศัยของสัตว์ป่า ทั้งที่ในความเป็นจริง บริเวณที่จะทำการก่อสร้างนั้นอยู่ในอาณาเขตของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ซึ่งแน่นอนหากขึ้นชื่อว่าอุทยาน ย่อมต้องมีป่า มีป่าย่อมต้องมีสัตว์ และไม่เป็นที่น่าประหลาดใจเลยหากจะพบว่ามีรายงานการพบเสืออยู่ในบริเวณป่าแม่วงก์

"ปัจจุบันสภาวะการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งในโลกอยู่ในขาลง แต่ในห้วยขาแข้งเราสามารถรักษาจำนวนเสือให้คงอยู่และให้เพิ่มขึ้นได้ จากการศึกษาของ WWF ด้วยกล้องดักถ่ายแสดงให้เห็นว่าเสือที่พบในแม่วงก์มาจากห้วยขาแข้ง และนอกจากจะรักษาให้คงอยู่ได้แล้วยังพบภาพแม่เสือและลูกเสือเพิ่มขึ้นด้วย" ดร. อนรรฆ พัฒนวิบูลย์ อาจารย์ประจำภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ไว้ในรายการ 'ธรรมชาติมาหานคร '(1) "ป่าแม่วงก์มีศักยภาพในการฟื้นตัวสูงมาก เมื่อก่อนแถวนี้เป็นไร่ที่ชาวบ้านใช้ปลูกพืชไร่ แต่ทุกวันนี้ไม่ใช่แค่พืชฟื้นตัว เดินเข้าไปข้างในจะเจอรอยกวาง"

เสือเป็นสัตว์ผู้ล่าลำดับสูงสุดในห่วงโซ่อาหารของสัตว์ป่า ผู้ซึ่งมีความสำคัญในฐานะผู้ควบคุมความสมดุลของสิ่งมีชีวิตในป่านั่นเอง หากขาดเสือไป สัตว์ที่เคยเป็นอาหารของเสือก็จะเพิ่มจำนวนประชากรขึ้นจนไม่สามารถควบคุมได้ ความต้องการอาหารของเหยื่อของเสือก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ระบบนิเวศที่เคยสมดุลเมื่อมีอย่างหนึ่งมากเกินไปย่อมเกิดผลไม่ดีต่อความสมดุลอย่างแน่นอน

เสือโคร่ง
ป่าแม่วงก์ได้กลายมาเป็นความหวังสำคัญในการอนุรักษ์และฟื้นฟูเสือเพิ่มเติมจากห้วยขาแข้ง เนื่องด้วยประชากรเสือในห้วยขาแข้งในปัจจุบันมีแนวโน้มว่าจะไม่เพียงพอสำหรับงานอนุรักษ์ในระยะยาวในอีกหนึ่งร้อยหรือสองร้อยปี (อนรรฆ พัฒนวิบูลย์, 2557) จากการเข้ามาทำงานของ WWF ด้วยการตั้งกล้องดักถ่าย (Camera trap) ทำให้ทราบว่ามีเสือจากห้วยขาแข้งเดินขึ้นมาหากินถึงที่แม่วงก์นี่ หากมีการสร้างเขื่อน ป่าบริเวณพื้นที่ราบลุ่มอันเป็นพื้นที่หากินของทั้งเสือและเหยื่อของเสือก็จะถูกทำลาย ผืนป่าถูกแทนที่ด้วยคอนกรีต ปกคลุมด้วยมวลน้ำจำนวนมหาศาลที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้เลยว่าจะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้จริงหรือไม่

ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะเดินหน้าผลักดันรักษาให้แม่วงก์เป็นป่าผืนใหญ่อีกหนึ่งผืน เชื่อมต่อ และผลักดันให้อยู่ในระดับทัดเทียมกับกับมรดกโลกห้วยขาแข้ง เป็นลมหายใจของคนและสัตว์ป่า มากกว่าการตัดไม้ขุดรากถอนโคนแม่วงก์ให้กลายเป็นพื้นที่รองรับน้ำที่เสมือนเป็นการถอยหลัง ตัดต้นตอ ลิดรอนลมหายใจของคนทั้งชาติทิ้งไว้ยังเบื้องล่างของก้นเขื่อนเท่านั้น...

(1) ชมรายการ ธรรมชาติ มาหานคร ตอน เสือแห่งป่าแม่วงก์ เพิ่มเติมจากลิงค์  http://youtu.be/_gPA4mqmwcg
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช


รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง