• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก อ่านข่าวย้อนหลัง ข่าว ประชาสัมพันธ์ จากป่า สู่เมือง รำลึก 24 ปี สืบ นาคะเสถียร

จากป่า สู่เมือง รำลึก 24 ปี สืบ นาคะเสถียร

อีเมล พิมพ์ PDF

จากป่า สู่เมือง


...

ปฏิรูปสิ่งแวดล้อม

ปฏิทินกิจกรรม จากป่า สู่เมือง ประจำวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557

10.00 – 11.00 เปิดลงทะเบียน

11.00 – 12.30 ชมรายการคนค้นฅน ศศิน เฉลิมลาภ 388 กม. จากป่า สู่เมือง

12.30 – 13.00 1 ปี ประท้วง EHIA ปฏิรูปสิ่งแวดล้อมไปทางไหน โดย ศศิน เฉลิมลาภ

เวทีปฏิรูปสิ่งแวดล้อม

13.10 – 13.50 การปฏิรูปการจัดการทรัพยากรทางทะเล
โดย บรรจง นะแส นายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย

13.50 – 14.30 การปฏิรูปการจัดการแผนการจัดการน้ำโดยภาคประชาชน
โดย หาญณรงค์ เยาวเลิศ ประธานมูลนิธิบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

14.30 – 15.10 การปฏิรูปการจัดการทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วมระหว่างประเทศ
โดย เพียรพร ดีเทศน์ ผู้ประสานงานการรณรงค์ประเทศไทย องค์การแม่น้ำนานาชาติ (International Rivers)

15.10 – 15.50 การปฏิรูปผังเมืองให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดย อ.ภารณี สวัสดิรักษ์ นักวิชาการอิสระด้านผังเมือง

15.50 – 16.30 การปฏิรูปทิศทางพลังงาน
โดย ดร.เดชรัตน์ สุขกำเนิด ประธานมูลนิธินโยบายสุขภาวะ

16.30 – 17.10 การปฏิรูปกระบวนการทำ EHIA
โดย บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

17.10 – 18.00 เสวนาพิเศษ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
และกรมป่าไม้ เรื่องอนาคตการปฏิรูปป่าไม้
- การจัดการป่าสงวนแห่งชาติ - อธิบดีกรมป่าไม้
- การจัดการป่าอนุรักษ์ - อธิบดีกรมอุทยานฯ
- ดำเนินรายการโดย ศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

18.00 – 19.30 ปาฐกถา 24 ปี ที่จากไป ของสืบ นาคะเสถียร
โดย วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์


โครงการจอมป่า

ปฏิทินกิจกรรม จากป่า สู่เมือง ประจำวันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557

10.00 – 11.00 เปิดลงทะเบียน

11.00 - 12.00 ชมรายการเสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย ตอน จอมป่า สมดุลคนกับป่า

เวที 10 ปีโครงการจอมป่า

12.00 – 13.50 เสวนา วิกฤติพืชเชิงเดี่ยวรุกป่า
- ยุทธนา เพชรนิล ผู้ประสานงานส่งเสริมและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชน
- อุดม กลับสว่าง เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
- วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ กรรมการมูลนิธิชีววิถี

13.50 – 15.20 เสวนา การจัดการที่ดินในผืนป่าอนุรักษ์
- ยุทธชัย บุตรแก้ว เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิสืบนาคะเสถียร พื้นที่อุ้มผาง
- ปราโมทย์ ศรีใย ผู้ประสานงานแผนงานจัดการชุมชนในผืนป่าตะวันตก มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
- มงคล คำสุข หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง

15.20 – 16.50 เสวนา อนาคตป่าชุมชน ป่าของใคร
- ตะวันฉาย หงษ์วิลัย ผู้ประสานแผนงานการจัดการป่าชุมชน มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
- ธิดารัตน์ กาญจนโพชน์ เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
- ประลอง ดำรงไทย ผู้อำนวยการสำนักการจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้
- ระวี ถาวร เจ้าหน้าโครงการประเทศไทย ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

16.50 – 17.20 เสวนา การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อป่าอนุรักษ์
- นริศ บ้านเนิน เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
- พงษ์ศักดิ์ ม่วงงาม เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
- บุญมี สรรพคุณ ผู้อำนวยการส่วนการมีส่วนร่วม สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

18.00 – 19.00 ดนตรี ตะวันฉาย แอนด์ เฟรนด์


จากป่า สู่เมือง

ปฏิทินกิจกรรม จากป่า สู่เมือง ประจำวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557

10.00 - 11.00 เปิดลงทะเบียน

11.00 – 12.30 ชมรายการธรรมชาติ มาหานคร ตอนเสียงเทียนที่ไม่เคยดับ

เวทีดนตรีเพื่อสิ่งแวดล้อม

12.30 – 13.00 ดนตรี ตุ๊ แครี่ออน

13.10 – 13.40 ดนตรี เดช อัสดง ชัยพร นำประทีป

13.50 – 14.20 ดนตรี ภูมิจิต

14.30 – 15.10 ดนตรี กล้วยไทย

15.20 – 16.10 ดนตรี อีโบล่า

16.20 – 17.00 ดนตรี นั่งเล่น

17.00 – 18.00 สถานการณ์ป่าไม้ไทย 2557
โดย ศศิน เฉลิมลาภ และวงสินเจริญ

18.00 – 19.00 ดนตรี โดย มาโนช พุฒตาล

จากป่าสู่เมือง

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช


รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง