• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

เสือแห่งป่าแม่วงก์

อีเมล พิมพ์ PDF

ธรรมชาติ มหานครเสือที่อยู่ในป่าแม่วงก์ เป็นเสือของทุกๆ คน เป็นความภูมิใจ ของประเทศไทยทั้งประเทศ เสือที่ป่าแม่วงก์จึงมีความสำคัญทางจิตวิญญาณ เป็นตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของป่า และยังเป็นสิ่งชี้วัดความสำเร็จของการอนุรักษ์ของประเทศไทย ที่มีฐานมาจากความทุ่มเทตั้งแต่คนที่ทำงานเป็นนักวิชาการ คนที่เป็นราชการ ตลอดจนทุกคนที่ร่วมกันเดินป่า และสาธารณชนที่ร่วมกันอนุรักษ์ เหล่านี้คือหลักฐานแห่งความภาคภูมิใจ

ธรรมชาติ มาหานคร เสือแห่งป่าแม่วงก์ ดำเนินรายการโดย ศศิน เฉลิมลาภ แขกรับเชิญ ดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์ อาจารย์ประจำภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 

 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง