• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก นางสิงห์เฝ้าป่า รตยา จันทรเทียร นางสิงห์เผ้าป่า - บทความ - กรมชลฯ ปลุกผีเขื่อนแม่วงก์ ‘รตยา’ ชี้สร้างไม่ได้ เหตุไม่ผ่านอีเอชไอเอ

กรมชลฯ ปลุกผีเขื่อนแม่วงก์ ‘รตยา’ ชี้สร้างไม่ได้ เหตุไม่ผ่านอีเอชไอเอ

อีเมล พิมพ์ PDF

เขื่อนแม่วงก์กรมชลเตรียมชงสภาพัฒน์ฯ รื้อแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 25 โครงการ ‘เขื่อนแม่วงก์’ จ่อคิวอนุมัติ  ปธ.มูลนิธิสืบฯ ชี้สร้างไม่ได้ เหตุไม่ผ่านอีเอชไอเอ-กระทบผืนป่าตะวันตก เสนอสร้างอ่างขนาดเล็กทดแทน เชื่อเป็นวิธีที่ดีกว่า

ภายหลังกรมชลประทานเตรียมเสนอโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของประเทศ 25 โครงการ ต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อพิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ หนึ่งในนั้น มีโครงการอ่างเก็บน้ำแม่วงก์ จ.นครสวรรค์ รวมอยู่ด้วย ซึ่งถูกระบุว่าผ่านการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมแล้ว


นางรตยา จันทรเทียร ประธานมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร กล่าวกับผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ถึงกรณีดังกล่าวว่า โครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ยังไม่ผ่านการศึกษาประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environmental Health Impact Assessment: EHIA) ฉะนั้นกรมชลประทานจะอ้างว่าผ่านการประเมินผลเรียบร้อยแล้วไม่ได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อกระบวนการเสร็จสิ้นจะต้องส่งเรื่องไปยังองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) พิจารณา และนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งขณะนี้ตำเเหน่งยังว่างอยู่

ทั้งนี้ การประชุมที่ผ่านมาได้มีข้อเสนอจากหลายภาคส่วน จากผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่า ทรัพยากรป่าไม้ และเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ต่างไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ เพราะไม่คุ้มค่ากับความเสียหาย เมื่อต้องแลกกับการทำลายสมบัติของชาติ

“กรมชลประทานควรศึกษาข้อเสนอโครงการเขื่อนแม่วงก์จากองค์กรต่าง ๆ ให้ระงับการก่อสร้างเขื่อนใหญ่ในเขตป่า เพราะจะทำลายระบบนิเวศผืนป่าตะวันตก แต่ควรมาแก้ปัญหาน้ำด้วยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กแทน และเชื่อว่าทางออกคงไม่ได้มีแนวทางเดียว” ประธานมูลนิธิสืบฯ ระบุ

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า โครงการที่กรมชลประทานเตรียมนำเสนออยู่ในเเผนการกู้เงินลงทุนโครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 เเสนล้านบาท แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มโครงการที่ผ่านการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม 10 โครงการ ได้แก่ 1.อ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล จ.เพชรบูรณ์ 2.บรรเทาอุทกภัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 3.อ่างเก็บน้ำห้วยฉลอม จ.ตาก 4.อ่างเก็บน้ำแม่อ้อน 2 จ.ลำปาง 5.โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยพังงา จ.อุตรดิตถ์ 6.อ่างเก็บน้ำแม่แลง จ.แพร่ 7.อ่างเก็บน้ำแม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 8.อ่างเก็บน้ำคลองขลุงล่าง จ.กำแพงเพชร 9.อ่างเก็บน้ำยางนาดี จ.ชัยภูมิ 10.อ่างเก็บน้ำชีบน จ.ชัยภูมิ

กลุ่มโครงการที่ต้องทบทวนการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 8 โครงการ ได้แก่ 1.อ่างเก็บน้ำแม่ตีบ จ.ลำปาง 2.อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งผาก จ.ลำปาง 3.อ่างเก็บน้ำน้ำงิม จ.พะเยา 4.อ่างเก็บน้ำคลองชมพู จ.พิษณุโลก 5.อ่างเก็บน้ำแม่ขาง จ.เชียงใหม่ 6.อ่างเก็บน้ำน้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 7.อ่างเก็บน้ำห้วยตั้ง จ.ลำพูน 8.อ่างเก็บน้ำพะวาใหญ่ จ.จันทบุรี

กลุ่มโครงการที่ต้องดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 7 โครงการ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำคลองสวนหมาก จ.กำแพงเพชร 2.อ่างเก็บน้ำแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 3.เขื่อนแม่น้ำยม 4.เขื่อนแม่น้ำยมตอนบน จ.แพร่ 5.การปรับปรุงพื้นที่เกษตรชลประทานในพื้นที่โครงการชลประทานเหนือนครสวรรค์เพื่อกักเก็บน้ำหลากชั่วคราว 6.การปรับปรุงสภาพลำน้ำสายหลักในพื้นที่แม่น้ำยม น่าน และเจ้าพระยา 7.โครงการทางผันน้ำหลากแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก

ที่มา สำนักข่าวอิศรา

 

 

รับข่าวสาร