• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก วีดีโอ คลิปกิจกรรมมูลนิธิสืบนาคะเสถียร รายการเถียงให้รู้เรื่อง : "ความจริงของพื้นที่ "แม่วงก์"? "

รายการเถียงให้รู้เรื่อง : "ความจริงของพื้นที่ "แม่วงก์"? "

อีเมล พิมพ์ PDF
กรณีข้อถกเถียงเรื่องการสร้างเขื่อนแม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ซึ่งฝ่ายเสนอสร้างเขื่อน บอกเหตุผลว่า จะทำให้ลดและแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลาง อีกฝ่ายที่คัดค้านระบุว่า หากสร้างเขื่อน ณ ที่แห่งนี้ สามารถแก้ปัญหาได้เพียงเศษเสี้ยวเดียว แต่ในทางตรงกันข้าม สังคมไทยต้องสูญเสียผืนป่า และความหลากหลายของพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ป่า ที่นับได้ว่ามีความอุดมสมบุรณ์ที่เหลืออยู่มากที่สุดในไทยเวลานี้
คนทั่วไปฟังเหตุผลทั้งสองฝ่าย ย้อนคิดดูแล้ว ....ข้อมูลของฝ่ายใดน่าเชื่อถือที่สุด??
ทั้งที่ แผนการสร้างเขื่อนแม่วงก์ มีการพูดถึงต่อสู้มานานถึง 14 ปีนับแต่มีความคิดริเริ่ม ผ่านมาหลายรัฐบาล มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (eia) โดยไจก้า ตั้งแต่ก่อนแม่วงก์ ประกาศเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ถึงเวลานี้ ยังมีข้อข้องใจ กรณีการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ehia) แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป ที่ชัดเจน
คนไทยในพื้นที่อื่นๆ เวลานี้ อยากมีส่วนร่วม ขอทราบข้อมูลพื้นฐาน เบื้องต้นแท้จริงว่า เวลานี้พื้นที่แม่วงก์ เป็นอย่างไรบ้าง เพื่อให้มีรายละเอียดแท้จริง สำหรับการมีส่วนร่วม ก่อนจะตัดสินใจสร้างเขื่อนแม่วงก์หรือไม่ อย่างไร ทั้งสองฝ่ายบอกได้หรือไม่ว่า อะไรคือความคุ้มทุนสูงสุดกับประชาชนตาดำๆ ในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียง โดยเกิดผลกระทบน้อยที่สุด แต่ได้ประโยชน์ต่อส่วนรวมมากและสูงที่สุด
ฟังการดีเบตระหว่าง .... หาญณรงค์ เยาวเลิศ ประธานมูลนิธิบริหารการจัดการน้ำแบบบูรณาการ วีระกร คำประกอบ อดีต ส.ส.จังหวัดนครสวรรค์ และฟังความคิดเห็นจากนักวิชาการ รศ.อุทิศ กุฏอินทร์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ธนพล สาระนาค ประธานชมรมอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ
รับชมรายการ เถียงให้รู้เรื่อง ...ตอน ความจริงของพื้นที่ "แม่วงก์"?
เขื่อนแม่วงก์กรณีข้อถกเถียงเรื่องการสร้างเขื่อนแม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ซึ่งฝ่ายเสนอสร้างเขื่อน บอกเหตุผลว่า จะทำให้ลดและแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลาง อีกฝ่ายที่คัดค้านระบุว่า หากสร้างเขื่อน ณ ที่แห่งนี้ สามารถแก้ปัญหาได้เพียงเศษเสี้ยวเดียว แต่ในทางตรงกันข้าม สังคมไทยต้องสูญเสียผืนป่า และความหลากหลายของพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ป่า ที่นับได้ว่ามีความอุดมสมบุรณ์ที่เหลืออยู่มากที่สุดในไทยเวลานี้

คนทั่วไปฟังเหตุผลทั้งสองฝ่าย ย้อนคิดดูแล้ว ....ข้อมูลของฝ่ายใดน่าเชื่อถือที่สุด??

ทั้งที่ แผนการสร้างเขื่อนแม่วงก์ มีการพูดถึงต่อสู้มานานถึง 14 ปีนับแต่มีความคิดริเริ่ม ผ่านมาหลายรัฐบาล มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (eia) โดยไจก้า ตั้งแต่ก่อนแม่วงก์ ประกาศเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ถึงเวลานี้ ยังมีข้อข้องใจ กรณีการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ehia) แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป ที่ชัดเจน

คนไทยในพื้นที่อื่นๆ เวลานี้ อยากมีส่วนร่วม ขอทราบข้อมูลพื้นฐาน เบื้องต้นแท้จริงว่า เวลานี้พื้นที่แม่วงก์ เป็นอย่างไรบ้าง เพื่อให้มีรายละเอียดแท้จริง สำหรับการมีส่วนร่วม ก่อนจะตัดสินใจสร้างเขื่อนแม่วงก์หรือไม่ อย่างไร ทั้งสองฝ่ายบอกได้หรือไม่ว่า อะไรคือความคุ้มทุนสูงสุดกับประชาชนตาดำๆ ในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียง โดยเกิดผลกระทบน้อยที่สุด แต่ได้ประโยชน์ต่อส่วนรวมมากและสูงที่สุด

ฟังการดีเบตระหว่าง .... หาญณรงค์ เยาวเลิศ ประธานมูลนิธิบริหารการจัดการน้ำแบบบูรณาการ วีระกร คำประกอบ อดีต ส.ส.จังหวัดนครสวรรค์ และฟังความคิดเห็นจากนักวิชาการ รศ.อุทิศ กุฏอินทร์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ธนพล สาระนาค ประธานชมรมอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ

รับชมรายการ เถียงให้รู้เรื่อง ...ตอน ความจริงของพื้นที่ "แม่วงก์"?

 

รับข่าวสาร