• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก YOU CAN HELP รายละเอียดกองทุน รายนามผู้บริจาคแก่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ระหว่างการเดินเท้าคัดค้าน EHIA เขื่อนแม่วงก์

รายนามผู้บริจาคแก่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ระหว่างการเดินเท้าคัดค้าน EHIA เขื่อนแม่วงก์

อีเมล พิมพ์ PDF
9 ก.ย.-56
ไม่ประสงค์ออกนาม 500
10 ก.ย.2556
ไม่ประสงค์ออกนาม 800
ไม่ประสงค์ออกนาม 200
11 ก.ย.2556
ไม่มียอดบริจาค
12ก.ย.2556
คุณเสรี คนลาดยาว ขายปุ๋ยเคมี 2500
กลุ่มลาดยาว 1000
13 ก.ย.2556
บ้านดินดีใจ 50
พี่สมศักดิ์ 140
เด็กวัดป่า 3000
คุณพจนีย์ 1000
14 ก.ย.2556
SVN 8000
ป้านพรัตน์ จ.อุทัยธานี 5000
พี่รัตน์ พี่ดา พี่หน่อย 3000
15 ก.ย.2556
พี่ติ๊กTPBS 1000
อ.ศศิน จำไม่ได้ 1000
อ.ศศิน จำไม่ได้ 5000
กลุ่มพยุหะ 1000
ปลัด(หยอย)อบต.วังม้า 500
พี่ตุ๋ย นครสวรรค์ 500
คนรักษ์ป่านครปฐม 1000
ไม่ประสงค์ออกนาม 500
ไม่ประสงค์ออกนาม 500
16 ก.ย.2556
เสนีย์ แช่มเดช
คุณสุรยุทธ ทองคำอาจารย์ ราชภัฏ ลพบุรี
คุณธนากรจากสิงห์บุรี และคุณหนึ่ง
คนึงนิตย์ มุทุตา ร้านสมควรโภคภัณฑ์ 1000
17 ก.ย.2556
ทีมสารคดีสืบจากTPBS 2000
ทิพย์ สิงห์บุรี 2000
คุณลุงมงคล โคกสำโรง 1120
คุณปณิธาน ลูกศิษย์สมัยปี 34 2000
คุณวิษณุจากบางระจัน 1000
ไม่ประสงค์ออกนาม 3000
คุณจิ้งจอก 500
พี่เปิ้ล จ.แพร่ 1500
Narumol Prarom 500
ส้ม เจี๊ยบ 1500
18ก.ย.2556
ชัชชัย ชวนตันติกมล บอลล์ใหญ่ ณ บูรพาบางกอก
พรทิพย์-สุวิจักขณ์ ธนะโสภณ
อ.ฤดี เสริมยุติ ราชภัฎอยุธยา
คุณบอล์ลใหญ่
พี่ปลาจากกลุ่มแม่ไม่เอาเขื่อน 300
คุณนงลักษณ์และคุณปุ๊กกี้ 5000
คุณนพพร
คุณพิรม 1700
พี่สายัน อ่างทอง 1000
อ.ศศินจำไม่ได้ 1000
อ.ศศินจำไม่ได้ 2000
ครอบครัวดารธรรม
19ก.ย.2556
พี่หมู
คุณตุ๊ก 1000
วรางคณา 1000
โฉมศรา 1000
คุณโอ
คุณกมลพรรณ mv'8e 1019
ปตท.หนองฉาง อุทัยธานี 2500
คุณตุ๊กกับคุณเล้ง
คุณเล็กและคุณโรม
อุษาวดี 500
คัทลียา 500
พิภา 500
พัสมณท์ 1000
ดารวรี 1000
โกเมศ 1000
จิรัชฌา 1000
รวีรัศมิ์ 500
พี่ต๊ะ อุทัยธานี 3000
20 ก.ย.2556
ร้านช้างพลายนิคม304 ปราจีนบุรี 100
คุณหนิง 2,000
ทีมสารคดีกรีนเอเชีย 1000
คุณเอจากประตูน้ำพระอินทร์ 1000
พี่จิ๋ม sunshine etc 2000
อ.ศศินจำชื่อไม่ได้ 3000
หมออ้น พรระวีย์ และครอบครัว
คุณธีระวัฒน์และคุณภัชราภา
คุณไม้ 1000
พี่ธวัชชัย
พี่กี้กับพี่ปุ้ม 1000
คุณฝน 1500
พี่แบท 400
คุณวิภา 900
พี่สุชาติ โพธิ์พันธ์ 1000
คุณธิตินพ 1,000
พี่กัลยากองทัพประชาคนดีศรีอยุธยา 3,000
พี่สาโรจน์ 200
คุณหนุ่ม 5,000
คุณธวัช อินทุพิมพ์ 480
พี่ต๋อง 3,000
21 ก.ย.2556
วิภาวี 3,000
น้ำผึ้ง 2,000
ครอบครัวเทศน์อรรถภาคย์ 1,000
พัชรา เกียรติรุ่งวิไลกุล 500
คุณนภาพร บุญยอด,คุณชมภู แก้วประเสริฐ 2,000
คุณแต๊ก นักปั่นนครสวรรค์ 500
พี่กุ้ง 1,000
มล.บวรชัย วรวรรณ 5,000
พญ.ชวนชื่น ดุษฎีประเสริฐ 5,000
ยุวพร กานดิภานุกูล 1,000
เพ็ญนภา คงนำชัยมา 500
น้ำฝน 500
จามรี จุลศิริวงศ์ 1,000
คุณพจนพร เปี่ยมชูชาติ 5,000
nisita yemyam,@Zomchay Boonpanya 500
22ก.ย.2556
สุนันทา นิจภูมิ 1,000
อ.ศศินจำไม่ได้ 1000
รายได้จากภาพเขียนป่าแม่วงก์หน้อหอศิลป์ 6100
คุณสมพล ชัยสิริโรจน์ 5000
น้องดาว 500
Oscar Pan 3,500
กลุ่มสตรีกาญจนบุรี 2000
นางดวงสมร  จันทร์สมบูรณ์ 2000
นายชัช-นางภินันท์  โชติรสเศรณี 10,000
ปตท.หนองฉาง อุทัยธานี 2,500
คุณโอ อยุธยา 7,370
เงินส่วนเกินจากการขายเสื้อ+หนังสือประสงค์บริจาคให้กิจกรรม 8,050
6 ต.ค.2556
พี่หน่อยและเพื่อน 2,500
รวมทั้งหมด 186,429
(ภาพจากเฟสบุ๊ค คนอนุรักษ์)
คนอนุรักษ์


9 ก.ย.-56
ไม่ประสงค์ออกนาม 500

10 ก.ย.2556
ไม่ประสงค์ออกนาม 800
ไม่ประสงค์ออกนาม 200
11 ก.ย.2556
ไม่มียอดบริจาค
12ก.ย.2556
คุณเสรี คนลาดยาว ขายปุ๋ยเคมี 2500
กลุ่มลาดยาว 1000
13 ก.ย.2556
บ้านดินดีใจ 50
พี่สมศักดิ์ 140
เด็กวัดป่า 3000
คุณพจนีย์ 1000
14 ก.ย.2556
SVN 8000
ป้านพรัตน์ จ.อุทัยธานี 5000
พี่รัตน์ พี่ดา พี่หน่อย 3000
15 ก.ย.2556
พี่ติ๊กTPBS 1000
อ.ศศิน จำไม่ได้ 1000
อ.ศศิน จำไม่ได้ 5000
กลุ่มพยุหะ 1000
ปลัด(หยอย)อบต.วังม้า 500
พี่ตุ๋ย นครสวรรค์ 500
คนรักษ์ป่านครปฐม 1000
ไม่ประสงค์ออกนาม 500
ไม่ประสงค์ออกนาม 500
16 ก.ย.2556
เสนีย์ แช่มเดช
คุณสุรยุทธ ทองคำอาจารย์ ราชภัฏ ลพบุรี
คุณธนากรจากสิงห์บุรี และคุณหนึ่ง
คนึงนิตย์ มุทุตา ร้านสมควรโภคภัณฑ์ 1000
17 ก.ย.2556
ทีมสารคดีสืบจากTPBS 2000
ทิพย์ สิงห์บุรี 2000
คุณลุงมงคล โคกสำโรง 1120
คุณปณิธาน ลูกศิษย์สมัยปี 34 2000
คุณวิษณุจากบางระจัน 1000
ไม่ประสงค์ออกนาม 3000
คุณจิ้งจอก 500
พี่เปิ้ล จ.แพร่ 1500
Narumol Prarom 500
ส้ม เจี๊ยบ 1500
18ก.ย.2556
ชัชชัย ชวนตันติกมล บอลล์ใหญ่ ณ บูรพาบางกอก
พรทิพย์-สุวิจักขณ์ ธนะโสภณ
อ.ฤดี เสริมยุติ ราชภัฎอยุธยา
คุณบอล์ลใหญ่
พี่ปลาจากกลุ่มแม่ไม่เอาเขื่อน 300
คุณนงลักษณ์และคุณปุ๊กกี้ 5000
คุณนพพร
คุณพิรม 1700
พี่สายัน อ่างทอง 1000
อ.ศศินจำไม่ได้ 1000
อ.ศศินจำไม่ได้ 2000
ครอบครัวดารธรรม
19ก.ย.2556
พี่หมู
คุณตุ๊ก 1000
วรางคณา 1000
โฉมศรา 1000
คุณโอ
คุณกมลพรรณ mv'8e 1019
ปตท.หนองฉาง อุทัยธานี 2500
คุณตุ๊กกับคุณเล้ง
คุณเล็กและคุณโรม
อุษาวดี 500
คัทลียา 500
พิภา 500
พัสมณท์ 1000
ดารวรี 1000
โกเมศ 1000
จิรัชฌา 1000
รวีรัศมิ์ 500
พี่ต๊ะ อุทัยธานี 3000
20 ก.ย.2556
ร้านช้างพลายนิคม304 ปราจีนบุรี 100
คุณหนิง 2,000
ทีมสารคดีกรีนเอเชีย 1000
คุณเอจากประตูน้ำพระอินทร์ 1000
พี่จิ๋ม sunshine etc 2000
อ.ศศินจำชื่อไม่ได้ 3000
หมออ้น พรระวีย์ และครอบครัว
คุณธีระวัฒน์และคุณภัชราภา
คุณไม้ 1000
พี่ธวัชชัย
พี่กี้กับพี่ปุ้ม 1000
คุณฝน 1500
พี่แบท 400
คุณวิภา                                    900
พี่สุชาติ โพธิ์พันธ์ 1000
คุณธิตินพ 1,000
พี่กัลยากองทัพประชาคนดีศรีอยุธยา 3,000
พี่สาโรจน์ 200
คุณหนุ่ม                                  5,000
คุณธวัช อินทุพิมพ์ 480
พี่ต๋อง 3,000
21 ก.ย.2556
วิภาวี 3,000
น้ำผึ้ง                                     2,000
ครอบครัวเทศน์อรรถภาคย์ 1,000
พัชรา เกียรติรุ่งวิไลกุล 500
คุณนภาพร บุญยอด,คุณชมภู แก้วประเสริฐ 2,000
คุณแต๊ก นักปั่นนครสวรรค์ 500
พี่กุ้ง 1,000
มล.บวรชัย วรวรรณ 5,000
พญ.ชวนชื่น ดุษฎีประเสริฐ 5,000
ยุวพร กานดิภานุกูล 1,000
เพ็ญนภา คงนำชัยมา 500
น้ำฝน                                     500
จามรี จุลศิริวงศ์ 1,000
คุณพจนพร เปี่ยมชูชาติ 5,000
nisita yemyam,@Zomchay Boonpanya 500
22ก.ย.2556
สุนันทา นิจภูมิ 1,000
อ.ศศินจำไม่ได้ 1000
รายได้จากภาพเขียนป่าแม่วงก์หน้อหอศิลป์ 6100
คุณสมพล ชัยสิริโรจน์ 5000
น้องดาว 500
Oscar Pan 3,500
กลุ่มสตรีกาญจนบุรี 2000
นางดวงสมร  จันทร์สมบูรณ์ 2000
นายชัช-นางภินันท์  โชติรสเศรณี 10,000
ปตท.หนองฉาง อุทัยธานี 2,500
คุณโอ อยุธยา 7,370
เงินส่วนเกินจากการขายเสื้อ+หนังสือประสงค์บริจาคให้กิจกรรม 8,050

6 ต.ค.2556
พี่หน่อยและเพื่อน 2,500

รวมทั้งหมด 186,429

(ภาพจากเฟสบุ๊ค คนอนุรักษ์)
 

รับข่าวสาร