• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก อ่านข่าวย้อนหลัง ข่าว ประชาสัมพันธ์ แถลงการณ์ หยุด EHIA อัปยศ หยุดเขื่อนแม่วงก์ คืนงบประมาณให้แผ่นดิน

แถลงการณ์ หยุด EHIA อัปยศ หยุดเขื่อนแม่วงก์ คืนงบประมาณให้แผ่นดิน

อีเมล พิมพ์ PDF
แถลงการณ์ หยุด EHIA อัปยศ หยุดเขื่อนแม่วงก์ คืนงบประมาณให้แผ่นดิน
16 กันยายน ตัวแทนชาวบ้านประมาณ 10 คนจากแก่งเสือเต้น ต.สะเอียบ ร่วมเดินให้กำลังใจคณะเดินเท้าทางไกลคัดค้าน EHIA เขื่อนแม่วงก์ พร้อมกันนี้ ชาวบ้านสะเอียบได้ออกแถลงการณ์ "หยุด EHIA อัปยศ หยุดเขื่อนแม่วงก์ คืนงบประมาณให้แผ่นดิน" เพื่อร่วมอ่านในกิจกรรมการเดินครั้งนี้
แถลงการณ์ หยุด EHIA อัปยศ หยุดเขื่อนแม่วงก์ คืนงบประมาณให้แผ่นดิน
จากการที่รัฐบาลได้อนุมัติให้สร้างเขื่อนแม่วงก์ ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ทั้งที่การศึกษาผลกระทบทางด้านสุขภาพ (EHIA.) ยังไม่ผ่านการพิจารณาของสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ อีกทั้งยังเคยสอบไม่ผ่านมาแล้วถึง 4 ครั้ง ในรอบ 20 กว่าปีที่ผ่านมา
ปัจจุบันรัฐบาลได้ใช้อำนาจในการแต่งตั้งคนของตนเองไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การพิจารณาผ่าน EHIA. ตามที่รัฐบาลต้องการ การดำเนินการเยี่ยงนี้จึงเป็นการอัปยศอย่างยิ่ง ไม่ต่างกับการเล่นละคร ปาหี่ ตบตา หลอกลวงคนไทยทั้งชาติ อีกทั้งยังเป็นการใช้อำนาจทางการเมืองบีบบังคับ กดดันให้การศึกษาที่เป็นวิชาการเสื่อมเสียหมดความน่าเชื่อถืออีกต่อไป
คณะกรรมการคัดค้านเขื่อน ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ ขอคัดค้าน EHIA. เขื่อนแม่วงก์ ฉบับอัปยศ ที่เป็นตรายางให้ทำลายป่าและระบบนิเวศน์อย่างชอบธรรม และขอเรียกร้องให้ยกเลิกโครงการเขื่อนแม่วงก์โดยเด็ดขาด ทั้งนี้พวกเราขอให้กำลังใจคณะนักอนุรักษ์ทุกท่าน ที่ร่วมกันรณรงค์เดินเท้าทางไกล จากแม่วงก์สู่กรุงเทพ เพื่อให้สังคมไทยได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของป่าแม่วงก์และระบบนิเวศน์ รวมทั้งขอมอบเสบียงอาหารที่เรารับบริจาค มาจากชาวบ้าน ถึงจะไม่มีมูลค่ามากมาย แต่ก็เป็นน้ำใจจากพวกเราชาวสะเอียบ
สำหรับโครงการเขื่อนยมบน เขื่อนยมล่าง จ.แพร่ ซึ่งอยู่ในแผนงานโมดูล A1 ของ กบอ. ในงบประมาณเงินกู้ 3.5 แสนล้านบาท ซึ่งยังไม่ได้มีการศึกษาทั้ง EIA. และ EHIA. คงไม่ต้องทำการศึกษาอีกต่อไปแล้ว อย่าได้สร้างความอัปยศ อย่าได้สร้างความเสื่อมเสียทางวิชาการอีกต่อไปเลย เราคงไม่สามารถยอมรับความอัปยศดังกล่าวได้ และเราจะไม่ให้ความร่วมมือใดๆ เอางบประมาณไปพัฒนาระบบการศึกษาไทยให้ดีขึ้นจะดีกว่า
อนึ่ง คณะกรรมการคัดค้านเขื่อน ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ ขอยืนยันคัดค้านโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น เขื่อนยมบน เขื่อนยมล่าง โดยเสนอให้รัฐบาลดำเนินแนวทางการจัดการน้ำชุมชน ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ซึ่งมีทั้งหมด 12 ข้อ อันเป็นแนวทางที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าโครงการเขื่อนขนาดใหญ่ อีกทั้งยังใช้งบประมาณน้อยกว่าอีกด้วย
ด้วยจิตคารวะ
คณะกรรมการคัดค้านเขื่อน ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่
16 กันยายน 2556 ณ ริมถนนมิตรภาพ ระหว่างทาง แม่วงก์-กรุงเทพฯ
แก่งเสือเต้น เขื่อนแม่วงก์
นายสมเกียรติ เขื่อนเชียงสา ผู้ประสานงานเครือข่ายลุ่มน้ำภาคเหนือ เปิดเผยว่า คณะกรรมการคัดค้านเขื่อน ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ ร่วมกันออกแถลงการณ์ หยุด EHIA อัปยศ หยุดเขื่อนแม่วงก์ จี้ให้รัฐบาลยกเลิกการศึกษาเขื่อนยมบน ยมล่าง และคืนงบประมาณให้แผ่นดิน ทั้งนี้เนื่องจากกรณีที่รัฐบาลอนุมัติสร้างเขื่อนแม่วงก์ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จ.นครสวรรค์ โดยการศึกษาผลกระทบทางด้านสุขภาพ หรือ EHIA ยังไม่ผ่านการพิจารณาของสำนักงานนโยบายและแผน (สผ.)สิ่งแวดล้อม และไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และส่งมาแล้ว 4 ครั้งในรอบ 20 กว่าปีที่ผ่านมา ก็ยังไม่ผ่าน ปัจจุบันรัฐบาลใช้อำนาจในการแต่งตั้งคนของตนเองไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การพิจารณาผ่าน EHIA ตามที่รัฐบาลต้องการ จึงเป็นการอัปยศอย่างยิ่ง ไม่ต่างกับการเล่นละครตบตาหลอกลวงคนไทยทั้งชาติ ทั้งยังเป็นการใช้อำนาจทางการเมืองบีบบังคับ กดดันให้การศึกษาที่เป็นวิชาการเสื่อมเสียหมดความน่าเชื่อถือ

ผู้ประสานงานฯ กล่าวต่อว่า ทางพี่น้องกรรมการคัดค้านเขื่อนฯ จึงได้คัดค้าน EHIA เขื่อนแม่วงก์ ด้วยเห็นว่าเป็นฉบับอัปยศ เป็นเสมือนตรายางให้ทำลายป่าและระบบนิเวศน์อย่างชอบธรรม และขอเรียกร้องให้ยกเลิกโครงการเขื่อนแม่วงก์โดยเด็ดขาด และคณะกรรมการคัดค้านเขื่อนฯ ได้ร่วมให้กำลังใจคณะนักอนุรักษ์ทุกคนที่ร่วมกันรณรงค์เดินเท้าทางไกล จากแม่วงก์สู่กรุงเทพฯ เพื่อให้สังคมไทยได้ตระหนัก และเห็นคุณค่าของป่าแม่วงก์และระบบนิเวศน์ ซึ่งคณะกรรมการคัดค้านเขื่อนฯ ได้ร่วมกันระดมทุนรับบริจาคข้าวของที่เป็นผลผลิตจากป่า อาทิ ฟักทอง หัวปลี หรือผัก เห็ด  สารพัดผลผลิตจากป่า และเสบียงอาหารที่ได้รับบริจาคมาจากชาวบ้าน ถึงจะไม่มีมูลค่ามากมาย แต่เป็นน้ำใจของชาวสะเอียบเพื่อมอบให้แก่พี่น้องแม่วงก์ เป็นกำลังใจให้ต่อสู้ต่อไป

แถลงการณ์ หยุด EHIA อัปยศ หยุดเขื่อนแม่วงก์ คืนงบประมาณให้แผ่นดิน
จากการที่รัฐบาลได้อนุมัติให้สร้างเขื่อนแม่วงก์ ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ทั้งที่การศึกษาผลกระทบทางด้านสุขภาพ (EHIA.) ยังไม่ผ่านการพิจารณาของสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ อีกทั้งยังเคยสอบไม่ผ่านมาแล้วถึง 4 ครั้ง ในรอบ 20 กว่าปีที่ผ่านมา

ปัจจุบันรัฐบาลได้ใช้อำนาจในการแต่งตั้งคนของตนเองไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การพิจารณาผ่าน EHIA. ตามที่รัฐบาลต้องการ การดำเนินการเยี่ยงนี้จึงเป็นการอัปยศอย่างยิ่ง ไม่ต่างกับการเล่นละคร ปาหี่ ตบตา หลอกลวงคนไทยทั้งชาติ อีกทั้งยังเป็นการใช้อำนาจทางการเมืองบีบบังคับ กดดันให้การศึกษาที่เป็นวิชาการเสื่อมเสียหมดความน่าเชื่อถืออีกต่อไป

คณะกรรมการคัดค้านเขื่อน ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ ขอคัดค้าน EHIA. เขื่อนแม่วงก์ ฉบับอัปยศ ที่เป็นตรายางให้ทำลายป่าและระบบนิเวศน์อย่างชอบธรรม และขอเรียกร้องให้ยกเลิกโครงการเขื่อนแม่วงก์โดยเด็ดขาด ทั้งนี้พวกเราขอให้กำลังใจคณะนักอนุรักษ์ทุกท่าน ที่ร่วมกันรณรงค์เดินเท้าทางไกล จากแม่วงก์สู่กรุงเทพ เพื่อให้สังคมไทยได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของป่าแม่วงก์และระบบนิเวศน์ รวมทั้งขอมอบเสบียงอาหารที่เรารับบริจาค มาจากชาวบ้าน ถึงจะไม่มีมูลค่ามากมาย แต่ก็เป็นน้ำใจจากพวกเราชาวสะเอียบ

สำหรับโครงการเขื่อนยมบน เขื่อนยมล่าง จ.แพร่ ซึ่งอยู่ในแผนงานโมดูล A1 ของ กบอ. ในงบประมาณเงินกู้ 3.5 แสนล้านบาท ซึ่งยังไม่ได้มีการศึกษาทั้ง EIA. และ EHIA. คงไม่ต้องทำการศึกษาอีกต่อไปแล้ว อย่าได้สร้างความอัปยศ อย่าได้สร้างความเสื่อมเสียทางวิชาการอีกต่อไปเลย เราคงไม่สามารถยอมรับความอัปยศดังกล่าวได้ และเราจะไม่ให้ความร่วมมือใดๆ เอางบประมาณไปพัฒนาระบบการศึกษาไทยให้ดีขึ้นจะดีกว่า

อนึ่ง คณะกรรมการคัดค้านเขื่อน ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ ขอยืนยันคัดค้านโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น เขื่อนยมบน เขื่อนยมล่าง โดยเสนอให้รัฐบาลดำเนินแนวทางการจัดการน้ำชุมชน ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ซึ่งมีทั้งหมด 12 ข้อ อันเป็นแนวทางที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าโครงการเขื่อนขนาดใหญ่ อีกทั้งยังใช้งบประมาณน้อยกว่าอีกด้วย

ด้วยจิตคารวะ
คณะกรรมการคัดค้านเขื่อน ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่
16 กันยายน 2556 ณ ริมถนนมิตรภาพ ระหว่างทาง แม่วงก์-กรุงเทพฯ
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช


รับข่าวสาร