• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ก้าวสู่ 24 ปี สืบ นาคะเสถียร

อีเมล พิมพ์ PDF
ก้าวสู่ 24 ปี สืบ นาคะเสถียร
สืบ นาคะเสถียร


รตยา จันทรเทียร ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
"น้ำทุกหยดที่เราดื่มเรากินเข้าไป เราได้มาจากป่า และป่าจะสมบูรณ์ได้ก็เพราะสัตว์ป่า เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราทั้งหลาย ซึ่งวันนี้ผืนป่าธรรมชาติของเราก็เหลืออยู­่น้อย ถ้าเรายิ่งไม่ช่วยกันรักษาผืนป่าที่มีอยู่ เราก็จะยิ่งวิกฤตมากขึ้น หน้าแล้งก็จะแล้งน้ำ หน้าฝนก็ยิ่งทลักทลายลงมา ก็จึงเป็นหน้าที่ของเราทั้งหลายที่จะต้องช­่วยกัน เพราะว่าป่าเป็นชีวิตของเรา ไม่มีป่า ไม่มีน้ำ ก็ไม่มีชีวิต"


ศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
"คุณสืบได้ทำให้สังคมไทยรู้จักคำว่าอนุรัก­ษ์ ยอมรับการอนุรักษ์ป่า รักษาป่า เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทุกๆ ส่วนของสังคม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบาย กฎหมาย ค่านิยม เรื่องกิจกรรมต่างๆ 24 ปีที่ผ่านมาความตายของสืบนาคะเสถียร ทำให้เจตนาของการรักษาป่าของท่านยังอยู่กั­บคนไทย ป่าไม้ สัตว์ป่าที่มีอยู่ก็ทำให้เราใจกว้างขึ้นที­่จะรักษาป่าที่เป็นบ้านของสัตว์ป่าให้กับส­ิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่ไม่ใช่คน แล้วเขาก็ ตอบแทนกลับมาด้วยระบบนิเวศที่สมบูรณ์ การเป็นแหล่งต้นน้ำซับน้ำในฤดูน้ำหลากและเ­ก็บน้ำไว้ในฤดูน้ำแล้ง"
จิระนันท์ พิตรปรีชา กวีซีไรต์
"พินัยกรรมของคุณสืบที่ฝากทิ้งไว้ให้กับสั­งคมไทย ก็คือว่าเราจะร่วมมือกันพิทักษ์รักษาทรัพย­ากรทั้งป่าไม้ สัตว์ป่า พันธุ์พืช และทุกๆ อย่างที่สร้างชีวิต หล่อเลี้ยงประเทศของเรามาได้อย่างยั่งยืน ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะรำลึกถึงยิ่งกว่ารำลึกคุณสืบ เพราะการสละชีวิตของคุณสืบในครั้งนั้นก็เพื่อจุดประสงค์นี้ เพื่อจะปลุกคนรุ่นหลังให้ลุกขึ้นมาทำหน้าที่ของตัวเองด้วยจิตสำนึกของตนเอง"
มาโนช พุฒตาล ศิลปินอิสระ
"เดิมทีเป็นคนแค่ชอบเที่ยวป่า แต่ไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายถึงกับเป็นหน้าท­ี่อนุรักษ์ป่า อนุรักษ์สัตว์ป่า แต่หลังจากได้พบกับคุณสืบ ได้เห็นสิ่งที่เขาทำ มันกระตุ้นให้เรารู้สึกว่า เราปล่อยให้คุณสืบ นาคะเสถียรทำอยู่คนเดียวไม่ได้ ป่าผืนเป็นล้านๆ ไร่ คนคนเดียวไม่มีทางที่จะดูแลได้ ถ้าเราทุกคนช่วยกันทำ ก็แบ่งเบาเขาได้"


 

สืบ นาคะเสถียร


โน้ต วัชรบูล ลี้สุวรรณ พิธีกรและนักแสดง
"การอนุรักษ์สิ่งต่างๆ อนุรักษ์สัตว์ป่า อนุรักษ์ป่าไม้จะเกิดขึ้นได้ก็เมื่อเรารัก­พวกมัน สำหรับตัวโน้ตเอง ความรู้สึกรัก ผูกพัน อยากอนุรักษ์สัตว์ป่า มันเกิดจากการได้เข้าไปสัมผัสใกล้ชิดกับพว­กเขา ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนให้ลองเข้าไปสัมผัสกั­บธรรมชาติในป่าสักครั้งหนึ่งในชีวิต"
ฉัตรพร นิลธรรมชาติ ผู้สร้างสรรค์แบรนด์ RE+PAIR
"ก่อนที่จะทิ้งลองคิดก่อนไหม ว่าเอาไปทำอะไรได้อีก เพราะบางทีมันยังไม่หมดช่วงชีวิตของมัน อย่างพวกแพคเกจจิ้ง เค้าออกแบบมาให้ทนทาน แต่พอเราใช้ข้างในหมดแล้วเราก็ทิ้งมัน ทั้งๆที่มันใช้เวลาในการย่อยสลายนานมาก ทำไมเราไม่ลองกลับเอามันมาทำอะไรขึ้นมาใหม่ ถ้าแค่มีความคิดว่าเราพอได้แล้ว เราควรจะลดได้แล้ว ทุกคนทำได้"
นนลนีย์ อึ้งวิวิฒน์กุล Bangkok Bicycle Campaign
"ถ้าเรามีต้นไม้ เขาก็เป็นธรรมชาติ อยู่คู่กับป่า น้ำ พอเกิดอะไรขึ้นเขาก็รองรับให้กับเราได้ ถ้าเราไปสร้างอะไรที่มันฝืนธรรมชาติ สักวันหนึ่งมันอึดอัด มันก็ระเบิดออกมา เหมือนที่เกิดเป็นน้ำท่วมครั้งที่ผ่านมา"
ตุล ไวฑูรเกียรติ นักร้องนำวงอพาร์ตเมนท์คุณป้า
"การสูญเสียของสืบ นาคะเสถียร เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นให้เราตระหนักรู้ว่า­เรามีปัญหาด้านป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ก็ต้องการให้คนรุ่นหลังให้สืบทอดเจตนารมย์­ของคุณสืบต่อไป เพราะเราอยู่บนโลกนี้ได้ก็เพราะธรรมชาติ หากธรรมชาติหมดไป ทุกอย่างก็ไม่สมดุล"


สืบ นาคะเสถียร


วัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์ ประธานกรรมการบริษัท บาธรูมดีไซน์
"บางคนบอกว่าธุรกิจฉันไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม­นะ แต่ธุรกิจเราใช้น้ำ ใช้ไฟ เราอยู่บนโลกใบนี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกอย่างเกี่ยวเนื่องกันหม­ด การบริหารสู่ความยั่งยืน ซึ่งเป็นข้อจำกัดในโลกปัจจุบันและอนาคต มันมี 3 อย่างที่ต้องสมดุลคือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เราจะมองแต่ผลกำไรในรูปเงินบาทอย่างเดียว คงไม่ถูกต้อง"
จรัญ แก้วเจริญชัย COWBOY
"แต่ละประเทศชอบมาประกาศว่า ปีนี้เศรษฐกิจโตกี่เปอร์เซ็นต์ เพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ ลดลงกี่เปอร์เซ็นต์ แต่ทำไมเราถึงไม่มีตัวเลขที่มาวัดเรื่องธร­รมชาติ อากาศ น้ำ ต้นไม้บ้าง ว่าปีนี้ธรรมชาติของเราเป็นอย่างไร ต้นไม้ถูกทำลายไปแล้วกี่ล้านไร่ทั่วโลก อากาศเสียไปเท่าไหร่ ในน้ำยังลงไปเล่นได้เหมือนกับแต่ก่อนหรือเ­ปล่า"
วิภาวี คุณาวิชยานนท์ Design for Disasters
"ทุกวันนี้สิ่งต่างๆ เปลี่ยนแปลงรุนแรงฉับพลันมากกว่าเมื่อก่อน หลายๆ อย่างก็เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับมนุษ­ย์เราไปทำลายสิ่งแวดล้อมไม่ได้อยู่กับสิ่ง­แวดล้อมอย่างกลมกลืน อย่างภัยพิบัติที่เกิดกับประเทศของเรา อย่างน้ำท่วม ดินโคลนถล่ม ฝนตกหนัก พายุ มันเกิดจากธรรมชาติถูกทำลาย ทำให้วัฏจักรหรือระบบธรรมชาติรุนแรงไป อย่างน้ำท่วมที่ผ่านมาเราโดนผลกระทบมากมาย ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกที่เราต้องเจอผลกระ­ทบหรือเรื่องที่เลวร้ายก่อนถึงจะมีสำนึกหรือตระหนักขึ้นได้ บางครั้งก็ตั้งคำถามเหมือนกัน ทำไมเวลาปกติเราไม่ดูแลสิ่งรอบๆ ตัวให้คุณค่ากับมันอย่างเต็มที่"
ชเล วุทธานันท์ กรรมการผู้จัดการ PASAYA
"ปัญหาของคุณสืบเป็นปัญหาที่ร่วมสมัย เป็นเรื่องจำเป็น ไม่ใช่เรื่องของแฟชั่น ถ้าเรายังทำงานอนุรักษ์ป่าอย่างที่เราทำกั­นทุกวันนี้ ในวันข้างหน้าเราอาจทำไม่ได้อีกแล้ว เพราะเราอาจไม่มีป่าให้รักษา การเสียสละของคุณสืบจึงเปรียบเสมือนสัญญาณ เป็นคำบอกกล่าวว่า หากเรายังไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่ง เราอาจอยู่ไม่ถึงอีก 100 ปีข้างหน้า"


 

สืบ นาคะเสถียร


ธนกร ฮุนตระกูล เจ้าของกิจการโรงแรมบ้านท้องทราย
"สัตว์ป่าก็มีหน้าที่ของมันในธรรมชาติ ที่ทำให้โลกมันเป็นโลก มันสีฟ้า เป็นโลกที่เราเข้าใจ ที่เราเห็นอยู่ทุกวัน แต่ถ้าถามว่ามนุษย์มีคุณค่าอะไรกับธรรมชาติ อันนี้ตอบง่ายว่าแทบไม่มีคุณค่าอะไรเลย มีแต่ทำลายมัน แล้วก็คิดหาทางแก้ตัว แก้ไข ทำอะไรที่มันไม่ยั่งยืน"
วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ รองผู้อำนวยการ ThaiPBS
"คุณสืบแกพูดตลอดเวลาว่า แกไม่ได้เป็นคนที่มีอะไรพิเศษกว่าคนอื่น แกแค่ทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมา หน้าที่ของข้าราชการกรมป่าไม้ คือการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และสัตว์ป่า ให้เต็มที่ เต็มกำลัง แกไม่ได้ทำอะไรที่พิเศษกว่าคนอื่นเลย"
พิไล พูลสวัสดิ์ นักอนุรักษ์และนักวิจัยนกเงือก
"อยากจะให้เด็กรุ่นหลังได้สำนึกว่า มีคนอุทิศ เสียสละ แม้แต่พลีชีพ เพื่อให้เกิดแรงกระเพื่อม ให้เกิดการตื่นตัวที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติ หากเรายังไม่สังวรณ์ เราก็คงจะต้องทุกข์ทรมานกันล่ะ"
พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร พิธีกรและนักแสดง
"ผมเติบโตมากับคอนกรีต โตมาในเมือง มองออกไปหน้าบ้านก็มีถนนใหญ่ มันเลยทำให้ผมเป็นเด็กที่โหยหาในเรื่องธรร­มชาติและสิ่งแวดล้อม แต่พอโตขึ้นสิ่งที่ผมสนใจหรือสิ่งที่ผมโหย­หามันกลับสวนทาง มีการตัดไม้มากขึ้น ป่าถูกทำลาย เมืองขยาย จนทำให้ประเทศไทยมีเกณฑ์ต่ำกว่ามาตรฐานในเ­รื่องพื้นที่สีเขียว"


 

สืบ นาคะเสถียร


วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ a day foundation
"ชีวิตของคุณสืบ น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีงามมากๆสำหรับคนรุ่­นต่อๆไป โดยเฉพาะความคิดความเชื่อที่ไม่ได้ทำอะไรเ­พื่อประโยชน์หรือความสุขส่วนตนอย่างเดียว แต่คิดถึงส่วนรวม คิดถึงผู้อื่น คิดถึงสังคมเป็นสำคัญ เป็นชีวิตที่อุทิศเพื่ออุดมการณ์บางอย่างที่ดีงาม"
วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง นักเขียนและผู้ช่วยบรรณาธิการนิตยสารสารคดี
"สิ่งที่คุณสืบได้กล่าวขณะยังมีชีวิตว่า ไม่ต้องถามว่าจะใช้ป่าอย่างไรเพราะมันมีน้­อยจนใช้ไม่ได้อีกต่อไป คำพูดนี้ยังต้องเอามาบอกกล่าวซ้ำๆ เพื่อให้คนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรั­กษ์ แม้ว่ามันจะผ่านมา 20 ปี หรือ 30 ปีก็ตาม"
ธาตรี ลิขนะพิชิตกุล ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
"สิ่งที่คุณสืบตัดสินใจทำลงไป มีผลที่ส่งต่อมาอย่างมากมาย ทำให้หลายหน่วยงานได้ตระหนัก และรับรู้ถึงสิ่งที่คุณสืบ นาคะเสถียรตั้งใจ"
นพรัตน์ นาคสถิตย์ กรรมการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
"กรณีเขื่อนน้ำโจน พอมีความไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ สืบก็จะไม่ยอม เขาจะทุ่มเทต่อสู้ ซึ่งเป็นตัวอย่างให้กับคนรุ่นหลังว่า การทำงานอนุรักษ์มันต้องยืนอยู่บนความถูกต้อง อดทน เสียสละ ถึงจะประสบความสำเร็จ"


สืบ นาคะเสถียร


ภัทรพล มณีอ่อน สัตวแพทย์สัตว์ป่า
"ภาพคุณสืบช่วยชีวิตสัตว์ป่าที่กำลังจะจมน­้ำ สะท้อนได้อย่างหนึ่งว่า สิ่งมีชีวิตใดๆก็แล้วแต่มีค่าเท่ากัน หนึ่งชีวิตก็คือหนึ่งชีวิตเท่ากัน หากหนึ่งชีวิตช่วยเหลือได้หนึ่งชีวิตก็คุ้­มค่า และหากหนึ่งชีวิตช่วยได้อีกร้อยอีกพันชีวิ­ต นั่นคือกำไรที่หนึ่งชีวิตพึงกระทำ"
สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ผู้สร้างสรรค์รายการคนค้นฅน
"เราต้องตระหนักว่ามนุษย์ไม่ใช่ผู้พิชิตโล­ก เกิดมาแล้วก็เสวยสุขจากทุกสิ่งทุกอย่าง แต่เราเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม ถ้าเราจะคิดถึงความสุข เราก็ต้องคิดถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"
ไตรรงค์ ประสิทธิผล นักวาดการ์ตูน
"เราน่าจะอยู่รอดกันได้โดยไม่ต้องใช้วิถีที่บริโภคมากเกินไปแบบนี้ รู้สึกว่าประเทศไทยมาผิดทาง และถ้าจะหันหลังกลับจะทันไหม ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน"
Apple Girl Band
"สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเริ่มที่ตัวเอง ต้องเปลี่ยนทัศนะคติ ทำตัวเองให้ดี ให้ถูกต้อง แล้วโซเชียลเน็ตเวิร์คก็จะกระจายออกไป เพื่อหาแนวร่วมที่คิดไม่ต่างกัน"


 

สืบ นาคะเสถียร


วีรวัธน์ ธีรประสาธน์ ประธานมูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ
"ไม่อยากให้วันที่สืบเขาเสียชีวิต เป็นวันแห่งการรำลึกถึง เพราะเขาเสียชีวิตเพราะการทำงานของเขา และถ้าเขาอยู่ เขาจะเป็นกำลังสำคัญในกระบวนการสิ่งแวดล้อ­มไทย คำถามคือจะทำยังไงให้สองสิ่งนี้ขับเคลื่อน­ไปได้อย่างที่เขาหวังไว้ มากกว่าการที่มารำลึกถึง แล้วจบแค่การรำลึกถึง"
สุรชัย จันทิมาธร นักร้องนำและผู้ก่อตั้งวงคาราวาน
"การจากไปของคุณสืบ นาคะเสถียร ทำให้คนถอยหลัง ถอยความคิดที่จะทำลายป่า ทำร้ายสัตว์ ค่านิยมเหล่านี้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง"

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช


รับข่าวสาร