• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก วีดีโอ คลิปกิจกรรมมูลนิธิสืบนาคะเสถียร หมอโจปอง หมอยาคนสุดท้าย ณ หมู่บ้านปลายทาง

หมอโจปอง หมอยาคนสุดท้าย ณ หมู่บ้านปลายทาง

อีเมล พิมพ์ PDF

 

เรื่องราวของ หมอโจปอง หมอยาเทวดา ที่ช่วยรกษาดูแลคนเจ็บไข้ได้ป่วยของชุมชนชาวกะเหรี่ยง รักษาที่ยาวนาน ที่หมู่บ้านทิปาเก อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก จากจุดเริ่มต้นความคิดของเขาตอน อายุเพียง 16 ปี ที่เห็นว่าเมื่อโตขึ้นเป็นหนุ่มสาว คนเราต้องแต่งงาน มีครอบครัว มีลูก ในยามคนในครอบครัวเจ็บไข้ได้ป่วย จะได้ช่วยรักษาได้ เนื่องจากในสมัยนั้นชาวกะเหรี่ยง อยู่ในป่าบนเขา อยู่ห่างไกลโรงพยาบาล ห่างไกลความเจริญ การเดินทางไปโรงพยาบาลเป็นอุปสรรค ด้วยความคิดนี้ทำให้เขาสนใจและศึกษาเรียนรู้วิชายาสมุนไพรและการจับชีพจร จากผู้ใหญ่ในหมู่บ้านท่านหนึ่ง

ต่อจากนั้น หมอโจปอง ก็ได้ศึกษาวิชาเพิ่มเติมไม่เคยทอดทิ้ง และได้นำไปใช้รักษาลูกเมียของตนเอง จากนั้นเขาก็ได้ช่วยรักษาเพื่อนชาวกะเหรี่ยงคนอื่นๆมากมายในหมู่บ้าน ทั้งเด็กผู้ใหญ่และคนชรา ต่อเนื่องมาหลายสิบปี จนทำให้เขาได้รับขนานนามว่า หมอยาเทวดา
แต่ในปัจจุบันนี้ความเจริญและการพัฒนาของรัฐบาลที่มีมาหลายสมัย เข้ามาถึงพื้นที่หมู่บ้านทิปาเก ผู้คนเริ่มหันไปพึ่งพายาแผนปัจจุบันมากขึ้น ด้วยเหตุผลเพราะความสะดวก รวดเร็วทันใจ ในขณะที่ชุมชนเติบโตขึ้นมีประชากรเพิ่ม หมอโจเป็นเพียงผู้ชำนาญเรื่องยาสมุนไพรเพียงคนเดียวในหมู่บ้าน
คนค้นฅน ตอน หมอโจปอง หมอยาคนสุดท้าย ณ หมู่บ้านปลายทาง ตอนที่ 1
คนค้นฅน ตอน หมอโจปอง หมอยาคนสุดท้าย ณ หมู่บ้านปลายทาง ตอนที่ 2
คนค้นฅน ตอน หมอโจปอง หมอยาคนสุดท้าย ณ หมู่บ้านปลายทาง ตอนที่ 3
คนค้นฅน ตอน หมอโจปอง หมอยาคนสุดท้าย ณ หมู่บ้านปลายทาง ตอนที่ 4
กะเหรี่ยงเรื่องราวของ หมอโจปอง หมอยาเทวดา ที่ช่วยรกษาดูแลคนเจ็บไข้ได้ป่วยของชุมชนชาวกะเหรี่ยง รักษาที่ยาวนาน ที่หมู่บ้านทิปาเก อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก จากจุดเริ่มต้นความคิดของเขาตอน อายุเพียง 16 ปี ที่เห็นว่าเมื่อโตขึ้นเป็นหนุ่มสาว คนเราต้องแต่งงาน มีครอบครัว มีลูก ในยามคนในครอบครัวเจ็บไข้ได้ป่วย จะได้ช่วยรักษาได้ เนื่องจากในสมัยนั้นชาวกะเหรี่ยง อยู่ในป่าบนเขา อยู่ห่างไกลโรงพยาบาล ห่างไกลความเจริญ การเดินทางไปโรงพยาบาลเป็นอุปสรรค ด้วยความคิดนี้ทำให้เขาสนใจและศึกษาเรียนรู้วิชายาสมุนไพรและการจับชีพจร จากผู้ใหญ่ในหมู่บ้านท่านหนึ่ง

ต่อจากนั้น หมอโจปอง ก็ได้ศึกษาวิชาเพิ่มเติมไม่เคยทอดทิ้ง และได้นำไปใช้รักษาลูกเมียของตนเอง จากนั้นเขาก็ได้ช่วยรักษาเพื่อนชาวกะเหรี่ยงคนอื่นๆมากมายในหมู่บ้าน ทั้งเด็กผู้ใหญ่และคนชรา ต่อเนื่องมาหลายสิบปี จนทำให้เขาได้รับขนานนามว่า หมอยาเทวดา

แต่ในปัจจุบันนี้ความเจริญและการพัฒนาของรัฐบาลที่มีมาหลายสมัย เข้ามาถึงพื้นที่หมู่บ้านทิปาเก ผู้คนเริ่มหันไปพึ่งพายาแผนปัจจุบันมากขึ้น ด้วยเหตุผลเพราะความสะดวก รวดเร็วทันใจ ในขณะที่ชุมชนเติบโตขึ้นมีประชากรเพิ่ม หมอโจเป็นเพียงผู้ชำนาญเรื่องยาสมุนไพรเพียงคนเดียวในหมู่บ้าน เมื่อทุกอย่างเกิดความเปลี่ยนแปลงหมอยา เทวดาอย่างหมอโจปอง ซึ่งเป็นหมอยาสมุนไพรคนสุดท้ายของหมู่บ้านแห่งนี้จะยังคงความสำคัญกับผู้คนอยู่หรือไม่

คนค้นฅน ตอน หมอโจปอง หมอยาคนสุดท้าย ณ หมู่บ้านปลายทาง ตอนที่ 1

คนค้นฅน ตอน หมอโจปอง หมอยาคนสุดท้าย ณ หมู่บ้านปลายทาง ตอนที่ 2
คนค้นฅน ตอน หมอโจปอง หมอยาคนสุดท้าย ณ หมู่บ้านปลายทาง ตอนที่ 3
คนค้นฅน ตอน หมอโจปอง หมอยาคนสุดท้าย ณ หมู่บ้านปลายทาง ตอนที่ 4
 

รับข่าวสาร