• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก เราทำงานให้พี่สืบ ศศิน เฉลิมลาภ บทความโดยศศิน เฉลิมลาภ รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคนใหม่ กับ สืบ นาคะเสถียร

รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคนใหม่ กับ สืบ นาคะเสถียร

อีเมล พิมพ์ PDF
ผมเห็นข่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์คนใหม่ชื่อ วิเชษฐ์ เกษมทองศรี ให้นโยบายกับข้าราชการในกรมป่าไม้ว่าอยากให้ทำงานเหมือนสืบ นาคะเสถียร ที่ท่านชื่นชมศรัทธามาตั้งแต่หนุ่มๆ แล้วก็ดีใจว่าอย่างน้อยรัฐมนตรีท่านนี้ก็น่าจะมีอะไรในมุมทำงานจริงๆจังๆกับกระทรวงเกรดบี (ทางการเมือง) แบบนี้บ้าง แม้ว่าจะไม่เคยได้ยินชื่อเสียงของท่านในงานแบบนี้มาก่อนก็ตาม
ในมุมของพวกเรามูลนิธิสืบนาคะเสถียรแล้ว หากถามว่าทำงานจริงจังเสียสละแบบพี่สืบต้องทำอย่างไร ก็อาจจะสรุปเป็นประเด็นใหญ่ๆได้ดังต่อไปนี้
1) คุณสืบ นาคะเสถียร เป็นนักวิชาการที่ใช้วิชาการนำการจัดการนั่นคือ การทำงานต่างๆต้องให้ความสำคัญกับหลักการ ความรู้ และงานศึกษาวิจัย ที่เป็นฐานในการวางแผนกำหนดมาตรการจัดการต่างๆ
2) คุณสืบ นาคะเสถียร เป็นข้าราชการที่เป็นตัวอย่างของความเสียสละ ทุ่มเทให้กับการทำงานในหน้าที่อย่างจริงจังโดยมิได้นำเงื่อนไขข้อจำกัดใดๆมาปิดกั้นเป้าหมายในการทำงาน ตัวอย่างเช่น เมื่อตอนรับงานช่วยชีวิตสัตว์ป่าที่เขื่อนเชี่ยวหลานมารับงานต่อจากคนอื่นที่ไม่ได้ทำงานจริงใช้งบประมาณไปเกือบหมดโดยไม่ได้งาน คุณสืบก็ทำงานบนข้อจำกัด เสี่ยงอันตรายทำงานโดยช่วยชีวิตสัตว์ป่าได้เป็นจำนวนมาก
3) คุณสืบ นาคะเสถียรเป็นคนกล้าหาญที่จะยืนยันในความเชื่อตามความรู้และอุดมคติ คุณสืบเป็นข้าราชการที่กล้าทำงานคัดค้านโครงการใหญ่ๆของรัฐที่เป็นกระทั่งนโยบายระดับชาติ อย่างเช่น การคัดค้านเขื่อนน้ำโจน การคัดค้านการให้สัมปทานป่าไม้ในป่าห้วยขาแข้ง โดยมิได้หวั่นเกรงว่าจะกระทบต่อชีวิตความก้าวหน้าทางราชการ
4) คุณสืบ นาคะเสถียร กล้าตัดสินใจที่จะเอางานที่จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติมาก่อนประโยชน์ส่วนตัว ดังเช่น ละทิ้งโอกาสที่จะไปเรียนด็อกเตอร์ที่เมืองนอก เพื่อมารับงานเป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ซึ่งเป็นงานยากลำบากและไม่มีผลประโยชน์อะไรกับตัวเอง
5) คุณสืบ นาคะเสถียร เป็นคนที่ใส่ใจในผู้ใต้บังคับบัญชา ปกป้องและเห็นอกเห็นใจ และปฏิบัติกับเขาเหล่านั้นอย่างดี งานใดที่เสี่ยงอันตรายก็ร่วมทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่ร่วมเป็นร่วมตายด้วยกัน
6)  คุณสืบ นาคะเสถียร เป็นข้าราชการมีการปฏิบัติกับประชาชน เป็นอย่างดี ผมเคยพบกับชาวบ้านผู้กระทำผิดที่ถูกหัวหน้าสืบจับกุมหลายคน ทุกคนต่างบอกผมว่าคุณสืบสุภาพเรียบร้อย และมีเหตุมีผลในการปฏิบัติงานที่พวกเขาต่างยอมรับ
7)  คุณสืบ นาคะเสถียรพร้อมจะทำงานนอกกรอบที่เคยทำกันมาเพื่อรักษาป่า ดังเช่น ทุ่มเทสร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้านและเยาวชนขอบป่าห้วยขาแข้ง ทั้งๆที่ไม่ใช่หน้าที่โดยตรงของหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อให้ชาวบ้านเข้าใจคุณค่าความสำคัญของป่าไม้และสัตว์ป่า
8) คุณสืบ นาคะเสถียรเป็นนักยุทธศาสตร์ ที่มีวิสัยทัศน์ยาวไกล ดังเช่นกรณีที่เขียนรายงานเพื่อเสนอให้ป่าทุ่งใหญ่-หัวยขาแข้งเป็นมรดกโลก ทั้งๆที่ในเวลานั้นประเทศไทยยังแทบไม่มีใครรู้จักการเป็นมรดกโลกของยูเนสโกเลย เพราะคุณสืบเชื่อว่ามาตรการต่างๆจากด้านนอกประเทศจะช่วยรักษาคุณค่าที่โดดเด่นของป่าแห่งนี้ไว้ได้เนื่องจากกรมป่าไม้ และสังคมไทยเองในขณะนั้นก็ไม่มีความใส่ใจและรับรู้เรื่องราวต่างๆมากนัก
หากท่านรัฐมนตรีแสดงเจตนาที่จะตั้งใจทำงานในโอกาสที่เข้ามาทำงานในกระทรวงนี้ตามเจตนาของคุณสืบจริง ก็อาจจะลองนำเรื่องราวที่ผมยกตัวอย่างมา ในการทำงานให้พี่สืบ นาคะเสถียร ตามที่ท่านได้ประกาศตัวตนเอาไว้ เพราะเชื่อว่าพี่สืบคงน่าจะยังเฝ้ามองการดูแลป่าของคนไทยอยู่ในมิติที่ทับซ้อนกับโลกมนุษย์อยู่ ในวาระใกล้จะครบ 23 ปี ที่ท่านได้เสียชีวิตไปในปีนี้ก็ได้นะครับ
สืบ นาคะเสถียรผมเห็นข่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์คนใหม่ชื่อ วิเชษฐ์ เกษมทองศรี ให้นโยบายกับข้าราชการในกรมป่าไม้ว่าอยากให้ทำงานเหมือนสืบ นาคะเสถียร ที่ท่านชื่นชมศรัทธามาตั้งแต่หนุ่มๆ แล้วก็ดีใจว่าอย่างน้อยรัฐมนตรีท่านนี้ก็น่าจะมีอะไรในมุมทำงานจริงๆจังๆกับกระทรวงเกรดบี (ทางการเมือง) แบบนี้บ้าง แม้ว่าจะไม่เคยได้ยินชื่อเสียงของท่านในงานแบบนี้มาก่อนก็ตาม

ในมุมของพวกเรามูลนิธิสืบนาคะเสถียรแล้ว หากถามว่าทำงานจริงจังเสียสละแบบพี่สืบต้องทำอย่างไร ก็อาจจะสรุปเป็นประเด็นใหญ่ๆได้ดังต่อไปนี้

1) คุณสืบ นาคะเสถียร เป็นนักวิชาการที่ใช้วิชาการนำการจัดการนั่นคือ การทำงานต่างๆ ต้องให้ความสำคัญกับหลักการ ความรู้ และงานศึกษาวิจัย ที่เป็นฐานในการวางแผนกำหนดมาตรการจัดการต่างๆ

2) คุณสืบ นาคะเสถียร เป็นข้าราชการที่เป็นตัวอย่างของความเสียสละ ทุ่มเทให้กับการทำงานในหน้าที่อย่างจริงจังโดยมิได้นำเงื่อนไขข้อจำกัดใดๆมาปิดกั้นเป้าหมายในการทำงาน ตัวอย่างเช่น เมื่อตอนรับงานช่วยชีวิตสัตว์ป่าที่เขื่อนเชี่ยวหลานมารับงานต่อจากคนอื่นที่ไม่ได้ทำงานจริงใช้งบประมาณไปเกือบหมดโดยไม่ได้งาน คุณสืบก็ทำงานบนข้อจำกัด เสี่ยงอันตรายทำงานโดยช่วยชีวิตสัตว์ป่าได้เป็นจำนวนมาก

3) คุณสืบ นาคะเสถียรเป็นคนกล้าหาญที่จะยืนยันในความเชื่อตามความรู้และอุดมคติ คุณสืบเป็นข้าราชการที่กล้าทำงานคัดค้านโครงการใหญ่ๆของรัฐที่เป็นกระทั่งนโยบายระดับชาติ อย่างเช่น การคัดค้านเขื่อนน้ำโจน การคัดค้านการให้สัมปทานป่าไม้ในป่าห้วยขาแข้ง โดยมิได้หวั่นเกรงว่าจะกระทบต่อชีวิตความก้าวหน้าทางราชการ

4) คุณสืบ นาคะเสถียร กล้าตัดสินใจที่จะเอางานที่จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติมาก่อนประโยชน์ส่วนตัว ดังเช่น ละทิ้งโอกาสที่จะไปเรียนด็อกเตอร์ที่เมืองนอก เพื่อมารับงานเป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ซึ่งเป็นงานยากลำบากและไม่มีผลประโยชน์อะไรกับตัวเอง

5) คุณสืบ นาคะเสถียร เป็นคนที่ใส่ใจในผู้ใต้บังคับบัญชา ปกป้องและเห็นอกเห็นใจ และปฏิบัติกับเขาเหล่านั้นอย่างดี งานใดที่เสี่ยงอันตรายก็ร่วมทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่ร่วมเป็นร่วมตายด้วยกัน

6)  คุณสืบ นาคะเสถียร เป็นข้าราชการมีการปฏิบัติกับประชาชน เป็นอย่างดี ผมเคยพบกับชาวบ้านผู้กระทำผิดที่ถูกหัวหน้าสืบจับกุมหลายคน ทุกคนต่างบอกผมว่าคุณสืบสุภาพเรียบร้อย และมีเหตุมีผลในการปฏิบัติงานที่พวกเขาต่างยอมรับ

7)  คุณสืบ นาคะเสถียรพร้อมจะทำงานนอกกรอบที่เคยทำกันมาเพื่อรักษาป่า ดังเช่น ทุ่มเทสร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้านและเยาวชนขอบป่าห้วยขาแข้ง ทั้งๆที่ไม่ใช่หน้าที่โดยตรงของหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อให้ชาวบ้านเข้าใจคุณค่าความสำคัญของป่าไม้และสัตว์ป่า

8) คุณสืบ นาคะเสถียรเป็นนักยุทธศาสตร์ ที่มีวิสัยทัศน์ยาวไกล ดังเช่นกรณีที่เขียนรายงานเพื่อเสนอให้ป่าทุ่งใหญ่-หัวยขาแข้งเป็นมรดกโลก ทั้งๆที่ในเวลานั้นประเทศไทยยังแทบไม่มีใครรู้จักการเป็นมรดกโลกของยูเนสโกเลย เพราะคุณสืบเชื่อว่ามาตรการต่างๆจากด้านนอกประเทศจะช่วยรักษาคุณค่าที่โดดเด่นของป่าแห่งนี้ไว้ได้เนื่องจากกรมป่าไม้ และสังคมไทยเองในขณะนั้นก็ไม่มีความใส่ใจและรับรู้เรื่องราวต่างๆมากนัก
หากท่านรัฐมนตรีแสดงเจตนาที่จะตั้งใจทำงานในโอกาสที่เข้ามาทำงานในกระทรวงนี้ตามเจตนาของคุณสืบจริง ก็อาจจะลองนำเรื่องราวที่ผมยกตัวอย่างมา ในการทำงานให้พี่สืบ นาคะเสถียร ตามที่ท่านได้ประกาศตัวตนเอาไว้ เพราะเชื่อว่าพี่สืบคงน่าจะยังเฝ้ามองการดูแลป่าของคนไทยอยู่ในมิติที่ทับซ้อนกับโลกมนุษย์อยู่ ในวาระใกล้จะครบ 23 ปี ที่ท่านได้เสียชีวิตไปในปีนี้ก็ได้นะครับ
 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง