• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก


[VIDEO] เสวนา ที่มีงูออกมา

อีเมล พิมพ์ PDF

งู24 กรกฎาคม มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้จัดเสวนา ในหัวข้อ "ที่มีงูออกมา" โดยได้เชิญ คุณมนตรี สุมณฆา และทีมงานผู้เชี่ยวชาญเรื่องงู มาร่วมพูดคุยถึงประเด็นสาธารณะที่สร้างความหวาดผวาและเข้าใจผิดเกี่ยวกับงูที่ได้ประสบพบเจอ เพราะแท้ที่จริงแล้ว งูบางชนิดไม่ได้มีพิษเป็นอันตรายต่อผู้คนหรือสัตว์เลี้ยง หรือแม้แต่งูพิษเอง หากรู้วิธีหลบหลีกที่ถูกต้อง ก็จะปลอดภัยโดยที่ไม่ต้องทำร้ายงู อันเป็นการทำลายวงจรหนึ่งของระบบนิเวศ เพราะการที่งูหายไป ย่อมหมายถึงอันตรายทางระบบนิเวศอย่างอื่นที่เข้ามาทดแทน

 


page 1 of 10

รับข่าวสาร