• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก YOU CAN HELP

ร่วมรักษาป่าใหญ่กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
.
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

บัญชีธนาคาร กรุงไทย
บางจาก บัตรเครดิต
guardian of the forest sticker line

กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า

 

 

 

.ร่วมรักษาบ้านให้น้องมหิง

อีเมล พิมพ์ PDF

ห้องมหิงน้องมหิง หรือมหิงสา ควายป่าบุคลิกขี้เล่น แววตาทะเล้นซุกซน ตัวอวบอ้วน น่ารักน่ากอด จะมาบอกเล่าเรื่องราวของเหล่าเพื่อนๆ ‘ควายป่าฝูงสุดท้าย’ ให้ทุกคนได้รู้จัก

 

สรุปงานช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่า ม.ค. – มิ.ย. 60

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 เพื่อผู้พิทักษ์ป่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้ดำเนินการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน 2559 สรุปได้ดังนี้
เดือนมกราคม มอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 7 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,000 บาท (รวมทั้งสิ้น 7,000 บาท)
เดือนกุมภาพันธ์ มอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 7 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,000 บาท (รวมทั้งสิ้น 7,000 บาท) และดำเนินการช่วยเหลือ
- นายอุดร ดนุพงษ์ลิขิต พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานพิทักษ์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง บาดเจ็บจากกิ่งไม้ดีดลิ่มเข้าลูกตาจนเลือดออกระหว่างลาดตระเวนร่วมเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท
- ช่วยเหลือนายสุระพงษ์ พุ่มชอุ่มดี พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานพิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน – ห้วยสำราญ ได้รับบาดเจ็บจากการถูกขวานฟันที่บริเวนกกหูขวาขณะเข้าจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
เดือนมีนาคม มอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 7 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,000 บาท (รวมทั้งสิ้น 7,000 บาท) และดำเนินการช่วยเหลือ
- นายวิชัยแก้ว บุคคลภายนอกปฏิบัติงานในส่วนราชการ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ถูกช้างป่าทำร้ายเสียชีวิตขณะเฝ้าระวังติดตามสัตว์ป่าที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
เดือนเมษายน มอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 7 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,000 บาท (รวมทั้งสิ้น 7,000 บาท) และดำเนินการช่วยเหลือ
- ครอบครัวนายสมศักดิ์ ปุณสังข์ บุคคลภายนอกปฏิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะขับขี่รถจักรยานยนต์กลับที่พัก
เดือนพฤษภาคม มอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 7 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,000 บาท (รวมทั้งสิ้น 7,000 บาท)
มิถุนายน มอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 7 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,000 บาท (รวมทั้งสิ้น 7,000 บาท)
สรุปการช่วยเหลือ ผู้พิทักษ์ป่า ม.ค. – มิ.ย.2560
ทุนการศึกษาบุตรของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า จำนวน 7 คน จำนวนเงิน 42,000 บาท
เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บ 2 คน จำนวนเงิน 12,000 บาท
เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิต 2 คน จำนวนเงิน 15,000 บาท
นอกจากนี้ มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้ดำเนินกิจกรรมรับมอบเสบียงสำหรับการลาดตระเวนจาก เมืองไทยภัทร หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ โดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ดำเนินส่งมอบให้แก่หน่วยพิทักษ์ป่าในแต่ละพื้นที่เรียบร้อยแล้วในบางส่วนและบางส่วนอยู่ระหว่างการดำเนินการ
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาป่าใหญ่ให้กับคนไทยทั้งชาติ
พิทักษ์ป่าตามยุทธศาสตร์ที่ 5 เพื่อผู้พิทักษ์ป่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้ดำเนินการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2560 สรุปได้ดังนี้
 

สรุปงานระดมทุนมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ม.ค.-เม.ย. 2560

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบรายได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนองค์กรอนุรักษ์อย่างยั่งยืน มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้รับการสนับสนุนเงินทุนสำหรับทำงานอนุรักษ์ผืนป่าใหญ่ ผ่านกิจกรรมและผู้สนับสนุนรายย่อย ตลอดเดือนมกราคม – เมษายน 2560 ตามรายนามดังต่อไปนี้
มูลนิธิสืบนาคะเสถียรมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรม งาน Seub Run for Home of Wildlife วิ่งเพื่อบ้านของสัตว์ป่า ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา จากการสนับสนุนของนักวิ่งเพื่อบ้านของสัตว์ป่าทุกท่านจึงทำให้งานนี้ได้ประสบความสำเร็จไปด้วยดี มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเต็มตามจำนวนที่ระบุไว้ 2,000 คน นอกจากเข้าร่วมงานแล้ว มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขอขอบคุณ ผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรรมครั้งนี้ กลุ่มอาสาสมัครจากหลากหลายกลุ่มกิจกรรมที่เข้ามาช่วยดำเนินกิจกรรมในส่วนต่างๆ ของการจัดงาน ร้านค้าต่างๆ ที่เข้าใจในเจตนาของกิจกรรม และพยายามลดใช้พลาสติกภายในงานให้ได้มากที่สุด ที่สำคัญขอขอบคุณ พันธมิตรร่วมจัด สถานีโทรทัศน์ PPTV HD ช่อง 36 และผู้สนับสนุนตามรายนามต่อไปนี้ บริษัทสิ่งทอซาติน จํากัด ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) บริษัท ท้องทรายเบย์คอทเทจส์ แอนด์ โฮเต็ล จํากัด บริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน) บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด(มหาชน) บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จํากัด (มหาชน) โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท Wild Encounter Thailand บริษัท ดี.ไอ.เอ็น. สปอร์ต จํากัด สถาวรรันนิ่งคลับ และ บริษัท แลคตาซอย จํากัด
วันที่ 20 เม.ย 60 นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ส่งมอบรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ เพื่อใช้ในการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าแก่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร โดยมีนายศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เป็นผู้รับมอบ มูลนิธิสืบนาคะเสถียรขอขอบคุณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อรักษาป่าใหญ่ร่วมกัน
โรงเเรม เมอร์ริเดียนเชียงราย มอบรายได้จากกิจกรรมวาดรูปใต้ต้นสุขเกษม และรายได้ 20% จากโปรโมชั่นดินเนอร์ใต้แสงเทียนที่ห้องอาหารฟาโวล่าในวันรักษ์โลก Earth Hour แก่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
"Foresto Hornbill" โครงการพิเศษของ Foresto Cafe' ร่วมสมทบทุนเข้ามูลนิธิสืบนาคะเสถียร
(เพื่อดูแลรักษาป่าและสัตว์ป่า)
รายชื่อผู้บริจาคเดือนมกราคม 2560
คุณธัญญวันต์  วิภาตะวณิช, พลตรีชิน ชั้นเจริญ, บริษัท ดีเอ็น บรอดคารท์ จำกัด, นางสาวสุวจี  สุโภภาค, บริษัท มณีกร อพาร์ทเมนต์ จำกัด, บริษัท ธนพรการ์เม้นท์ จำกัด, คุณปัทมา ครองพล, บริษัท วีก้า ออโตเมชั่น (2000) จำกัด, คุณขนิษฐา  พรหมสุข, คุณไพบูลย์ ประภาศิริกุล, คุณพิมลรัตน์ ทิศาภาคย์, โครงการพัฒนาระบบงานลาดตระเวน, คุณณัฐกานต์ เสาสุวรรณ, คุณปณิธี เปลี่ยนชีวิน, คุณภรกัญ ประกฤติพงศ์, คุณมนตรี วีระอมรกุล, คุณัญญารัตน์ สุดดีพงษ์, คุณเฉลิมชาติ วาดวงปราง, คุณจุฑา พิชิตลำเค็ญ, คุณอุมาภรณ์ สมศิริวัฒนา, คุณปภาวี พงศ์ธนาวรานนท์, คุณณัฐยาน์ ศิริอุดมรัตน์, SARASAREE SUPRAPHA, NUNTAWAT PHATIVUT, PRAMUN JONGSAWAT, NAPUEPON SAIYOOD, SUPHOT  IN-OCHANON,  WITOON TANGWISUTIJIT, MANEERAT SANJARNSUTTHIKUL, SUKSAN SUPAWONG, PORNTHEP JIRAPRAWATTAKUL, SUPHOT IN-OCHANON, JESADA SIRIVORAWONG, JINDA  RATTANANORASET, SAWAI KHAMPITUKGULA, PETCHARAT SARTSTRANURUK, CHAKRIT WICHIAN, SARANRACH JATUPORNPITAK, MARISA SANGUANKWAMDEE, KANSIRI CHATMONGKOLCHAI, CHATCHAYA TIPPAGOMUT, NUNTANA TANGWINIT, SUTHEP PONGPIANCHOP, NATKRITA KONGSRI, WILAWAN CHANVEERACHAI, NAT MEDHISUWAKUL, SURANEE THONGPLENGRASMEE, BOONANAN  BENJABUTR, NIRAMOL RUENGWUTCHANAPHUET, NEERACHA  WONGMASA, UDOMWUT NIYAMAKOM, JATURDNG NARAPONG, LEETITA AKSORNJIRARAT, THITIRAT CHANPHOON, RUNGTIWA WONGNGAMNIT, CHASICH  SOMBOONSOOK, BUANOI SANTIPATKUL, JIRASAK SAKDAMNUSON, PATCHARIN KAMONDAJDACHA, คุณชัชวาลย์ วงศ์ฉลาด, คุณธัญญารัตน์ หญ้างาม, คุณศิรินธร ธิบัวพันธ์, คุณยุพิน จันทรปรีชายุทธ, คุณธนพล วงษ์สวัสดิ์, คุณศราวุฒิ คำเภา, คุณปลายฝน ใจวุฒิ, คุณยุรฉัตร หอมสุวรรณ, คุณพงศ์สุภาว์ สุขสมบูรณ์, คุณธิมาพร นิยมพลลอย, คุณปริญญา พิณสีทอง, คุณอัจฉริย์ บุญยะวันตัง, คุณณภัทร ตั้งพูลพันธุ์, คุณสายทิพย์ มนทการติวงศ์, คุณอิศวีร์ ภมรานนท์, คุณเดชา สุมีรัง, บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), คุณขนงนาฎ ยิ้มศิริ, คุณปานนวัต จานทอง, คุณปิยมงคล โชติถเสถียร, คุณจุฬาลักษณ์ เดชาทินกร, คุณอนุตตรา ทวีโรจน์กุลศรี, คุณอุทัยวรรณ ทองเย็น, สมาชิกบางจากแก็สโซฮอล์คลับและสมาชิกบางจากดีเซลคลับ และบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
รายชื่อผู้บริจาคเดือนกุมภาพันธ์ 2560
คุณวราภรณ์ แผ่นชมภู, คุณเอกโอฬาร โชติอนุสรณ์, เงินบริจาค (กล่องบริจาคที่ รพ.สมิติเวช), คุณศราวรรณ ดวงดาว, คุณธนาวดี ตันติกาญจน์, คุณปัทมา ครองพล, บริษัท ธนพรการ์เม้นท์ จำกัด, คุณนุสรา จิราพงษ์, คุณเทียรชัย สถิตธรรมนิตย์,คุณชมภูนุท ฮุนตระกูล, คุณสีดา ชุมสาย ณ อยุธยา, คุณสุนีย์ เจนทวีพรกุล, คุณฤทัยชนก กาศเกษม, คุณอนงค์ ฮุนตระกูล, บริษัท ดีเอ็น บอริดคาสท์ จำกัด, โครงการปั่นปลูกป่ารักษาน้ำถวายในหลวงร.9, บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด, คุณทัศพร ตั้งจิตรเจริญ, คุณจันทร์ทิพ ฤทธิ์เต็ม, คุณลักขณา พันธุ์นิธิ, คุณกีรติกร ทองรับใบ, คุณอนุตตรา ทวีโรจน์กุลศรี, คุณณัฐวุฒิ โล่ห์จินดารัตน์, คุณภานินี นิมากร, คุณประภาพร วงศ์เครือเมฆ, KACHONPONG SAKUNTANIYOM, PICHIT  PLONGISUAN, WORAPKAN BUPASIRI, EK-URUPONG HONGSAM, SAICHON METAAPPHANON, CHOTIPAT JANSEM, NAOWARAT PHASUT, RUNGRAT SIRIWARODOM, NANTAWAT NIDTAYAKAMOLPHAN, PAVEETIDA PETCHSONG, NATTAVEE VIBOOL SAWASWATANA, CHATCHAI RAKTHIN, MATEE  VORAPANPANICH, KITTIPONG BRAHMASAKHA, KANYARAT PIENPANASSAK, NARONGKORN  KHONGMONGKOL, NOPPAMAS TAMKAONGARM, NATPATSORN PRASOPCHOKKUL, PARADA THAMRONGVEERACHART, LADDA KHUMWONG, UNCHANA PONGTAMMARAK, PUNYADA CHAIRUKSA, TATSANAI  ARUNSOPHA, THUNYATEE TUNTIWITITPAKORN, SUREE SADEANGPOJ, KANOGCHOTE  PHULWAT, JINDARAT CHAOPRATHOMKUL, คุณอนงค์ทิพย์ ดุลยไชย, คุณจิราพร จยาวรรณ, คุณชนัญญา เจษฎาอภิชน, คุณพัณณ์ชิตา เวชกามา, คุณทัดสุดา อากาศวิภาต, คุณวิษณุ เด่นเหมือนวงศ์, คุณปนิธาน ช่อผูก, คุณอมราวรรณ ทิวถนอม, RAVIWAN SIRIKASEMSAP, BOONCHUAY PRASITSUMRIT, SUPAKIT YAPROM, ACHJANA  SAVANGVIT, PIYANUCH HONGNGAM, BANOORN MEEYEN, ARICHAYA SIASAWAS, SOMCHAI ARAYADECHKAJON, ADISORN BUNTERNGPIBOON, MALINEE SAE-JANG, SUMOL WALL, WARITTHA CHAWALITIPAKORN, TANITNAN WONGCHAROEN, KRISANA LORVIDHAYA, PRAJOB LAPJUAJAN, WARANGKANA SRICHAIVAN, PATCHAREE SOPONPIT, POLLAPAT PRLNGWANICHSIRI, TIPWADEE  VIMUTISUNTHORN, JIDANUN AMORNKUL, PRAMOT  WIROJWONGCHAI, SARUNRAT CHAYATAVAJ, NITINAN TUNGRATTANAPASEST, DALADCHLA KANCHANAPA, CHAROENCHAI TANGCHATKEAW, JARAN  BUNNAG WRIGHT, TOSAPOL KITJARNUKIT, คุณนวภูมิ โลหเจริญวนิช, คุณอิศวีร์ ภมรานนท์, บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
รายชื่อผู้บริจาคเดือนมีนาคม 2560
คุณสุภาพรรณ์ อัศวาณิชย์, คุณดาริน สมสุวรรณ, คุณปัทมา ครองพล, บริษัท ธนพรการ์เม้นต์ จำกัด, คุณอภิรดี เอี่ยมอำรุง,คุณชนิตา ไชยเสนา, บริษัท ทีมไทย จิ๊ก จำกัด, คุณศิวาพร ศิริลัทธยากร, คุณอานนท์ ยินดีสุข, คุณเทียรชัย สถิตธรรมนิตย์,คุณศิลป์ ภาคสุวรรณ, คุณสุกัลยา เจนหิรัญ, คุณกิตติศักดิ์ คุ้มถนอม, คุณสุนันท์ เอกวรวงศ์, คุณองอาจ ตรีจรูญ, คุณพิชญา จิรังบุญกุล, คุณศิริพร ปลื้มสัมพันธ์, คุณธนันธุ์ บูรณวังค์, คุณชานนท์ หาพุทธา, คุณนุชรี เลิศดำริห์การ, คุณศราวรรณ ดวงดาว, คุณจันทรตรี ดารกานนท์, คุณนัญชยา ศรีมา, คุณศิริกุล ชั่นสมานศรี, คุณชุติกา ศรีสุทธิยากร, KANJPRACH  PJAMSIRIKAMOL, TEWAN TANCHAI, VEERACHAI SRITAVEESINSUB, SITA SUKSUSEING, LINCHONG TAIRATTANARASMEE, PRUST PANNACHET, JAROENJAI SIKHAO, CHAROEN MASPAMORN, CHALEPMSAK PREMPRASERTSUK, SUPPAKARN RODYDY, SURIN SANPAWAT, AREEYA SAKULRAL, VEREE CHANCHALOTORN, SAMAI SRISUAY, CHAYANUCH DENNINNART, CHANAT HONGTHAI, SAKSAKE PACHARADIT, CHATCHAI CHONGLUEKOAM, TASSAPORN AMPAWA, PIPAT  WATTANACHAIPHONG, SIWAPORN PRAKOBPHON, ANUSORN LORJAI, WANTANEE SITNARAIN, NITHITWAT THANANIRUNKUL, THANAPHORN CHANWORACHET, ANUSORN LORJAI, RUNGRAVEE, EK-URUCHAITHEP, SUPANIT SANSUKTAWEESUB, SUNANTA GAJESANANDANA, SOMBOON SUEYSOD, คุณพวงทอง ป้องภัย, คุณธีรพล เชียรวงศ์รัตน์, คุณวงเดือน ธนานาถ, คุณณัฎฐ์พัชร์ พรหมบุตร, คุณมาโนช ทิฐิธรรมเจริญ, คุณพิชิต ทรัพย์อบรม, คุณปัญญดา นีละคุปต์, คุณนิรันดร์ ภาคภากร, คุณมนตรี พาหุวัฒนกร, คุณพรเทพ อุบลพุลผล, คุณโศรยา เดโชเกียรติถวัลย์, คุณสาวิตรี ทรงไตร, คุณปรีดี ตันติประภาส, คุณสมรรถชัย เพ็ญโรจน์, VERATANA PHUNGPHOL, AREEYA RUANGRITH, ATITA  ARCHARARIT, SIRIRAT CHANTANASANON, PEERAPONG JIAMJIRACHART, WALAYA MALAISRI, JANTHANA GUSONRUNGRAT, PIMTIP IMNOY, NARUCHA KLINUDOM, PHYAK UTHAIRUNGSI, NATCHMONT NIRATSAICHAROEN, NOPPADOL TONGYIB, CHUTIMA PHATARADIREK, VIRUT KRONGSAKSIRI, CHARUMON KULCHARERNSINCHOL, VIRUT KRONGSAKSIRI, PIRMPUNT NA PHATTHALOONG, KRIANGKRAI MANEEWONGWIJIT, THIPTHANVA KEMASIRI, UMARAK JIRAGAISIRI, RATTANAMON CHON, KWANKAMOL THONGKAM, DAMRONG LIKTSUKJAITHAM, SUKDA CHEINGPONGPAN, RUNGRIT TEERABOONCHAIKUL, POONNAPOJ DHEPBHITAK, TIDARAT SIVARA, ARISARA MUANGKUM, BUSSADA  PARINAYAWANICH, PANUMART RUNGSEESAWANGPORN, THANAPAT CHIRAPUNTU, MANEERAT  JUNPOL-NGAM, VACHLEE PHUAGKLAY, NAPAPORN LAOTAWEESUB, KANLAYA DETNEERANAT, CHINDA  SRIPRAYOON, BOONSABONG  WONGLORSAICHON, YUPAYAO LEKKLA, CHAWANDEJ THANASUWANDITEE, BANSAK KERDCHAIRIT, PHANSAK SUWANNAPHET, TEERAPONG BANCHACHARNCHAI, YADMANU SUWANOLAN, ARISSARA TIRANANDA, THANAYUTH  APICHOTIKORN, NATTAWAN ORANWONGSAKAN, NUWEE ARCHEWA, NAPATHRA PAN-ON, RUDEE AROONSAENGROJ, PUENG SONGSANGPRONGMANEE, KWANNAPA SUKKRIT, PHATNAREE BOONSIRILERD,คุณอิศวีร์ ภมรานนท์, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท.จำกัด (มหชน)
ผู้บริจาคเดือนเมษายน 2560
คุณพรทิพย์ ศรีพิทักษ์สกุล, คุณวิภา ตั้งสิน, สุทธิวัตรคลีนิค, คุณจิราภรณ์ (สิงขรัตน์) ศีลพิพัฒน์, คุณปัทมา ครองพล, คุณกิตติชัย แท่นอ่อน, คุณจุฑา เกษมศรี ณ อยุธยา, คุณมนทัต เหมพัฒน์, คุณชนิตา ไชยเสนา, บริษัท ธนพรการ์เม้นท์ จำกัด,คุณอ้อ, คุณวราภรณ์ โพธิ์สมบูรณ์, คุณนรารัตน์ อ่อนศรี, คุณธรรมรักษ์ วรัญญูวงศ์, คุณโม จิรชัยสกุล, คุณสุดารัตน์  มาศวรรณา, KPITSADA NGOENPRAKAIRAT, KPITSADA NGOENPRAKAIRAT, SURADEJ BOONSUPARAT, JAWALIT JAIJODOK, NUTTHA KEERATIPAIBOON, PINCHADA CHINDARATTANAVORAKUL, WASINEE  SALINGKARINKUL, KANYAMAS MALEETAVONKUL, RACHANEE CHIANGSIRISUPAWONG, NANTHIYA KAEWPUT, MONRAYAD NA CHIANGMAI, KPERKKRAI KHWANKAEW, PATCHAYA PIPATWONG, SUWAPAKTR KALAYANASANT, SUPRANEE KONGPERMTHAM, คุณฐิตยา พึ่งทรัพย์, คุณเบญจพร กระจ่างพจน์, คุณพรพรรณ โภไคยอุดม, คุณรจนา ตั้งจิตปรารถนา, คุณกฤช เกาะแก้ว, คุณภูเบศ ธรรมศิริ, คุณวรรณี ซัดเดย์, คุณชลธี  ตันชราภรณ์, คุณสาทร เชิญรุ่งโรจน์, คุณแสงเดือน สอนสวัสดิ์, คุณรังสิมา วิเศษสุทธิชัย, คุณณัฐวรรณ หิรัญชัยวานิชกุล,คุณนภดล ปัญญาวุติไกร, คุณปรารถนา ใจชาญสุขกิจ, คุณสันติ เติมบุญผาติ, คุณปรีติ สถิตรัชตสถาพร, คุณพรเมรี จิระเดชประไพ, คุณบุญฤทธิ์ มหามนตรี, คุณโศรดา เหมกรณ์, คุณอุกฤษณ์ ประสพโชคชัย, คุณธฤต ปุริโสตะโย, คุณณรงค์  จารุพิพัฒนานนท์, คุณกฤตยา มากคง, คุณศุภกานต์ บำรุงสุนทร, คุณชนาพร ป้องที, คุณสุรเจตต์ บัวเพ็ชร, คุณกนกพร โพธิ์พัฒน์, เงินบริจาค (กล่องบริจาค รพ.สมิติเวช), เงินบริจาค (กล่องบริจาคงาน CAT T-SHIRT), เงินบริจาค (กล่องบริจาคงาน HomePro) ,เงินบริจาค (กล่องบริจาคสนามบินเกาะสมุย), เงินบริจาค (กล่องบริจาคร้านเบลเบเกอรี่), เงินบริจาค (กล่องบริจาคร้านกาแฟ) และคุณอิศวีร์  ภมรานนท์
ร่วมรักษาป่าใหญ่ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบรายได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนองค์กรอนุรักษ์อย่างยั่งยืน มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้รับการสนับสนุนเงินทุนสำหรับทำงานอนุรักษ์ผืนป่าใหญ่ ผ่านกิจกรรมและผู้สนับสนุนรายย่อย ตลอดเดือนมกราคม – เมษายน 2560 ตามรายนามดังต่อไปนี้
 

รายนามผู้ร่วมรักษาป่าใหญ่ผ่าน Bangchak - Cards

อีเมล พิมพ์ PDF
หนึ่งในช่องทางร่วมรักษาป่าใหญ่กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร โดยการสะสมแต้มผ่าน บัตร Bangchak-Cards (Diesel club, Gasohol club)
กิจกรรมรักษาป่าใหญ่ไปกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ผ่านช่องทางสะสมคะแนนจากบัตรสมาชิกบางจาก โดย มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมกับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดให้ผู้ที่มีใจรักษ์ธรรมชาติร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาป่าใหญ่ ผ่านการใช้บัตรสะสมสมแต้ม Bangchak-Cards (Diesel club, Gasohol club) โดยมอบคะแนนสะสมนั้นเป็นเงินบริจาคให้องค์กรการกุศลแทนการแลกรับของรางวัล ซึ่งสำหรับในปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ได้มีการตัดคะแนนไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 มีผู้ร่วมบริจาคคะแนนสะสมเพื่อรักษาป่าใหญ่กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ทั้งสิ้น 169 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้
คุณสุภาภรณ์ รัญตะเสวี, คุณพัชรินทร์ อ่อนทรวง, คุณวุฒิเวช กษีรสกุล, คุณอารีรัตน์ เหรียญมงคล, คุณแอนนา วโรภาสพิมาน, คุณศรุติ เศรษฐะทัตต์, คุณบรรจง สมานทอง, คุณภัคญดา ดิษฐพงศา, คุณสุวิช จิระเมธากุล, คุณตวงพร เพิ่มไทย, คุณธรศร เมธาวีภัทร, คุณนพพงษ์ สิมากร, คุณสราวุธ คุ้มตน, คุณเอกลักษณ์ พืชนะ, คุณจีรศักดิ์ อินทสระ, คุณนฏกร นนทิกาล, คุณลลิตา ปิยะโรจนุกูล, คุณรินดา บุญจันทร์, คุณนที อัมรนันท์, คุณธวัลรัชต์ ศิริสวัสดิ์, คุณวราพร ภู่ประสม, คุณนพคูณ วลีเกียรติกุล, คุณอาคม ศรียาภัย, คุณศเรวัต ศิริวรรณ, คุณกุลธิดา พัตตกูล, คุณจุมพล สงสังข์, คุณกติมา ศิริภักดี, คุณอดิศักดิ์ จันทร์ไพร, คุณอิสรพงษ์ เสนาะศัพย์, คุณสิริภัทร มีฤทธิ์, คุณพิสิทธิ์ ปุ้งโพธิ์, คุณพิชามญชุ์ นภาเพ็ญวรรณากูร, คุณเพ็ญขวัญ ทองสนธิ, คุณปรีชา รอดอ่อน, คุณธงทอง รักตประจิต, คุณคณิศร สาธาระกุล, คุณวิรัลพัชร เกียรติธนาจิรา, คุณยรรยง อมรพิทักษ์กุล, คุณวทันยา มาดีตระกูล, คุณภาทูร เขียวสด,
คุณนันทิชา ทิพย์เที่ยงแท้, คุณเมทินี มุ่งการ, คุณสิริมาดา ไพนิกุล, คุณสุพรรณิกา เพชรภักดี, คุณจิณณวัตร ลาลุน, คุณทิพวรรณ แซ่ลี้, คุณน้ำผึ้ง แปลงเรือน, คุณฐิติมา พันธ์ชัย, คุณอริยาภรณ์ เผือนธนาภูมิใจ, คุณชนิสรา เกตุทิม, คุณพีร์ หล่อวัฒนา, คุณกฤติกา ผิวเกลี้ยง, คุณสุภารัตน์ จันทะนา, คุณกรวรรณ แสงชมภู, คุณนุศรา เตโพธิ์, คุณเทิดพงษ์ ลิมปิทีป, คุณชุลีกร บรรจงการ, คุณมาฆะชัย สุนทรศรี, คุณอรทัย เชียงฉิน, คุณชาลิณี เรือนแก้ว, คุณผกายวรรณ ไทยคำ, คุณรัชดาภรณ์ โกสุม, คุณจิณท์สมา ปราทานชีวิน, คุณปรีชา เรืองวิริยะ, คุณอรุณกมล สิงห์เขียว, คุณอานนท์ ลิ้มมงคล, คุณภูวนาถ บุญรอด, คุณปริญญา อมรปิยะกฤษฐ์, คุณจริยา น้อยลด, คุณพัชรี ไชยะกิตติรัตนา, คุณภาษณ เผ่าบัณฑร, คุณวริศ มุกดาสนิท, คุณอัจจนา บัณฑิตยรักษ์, คุณเก็จชญาณัฐ หาทรัพย์, คุณธนพนธ์ ศรีสิริรัตนกุล, คุณคารม คำนุช, คุณปน เม่นขาว, คุณหทัยณัฐ รังสีธรรม, คุณอรุณี วัฒนสิทธิ์, คุณนันทวัน ธรรมวีระพงษ์
คุณวรัญญา อิ่มทรัพย์, คุณวนิดา ธรรมวงษ์, คุณสาวิตรี ปวิณวิวัฒน์, คุณกฤชธนัช ถาวรพานิช, คุณณัฐวรรธน์ ปัญญ์ธีมาสกุล, คุณธีราพร โพธิ์แก้วกุล, คุณนาวี กล่อมอินทร์, คุณลือชัย ศรีเงินยอง, คุณบุณิกา วงษ์บันดิษฐ์, คุณกมล ฉวีวรรณ, คุณวีรวิทย์ ตันติภูวนารถ, คุณธุวาปัฐน์ ทัตทองโต, คุณธัญญลักษณ์ สิงขร, คุณนิคม จันนีย์, คุณวัฒนา จัตตุพรพงษ์, คุณอนงค์ สอนลา, คุณศักดา หมุนขำ, คุณพนารัตน์ น้อยอบุล, คุณจันทร์ทิพย์ องค์ภัทร, คุณประภาภรณ์ อาคมสุนทร, คุณศิริเดช เอี่ยมสิทธิพันธุ์, คุณบุญมี หุ่นธานี, คุณอัญชลี ทำมา, คุณอัจฉรา ผลภาษี, คุณอนุวัตร ไทรทอง, คุณศิริณพัชญ์ บัวบาน, คุณสายลม สัมพันธ์เวชโสภา, คุณธนภัทร เกิดโต, คุณอภิชญา ศรีบุญ, คุณอนรรฆอร พันธุ์ไพศาล, คุณณภัทร จำวรรณ, คุณฐิติรัตน  แสงกิติสุวัฒน์, คุณณกันยา มาปุก, คุณธนบดี วารินทร์, คุณชื่นนิจ พนมวัน ณ อยุธยา, คุณสรกฤช สุขวุฒิพร, คุณทรงวุฒิ สิมะวัฒนา, คุณนวลจันทร์ รัญโชติกานต์, คุณยามาภพ อัศรภักดี, คุณภาณุพงศ์ เทพพัลลภ
คุณอธิเมศร์ อรุณโรจน์อังกูร, คุณจันทิมา คงในขาว, คุณเกษมสันต์ พานิชการ, คุณโกสินทร์ มรรคสินธรรม, คุณพรรษปกรณ์ ทวี, คุณณัฏธิยา ทาระคำ, คุณสุวันเพ็ญ มณเฑียร, คุณนายนริศ รังสรรค์ปัญญา, คุณจตุรงค์ พันธุ์ปกรณ์, คุณปภัสสวรรณ อัศวธีระธรรม, คุณปัญชลี สุทธิยงค์, คุณนายทรงกัญจน์ วิรุฬห์ธรรมกุล, คุณอำนาจ สาธานนท์, คุณฉัตรชัย เอื้อประเสริฐวงศ์, คุณจารุณี พชี, คุณสิเนหา สุทธารมณ์, คุณสุผจญ กลิ่นสุวรรณ, คุณพรรณี บุตรบำรุง, คุณรัตนาพร ลอยไสว, คุณนิลุบล อังกิตานนท์, คุณการันต์ ลีลาสิริ, คุณกนก อารีรักษ์, คุณวลีรัตน์ วิทยอำนวยคุณ, คุณอรรถชัย กลับกระโทก, คุณรชานนท์ รัตนสาขา, คุณจิราพร เนียมหอม, คุณอาณัฐพร คู่คำ, คุณศิริญญา ปัญจะ, คุณอุษณีย์ ฉริตพันธุ์, คุณอัญชลี มาริแชล, คุณณิชกานต์ ใจเย็น, คุณศันสนีย์ อินทรเกษม, คุณกาญจนา ใจดี, คุณชไมพร อร่ามเรืองสกุล, คุณชุตินันท์ วันทยะกุล, คุณดาวรุ่ง สายฟ้า, คุณวิภาพร ชำนาญการ, คุณฤทัย อุดมแก้วกาญจนา, คุณเทพวาณี หอมสนิท, คุณสมศักดิ์ กอบโกศล
คุณกิตติมา สุทัศน์ ณ อยุธยา, คุณศศมน ศุพุทธมงคล, คุณศิริจิตร ไกยกิจ, คุณสายชล เกตุแก้ว, คุณวรรธกร วิเชียรวิทยา, คุณธัญรัศม์  มาฟัก, คุณเสาวนีย์เสริมศิรกุล, คุณพลอยนภัส เตชะธรรมมณี, คุณพรรณนิภา ขจรสิริฤกษ์, คุณเกศริน พินสยัง, คุณฤตี จุลกะเศียน, คุณสุภาพร ตั้งประเสริฐ, คุณณัฏฐกานต์ ที่ปรึกษา, คุณธีรพัฒน์ ตันติพยัคฆ์, คุณกันต์กานต์ ภควณิช, คุณปรียาภรณ์ ประเสริฐโชคประชา, คุณนิรินธน์ คำสุธีร์, คุณสมบัติ นาคะเสถียร, คุณสมร อรรคแสง, คุณเชี่ยวชาญ ดุงแก้ว, คุณวงศ์ปกรณ์ ธรรมวรารักษ์, คุณภิญโญ จอมอวน, คุณฟื้น มิตรรัก, คุณเพชรลัดดา ชมรัก, คุณรุจีรา เรืองสุกใส, คุณกรันนท์ เจตน์จิราวัฒน์, คุณคมสัน ยุติธรรม, คุณวิภาวรรณ ลือชัย, คุณวิศวมาศ ปาลสาร, คุณทวี วาสนาม, คุณคมปกร วัจนะรัตน์, คุณนริศรา วงษ์ภักดี, คุณเกศรินทร์ สาริกุล, คุณฉัฐดาว เหลืองประทีบกุล, คุณสุรศักดิ์ สัตยาบรรพต, คุณสุภาภรณ์ เดชสุวรรณวณิช, คุณสุรสิทธิ์ ไชยโพธิ์, คุณแกล้ว สิเนรุราช, คุณวาที โรจนบุญญานนท์, คุณพัชรินทร์ มานัสทน, คุณทิพภัสสร อรรถวุฒิศิลป์, คุณสมยศ ชิระนุรังสี, คุณภาคิไนย จีระดิษฐ์, คุณมนัสธยา แตงโสภา, คุณเกียรติศักดิ์ ชูชัย, คุณนันทวรรณ ถูกจิตต์, คุณสุณิสา มีสุโข, คุณนภาพร  ฮึ้งวัฒนากุล, คุณปาริชาต มาลาสิน
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขอใช้โอกาสนี้ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาป่าใหญ่ให้คนไทยทั้งชาติไปกับเรา โดยรายได้ทั้งหมด มูลนิธิสืบนาคะเสถียร จะนำไปใช้ในกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้เขียนไว้ตามแผนงานยุทธศาสตร์องค์กร
สำหรับผู้สนใจ ต้องการสนับสนุนกิจกรรมการรักษาป่าใหญ่ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ผ่านกิจกรรมการสะสมแต้มผ่าน บัตร Bangchak-Cards (Diesel club, Gasohol club) สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ ‘สนับสนุนการรักษาป่าใหญ่กับ Bangchak-cards’ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2580-4381 ติดต่อ ฝ่ายระดมทุน มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
บางจากหนึ่งในช่องทางร่วมรักษาป่าใหญ่กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร โดยการสะสมแต้มผ่าน บัตร Bangchak-Cards (Diesel club, Gasohol club)
 

สรุปงานกิจกรรมกองทุนเพื่อพิทักษ์ป่า พ.ค. - ธ.ค. 59

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 เพื่อผู้พิทักษ์ป่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้ดำเนินการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน พฤษภาคม ถึง เดือนธันวาคม 2559 สรุปได้ดังนี้
เดือนพฤษภาคม มอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 13 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,000 บาท (รวมทั้งสิ้น 13,000 บาท) และดำเนินการช่วยเหลือ
1. ครอบครัวนายราเชนทร์ เพิ่มพูน พนักงานราชการ ตำแหน่งคนงาน อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ ขณะปฏิบัติงานหาข่าวการกระทำความผิดตามพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
2. จัดซื้อถังเก็บน้ำ จำนวน 15 ใบ มอบให้ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันออกเป็นจำนวนเงิน 136,500 บาท
เดือนมิถุนายน มอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 16 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,000 บาท (รวมทั้งสิ้น 16,000 บาท) และดำเนินการช่วยเหลือ
1. นายวินัย จินดากลาง พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงาพิทักษ์ป่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ถูกยิงได้รับบาดเจ็บบริเวณหัวไหล่ ขณะจับกุมผู้ลักลอบล่าสัตว์ป่าบริเวณท้ายบ้านเลือดไทย จ.นครราชสีมาได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
เดือนกรกฎาคม มอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 14 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,000 บาท (รวมทั้งสิ้น 14,000 บาท) และดำเนินการช่วยเหลือ
1. ช่วยเหลือนายคงฤทธิ์  สุวรรณ์ พนักงานพิทักษ์ป่า ระดับ ส 2 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี เกิดอาการเกร็งและขยับร่างกายไม่ได้หลังจากการกลับจากการลาดตระเวนบริเวณป่าทินวย-คลิตี้  ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท
2. ช่วยเหลือนายสมพงษ์  สีลามานะ ตำแหน่งบุคคลภายนอกปฏิบัติราชการ หน่วยพิทักษ์ป่าเกิงสะดาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรีได้รับอุบัติเหตุจากทางรถจักรยานยนต์ ขณะนำเสบียงในการลาดตระเวนมาส่งที่หน่วย ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 1,500 บาท
3. จัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนงานลาดตระเวนให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ในผืนป่าตะวันตก เป็นจำนวนเงิน 32,343.98 บาท
เดือนสิงหาคม มอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 14 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,000 บาท (รวมทั้งสิ้น 14,000 บาท) และดำเนินการช่วยเหลือ
1. การจัดงานศพนายไตรรัตน์  สุขพร้อม พนักงานพิทักษ์ป่า ฐานปฏิบัติการป้องกันและรักษาป่าที่ 4 (ปางสัก)อดีตหัวหน้าชุดครูฝึกอบรมเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในการลาดตระเวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานีได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท
เดือนกันยายน  มอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 7 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,000 บาท (รวมทั้งสิ้น 7,000 บาท) และดำเนินการช่วยเหลือ
1. ช่วยเหลือครอบครัวนายรัตนะ  เบญจมาพงษ์  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ลาดตระเวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจังหวัดจันทบุรีทำหน้าที่หัวหน้าชุดเฝ้าระวังช้างป่า เสียชีวิตเนื่องจากถูกช้างป่าวิ่งข้ามถนนเข้ามาทำร้าย ขณะปฏิบัติหน้าที่ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท
2. ช่วยเหลือนายอาคม  วงค์จันทา พนักงานพิทักษ์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ทำหน้าที่หัวหน้าชุดประจำงานปราบปรามถูกหมีหมาทำร้ายถูกกัดที่ใบหน้าและขาทั้งสองข้างได้รับบาดเจ็บ ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
3. ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชรได้รับอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำขณะออกลาดตระเวน จำนวน 7 นาย ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 13,000 บาท
ตุลาคมมอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 7 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,000 บาท (รวมทั้งสิ้น 7,000 บาท) และดำเนินการช่วยเหลือ
เดือนพฤศจิกายน มอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 7 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,000 บาท (รวมทั้งสิ้น 7,000 บาท) และดำเนินการช่วยเหลือ
1. ช่วยเหลือนายสภาพร  คุ้มทรัพย์ ตำแหน่งบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในส่วนราชการ อุทยานแห่งชาติเขาแหลม  ปฏิบัติงานเดินลาดตระเวนเชิงคุณภาพ เกิดอุบัติเหตุถูกงูเขียวหางไหม้กัดบริเวณศีรษะและได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลสังขละบุรี ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
2. ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บและสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี เนื่องจากเกิดการปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่และชาวบ้าน เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท
3. ช่วยงานศพเจ้าหน้าที่เขตห้ามล้าสัตว์ป่านาสวน จ.กาญจนบุรี วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท
เดือนธันวาคม มอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 7 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,000 บาท (รวมทั้งสิ้น 7,000บาท) และดำเนินการช่วยเหลือ
1. ช่วยเหลือนายวิชัย  โยแก้ว บุคคลภายนอกปฏิบัติงานในส่วนราชการ เสียชีวิตในขณะเข้าไปเฝ้าระวังติดตามสัตว์ป่าที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติบริเวณป่าด้านทิศตะวันตกจุดสกัดเทพารักษ์ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
2. ช่วยเหลือครอบครัวการิม นิเดร์ พนักงานราชการ ตำแหน่งคนงาน เสียชีวิต และช่วยเหลือนายบุญชูพันธ์โภชน์ พนักงานราชการ ตำแหน่งคนงาน กับนายอัสฮา ดาโอ๊ะ พนักงานจ้างเหมา ได้รับบาดเจ็บโดยถูกคนร้ายซุ่มยิงระหว่างเดินทางกลับจากการปฏิบัติภารกิจร่วมผลักดันช้างป่าคืนถิ่น บริเวณบ้านไอร์กาแซ จ.นราธิวาส เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลาได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาป่าใหญ่ให้กับคนไทยทั้งชาติ
ร่วมสนับสนุนกองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่ากับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร  โดยบริจาคทุนทรัพย์ผ่านบัญชีออมทรัพย์ที่
+ ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัส รัตนาธิเบศร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 984-5-94474-4 ชื่อบัญชีมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
+ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางบัว บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 053-2-38652-4 ชื่อบัญชี มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
+ ธนาคารกสิกรไทย สำนักพหลโยธิน บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 099-2-68730-4 ชื่อบัญชีมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
ใบเสร็จจากการบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวน - หากต้องการใบเสร็จ กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน + พร้อมทั้ง ชื่อ-ที่อยู่ ในการออกใบเสร็จมาที่ Fax : 02-580-4382 หรือ E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
พิทักษ์ป่ายุทธศาสตร์ที่ 5 เพื่อผู้พิทักษ์ป่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้ดำเนินการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม 2559 มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้
 

ปิดโครงการ ขอรับการสนับสนุนรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ

อีเมล พิมพ์ PDF
โครงการขอรับการสนับสนุนรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ เพื่อใช้ในงานอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า
มูลนิธิสืบนาคะเสถียรเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่า  โดย สืบทอดเจตนารมณ์ตามแนวคิดของ สืบ นาคะเสถียร อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้วยขาแข้ง ที่เสียชีวิตลงด้วยการทำอัตวินิบาตกรรม เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2533
มูลนิธิฯ มี บทบาทหลักในการสนับสนุนงานอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 12 ล้านไร่ ทำงานร่วมกับ 131 ชุมชน ในพื้นที่ 6 จังหวัด ตั้งแต่จังหวัดตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี สุพรรณบุรีและกาญจนบุรี ตลอดจนหน่วยงานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 6 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และ 11 อุทยานแห่งชาติ ครอบคลุมทั้งผืนป่าตะวันตก โดยมีภารกิจทั้งการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนการทำงาน  ตลอดจนกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ป้องกันรักษาผืนป่าในรูปแบบต่างๆ รวมถึงกิจกรรมเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ปลูกฝังค่านิยม สร้างความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่า
โดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ทำหน้าที่ในการประสานงานระหว่างชุมชนกับหน่วยงานราชการต่างๆ ในพื้นที่  ซึ่งเส้นทางในการเดินทางลงพื้นที่นั้น ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังอัดแน่น หรือบางพื้นที่เป็นเพียงถนนดิน ทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ถนนหลายสายกลายสภาพเป็นหลุมโคลน ต้องใช้รถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อที่มีสมรรถนะที่ดีในการเดินทางเข้าพื้นที่
มูลนิธิมีความจำเป็นต้องใช้รถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นพาหนะในการเข้าดำเนินกิจกรรมกับชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าที่มีความห่างไกลและธุระกันดานโดยปัจจุบันมีรถยนต์ที่ใช้อยู่เพียง 2 คัน โดยมีอายุการใช้งาน 10 - 12 ปี จากการทำงานอย่างหนักช่วงที่ผ่านมา ทำให้พาหนะไม่เพียงพอต่อการใช้งานที่เติบโตขึ้น
ขณะเดียวกันพาหนะที่มีอยู่เริ่มเสื่อมสภาพลง ทำให้เป็นภาระของมูลนิธิฯ ในการซ่อมบำรุงสูงขึ้น มูลนิธิฯ จึงได้จัดทำ โครงการขอรับการสนับสนุนรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ เพื่อใช้ในงานอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าขึ้น โดยตั้งการขอสนับสนุนงบประมาณ ซื้อยานพาหนะรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ    (รถกระบะ 4 ประตูแบบ 4WD) จำนวน 1 คัน ราคาคันละประมาณ 1,000,000.- บาท
ท่านสามารถร่วมสนับสนุนโครงการสนับสนุนรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อฯได้ที่ บัญชี มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ธนาคารกรุงเทพ สาขาเมกาบางนา ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 865-7-03292-9 โดยท่านสามารถขอรับใบเสร็จเพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวน  เพียงส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ fax. 02-580-4382
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนารายได้ฝ่ายระดมทุนมูลนิธิสืบนาคะเสถียร 02-580-4381 หรือ นายพีนะพัฒน์ วีรงคเสนีย์ 086-791-8224
ขอขอบคุณที่ร่วมรักษาป่าใหญ่ให้คนไทยทั้งชาติ
อนุรักษ์ป่ามูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขอแจ้งปิดโครงการรับการสนับสนุนรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ เพื่อใช้ในงานอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า จากที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้ดำเนินโครงการขอรับการสนับสนุนรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ที่ผ่านมา บัดนี้ การระดมทุนในโครงการได้บรรลุตามเป้าหมายแล้ว มูลนิธิสืบนาคะเสถียรขอขอบคุณสาธารณชน ตลอดจนองค์กรต่างๆ ที่ให้ความสนใจและสนับสนุนกิจกรรมระดมทุนในครั้งนี้ โดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียรจะดำเนินการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวให้ทราบอีกครั้งหลังจากนี้ มูลนิธิสืบนาคะเสถียรขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรักษาป่าใหญ่ไปกับเรา
 

สรุปงานระดมทุนมูลนิธิสืบนาคะเสถียร มิ.ย.-ต.ค. 2559

อีเมล พิมพ์ PDF
สรุปงานระดมทุนมูลนิธิสืบนาคะเสถียร มิ.ย.-ต.ค. 2559
ผลการดำเนินกิจกรรมตลอดช่วงเดือน มิ.ย.-ต.ค. 2559 ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบรายได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนองค์กรอนุรักษ์อย่างยั่งยืน มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้รับการสนับสนุนเงินทุนสำหรับทำงานอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตก ผ่านกิจกรรมและผู้สนับสนุนรายย่อย ตามรายนามดังต่อไปนี้
เดิน-วิ่ง การกุศล ครบรอบวันสถาปนาการท่าเรือฯ 65 ปี มินิมาราธอน ครั้งที่ 4
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 นายอดิสรณ์ อโนทัยสินทวี นักบริหาร 16 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือฯ ได้มอบเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง การกุศล ครบรอบวันสถาปนาการท่าเรือฯ 65 ปี มินิมาราธอน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 จำนวนเงิน 409,178.- บาท ให้แก่ นายภาณุเดช เกิดมะลิ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ “กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียร” ณ ห้องประชุม 1601 อาคารที่ทำการการท่าเรือฯ
สนับสนุนการประมูลเสื้อ ศิลปิน GOT7 บริษัทโฟร์โนล็อค
จากการประมูลเสื้อแจ็คเก็ตพร้อมลายเซ็นของศิลปิน GOT7 จากกิจกรรม GOT7’s Treasure ในงาน "GOT7 DISTRICT “FLY FOR THE WORLD” เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา บริษัทโฟร์โนล็อคและผู้ชนะการประมูล ได้นำเงินที่ได้จากการประมูลทั้งหมด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท มอบให้กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
สนับสนุนการขายต้นไม้ในงาน GOT7 District Fly for The World  เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต บริจาคเงิน 20,000 บาท จากการขายต้นไม้ ในงาน GOT7 District Fly for The World แก่มูลนิธิสืบนาคะเสถียรเพื่อสนับสนุนการรักษาป่าผืนใหญ่และช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าไม้
งานรำลึก 26 ปี สืบนาคะเสถียรได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากบริษัทดังต่อไปนี้
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) บริษัท สิ่งทอซาติน จำกัด นิตยสารแบร์ฟุท บริษัท อทิตตา พับลิเคชั่น จำกัด บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จำกัด บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เคหะแห่งชาติ บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จำกัด
รายชื่อผู้บริจาคเดือนมิถุนายน 2559
ANCHALEE THUAMON, ANUSAK WONGSAKULYONG, CHAIVAT JIRAPUMMIN, CHALERMPAN CHOTEWONGSUROJ, CHALITRA WONGBUTDA, CHARINYA YIMSONG, CHATKEON SESAVEJ, CHOMPOONUCH RATANA, ITTIPOL TOVARA, JIRAWAT ARUNWATTANANON, KANTHAWATS JIRADA, KIRKKIAT SOMPOLPONG, KORANAN NAWARAT AYUDHYA, MAICHARIN HONGMITR, Manoj Tantisiriwat, MILAI RUNGYUAIRI, MONTIRA KLLNLAKHA, NACHAPHUN DENILS, NARET NINCHAI, NATHAPHON DETWATTANADET, NATNICHA MAHAPON, NATTAKARN TANANKITTIPONG, PAKORN KORNTHONG, PANADTA LIMPADAPHAN, PARINYA AUESUNTRACHUN, PARINYA RATCHATAMETHAKORN, PHOL JUNKHOO, PONPATON TAVARORIT, PRASIT ROTANANSIT, PRIN INTRACHAI, RUJIPAST CHATTAPADA, SAKCHAI LIMPCHATPAIBOON, SAKDA UNAWONG, SANSANEE SMITHINUNT, SATHU T-SHIRT, SERMPONG KANJANASILP, SIRINARD SANTHADVANICH, SIRIPORN TIYAWARAKUL, SIRIWANWONGSRIRAKSA, SOMTHOP TERMBOONBARAMEE, SUCHA LA-LAD, SUJITRA PUTJONG, TEERAPAN SAE-TIA, UTAIRAT LAIPRAKOBSUB, VILAILUK LARPLAMLERT, WALAI SUKSAVATE, Watchsreeporn Jirakulprasert, WICHAI LAILAWITMONGKHOL, WIMON HONGLOY, WIRAT SAKULWACHARAYOTHIN, Wirun Chitirattanasre, WWF-ประเทศไทย, การเคหะแห่งชาติ
คุณกนกวรรณ ปิติกถา, คุณกฤชภร กลิ่นกลาง, คุณกฤษ ศรีเพ็ง, คุณกฤษณะ พรหมเดช, คุณกฤษณา มูลแก้ว, คุณกัลยา มีฟัก, คุณกุลธิดา แชวงวรรณ, คุณกุลธิดา เชวงวรรณ, คุณขวัญข้าว ขันธะศิลา, คุณขัตศิญา อินทรศร, คุณเขมินทรา การัณยภาสพงศ์, คุณคมกฤษณ์ สุขคง, คุณครองชัย วิบูลย์อุทัย, คุณคัชพล สินธวถาวร,คุณคุณากร ปั้นปรีชา, คุณจักรพงษ์ เกาเทียน, คุณจักรพันธ์ ชุ่มชื่น, คุณจันทร์ตรา ภูษาวิจิตร, คุณจันศิลา อ้นทอง, คุณจารุวรรณ ทาริวงค์, คุณจิตภัสสร์ พิมพ์คงคา, คุณจิรพันธ์ ทองทับ, คุณจิรศักดิ์ ทรงสะอาด, คุณจุฑารัตน์ กันสุข, คุณฉันทนาจำปาโชค, คุณชมพูนุท บัวปั้น, คุณชัชวาล พรพิไลพรรณ, คุณชัชวาล พันธ์จบสิงห์, คุณชัยปติณญา แสงปาน, คุณชื่นนิจ  พนมวัน ณ อยุธยา, คุณชุติมา ราชคม, คุณชูชีพ ยงวงศ์ไพบูลย์, คุณไชยา อิ่มจิตร, คุณณัชฐา แจ่มเมือง, คุณณัฎฐ์ธิดา กล้าอาษา, คุณณัฎฐนนท์ โปรณานันท์, คุณณัฏฐิกา วงค์จันเสือ, คุณณัฐพัสกร จั่นคต, คุณณัฐวัฒน์ แปวกระโทก, คุณดลยา มณีเขียว, คุณดวงพร พุ่มพวง, คุณดวงพร ศรีรัชตธภคิน, คุณทะนงศักดิ์ อินอุ่นโชติ, คุณทวีรัชต์ แต้กิ้มใช้, คุณทองพิน อินทร์ทรง, คุณเทียรชัย สถิตธรรมนิตย์, คุณเทียรชัย สถิตธรรมนิตย์, คุณธรรมนิตย์ พนมศักดิ์, คุณธรรมรัตน์ สิงห์ศรี, คุณธัญญา เนติธรรมกุล, คุณธัญญานุช ช่วงชิง, คุณธีรยุทธ สถิตพรอำนวย, คุณธีรยุทธ บัวทอง, คุณนงนุช วรุณโสภณ, คุณนทีกานต์ อ่อนนอก, คุณนพวรรณ สมิทธินันท์, คุณนฤมล เจริญศรี, คุณนันทวัฒน์ อจลานนท์, คุณนันทวัน ตันกุรานันท์, คุณนันทิสา โชติรสนิรมิต, คุณนันศิริ แก้วเงินลาด, คุณนิ่มอนงค์ หลูปรีชาเศรษฐ, คุณนิรมาน จันทราช, คุณบัญชา สาติยะ, คุณบุญญิสา ลีเหล็ก, คุณปนิธาน ช่อผูก, คุณปวีณา อัครปรานวัฒน์, คุณปัทมา ครองพล, คุณปานฤทัย มงคลนำ, คุณปิตกานต์ รุ่งตรานนท์, คุณปิยะลักษณ์ นาคะโยธิน, คุณปิยะวรรณ อู่กำธร, คุณผกา ม่วงศิริ, คุณผ่องใส พาหุรัตน์, คุณพชรพรรณ ลืออักษรสนาน, คุณพรจันทร์ แก้วประไพ, คุณพรจิตต์ พงศ์วราภา, คุณพรทิพย์ ขาวนอก, คุณพรพัชรา ค่ำคูณ, คุณพรรษชนก เอียดแก้ว, คุณพรลือชัย แสงพันตา, คุณพลอยไพลิน ชิณศรี, คุณพัชรินทร์ อ่อนลออ, คุณพิกุล คันธศักดิ์ศิริ, คุณพิมประภา จินดากร, คุณพิมพ์ชนก พินิจวงษ์, คุณพิไลวรรณ รัตนจินดา, คุณพุทธชาด บัวรัตน์เจริญ, คุณพูลผล แพทอง, คุณเพียงตา สาตรักษ์, คุณแพทริยา แสงบุญ, คุณภัทรภร จามจุรี, คุณภาณุพงศ์ คนทน, คุณภาณุวัตร จิตรวิโรจน์, คุณภานุวัฒน์ ทรงสวัสดิ์ชัย, คุณภาวิน อิทธิสมัย, คุณมัตติกา สุขประเสริฐ, คุณเมธี วงศ์สง่า, คุณยรรยง จันทฤกษ์, คุณยุวดี ทรัพย์สืบ, คุณเยาวลักษณ์ ภคบัณฑุ, คุณรังสินีย์ สุภัทรเสถียรกุล, คุณรัชตาพร บุญกอง, คุณรัชนีชล แซ่เตีย, คุณรินรดา สายโอบเอื้อ, คุณลักขณา โภชนา, คุณลัดดาวัลย์ สืบผาสุก, คุณเลอศักดิ์ เงินปาน, คุณวงศกร คล้ายแดง, คุณวรชาติ เกตุบุญลือ, คุณวรพจน์ แร่ทอง, คุณวรภัทร์ วรรัตน์อภิบาล, คุณวรรณาพร กลลดาเรืองไกร, คุณวรวุฒิ โฆวัชรกุล, คุณวราพร คำสุข, คุณวราพร คำสุข, คุณวราภรณ์ ทีปะสมบัติ, คุณวันชนะ ธรรมประทีป, คุณวันวิสาข์ วรจิตตกุล, คุณวัศจักร ทองศรี, คุณวารีพร เสริฐสนิท, คุณวาสนา พงษ์ศิริ, คุณวาสินี ผนิศวรนันท์, คุณวิชิรา ตั้งวงศ์พัฒนกิจ, คุณวิญญู เหล่าสกุลรัฐ, คุณวิทยา สุขไมตรี,คุณวิทวัส พฤกษ์ประมูล, คุณวิรุฬห์ ใจหนึ่ง, คุณวิโรจน์ สว่างตระกูล, คุณวิวรรธน์ เบญจาพิทุรวงศ์, คุณศรัณย์ จรูญศิริ, คุณศราวุธ เพชรอินทร์, คุณศศิรัฐ จันทร์รื่น, คุณศันสนีย์ ศรีวิชัย, คุณสมจิตร เครือบุดดี, คุณสมชาย พูนผล, คุณสมัครชัย บานสันเทียะ, คุณสราวุธ อยู่สบาย, คุณสรินทิพย์ ธัญลักษณ์เมธี, คุณสาคร นะคะจัด, คุณสาธิต สูติพันธ์วิหาร, คุณสิริพิมพา ดาวสุโข, คุณสิริมนต์ เกสรสมบุญ, คุณสุทธวรรณ สุพรรณ, คุณสุบรรณ์ ฟองศรี, คุณสุพรรณิการ์ ปานกุล, คุณสุพรรณิการ์ปานกุล, คุณสุภณ วัชราภรณ์, คุณสุภาภัค จินดาประพันธ์, คุณสุภาวิณี กิตติกุล, คุณสุมนา แทนบุญช่วย, คุณสุรัตน์ ยศมา, คุณสุรัตน์ มาลัยกรอง, คุณสุริยะ คำแหล่, คุณสุลิษา ตำแอ, คุณสุวภัทร อุดมฤทธิ์, คุณสุวรรณ์ ฟองศรี, คุณสุวรรณา รัตนาเดชากุล, คุณเสน่ห์-คุณสุพร ศรีเพ็ง, คุณเสาวลักษณ์ กมลภพ, คุณหงสรัตน์ วรสุวัฒน์, คุณหงสรัตน์ วรสุวัฒน์, คุณอธิษฐ์ ชาญเชาว์วรรธ์, คุณอนันตชัย จันทร์พุ่ม, คุณอนุกร เกตศิริ, คุณอโนชา พุ่มเพ็ชร์, คุณอมรศักดิ์ แกล้วการไร่, คุณอรจิรา วงษาพาน, คุณอรยา วงษ์ทน, คุณอลิษา ผาสุวรรณ, คุณอักษรทิพย์ ตั้งอำผลสุกใส, คุณอังคณา เขตสมุทร, คุณอัญชลี มณีอินทร์, คุณอัศวีร์ รามรานนท์, คุณอำนวย ไก่นิล, คุณอุมาภรณ์ สมศิริวัฒนา, คุณเอกรัฐ โพธิ์สว่าง, คุณเอกรัตน์ ไล้ทอง, คุณโอภาส จันทรังษ์, เงินบริจาค (กล่องบริจาคงานการท่าเรือ), เงินบริจาค (ของที่ระลึกงานวิถีชีวิต),  เงินบริจาค (ของที่ระลึกสำนักงานเดือนพฤษภาคม), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เท็กซ์ไทล์ แกลลอรี่ จำกัด, บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด, บริษัท ธนพรการ์เม้นท์ จำกัด, บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด(มหาชน), บริษัท เปรมปรีชา จำกัด, บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน), บริษัท โฟร์โนล็อค จำกัด, บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน), บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
รายชื่อผู้บริจาคเดือนกรกฎาคม 2559
AEKKASITH KAEWKARNJANADIT, ANONGNART TERMSINVANICH, BENJADON KETMANEE, BONGKOJMANEE KOHSUWAN, EKAPHOL WORAKIJTHAMRONG, ENDU PHOTHIPAYAWONG, JAROENJAI SIKHAO, JARUNEE ANIVAT, JINDA LATTALAPKUL, JIRALUCK PHETAMNUAYCHAI, JIRAPONG PALANUSORN, JUNPEN KASIKIDNUMCHAI, KANTAPHON KAEWMANEE, KEERATI JITTRAWONG,KONGKAN BUNYASRISAWAT, MISTER GARRY V KIRKLAND, NARISARA KULPIYAVAJA, NARISARA KULPIYAVAJA, NATTAPON TAKSA-UDOM, NOPPORN SUWANNACHOTE, ORANUCH CHANTAKITWATRANA, PANOMKORN SIRIPONGMONGKOL, PANUTAT KRIENGKOMOL, PATTAMAWAN ROONGSIRIWONG, PATTANAKIT WONGWIWAT, PENPUT TANNIRATT, Pharadee Kongkhanti, PICHAK NAMSIRIWIWAT, Pichet Thookjotra, PORNSAWAN ASSAWASAENGRAT, Porntiwa Yingsakdasup, PRAPAST TABTIMPASERT, Sakawarat Waraganon, SAMRUAY RATTANMONGKOLKUL, SARUDA KLASOONTON, SASIKORN SUANGBURANAKUL, SIRIPHEN SAE-HENG, SOMSINEE SRISOMBURANANONT, SUMET PHOTHISANTIKUL, SURACHAI SANTHITIVATANAKUL, TANANYAPAK SIRIBOONWATANA, TAWATCHAI PUANGKIJJA, THANYAPATH CHIEOCHARNSART, THIRADA MANEERAT, THITAPORN NAKSRI, TUANGPORN THURACHON, VARAPORN KRUAKANCHANA, VEREE CHANCHALOTORN, WANAPORN PORNKITIPONG, WANNAPORN POTHIBOONRAJ, WANNAPORN NIYASO, WANTHIP PUANGNGAM, WUTTICHAI CHOOMPOLKUL,
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการม, คุณกนกกุล ธรรมสุรัติ, คุณกนกอร สิงหธีรธรรม, คุณกฤษณะ พรหมเดช, คุณกอบเกียรติ พรภาคาเดช, คุณกันตพงษ์ สอนทุ่ง, คุณกัลปยกร พงค์ขาว, คุณกาญจนา เจริญวงศ์, คุณเก็จลดา อุดมเลิศวนสิน, คุณเกษณี ภูษณปัญญา, คุณเกษม พันธ์รัตนมาลา, คุณขวัญศิริ ชัยวงค์, คุณคณสิน คุ้มศิริ, คุณจักรธร พินธุ์สมพงษ์, คุณจักรพงศ์ สินชัย, คุณจันทรา เลิศจิตวุฒิกุล, คุณจารุวรรณ นิลหุต, คุณจิดาภา มหาบุณย์, คุณจิดาภา ทองบ้านทุ่ม, คุณจินตนา ฉันทวิจัยกุล, คุณจิราพร ดวงดีวงค์, คุณจิราพร ขุนเณร, คุณจุฑามาศ เธียรกิจ, คุณจุไรรัตน์ กลิ่นบุญนาค, คุณฉันทนา จำปาโชค, คุณโฉมสุดา กันหามล, คุณชนานัส เภตระกุล, คุณชาญมงคล สุขบ่าย, คุณชิตพล แซ่หลี, คุณชุติมา สิทธิเวช, คุณเชาวนี เขตจอหอ, คุณโชษิพงศ์ เพชรรุ่งเรืองผล, คุณณฐวัฒน์ ทีวะเวช, คุณณศรันย์ สิทธิปรีดาโรจน์, คุณณัฐกฤต คำสมุทร, คุณณัฐจุฑา คุปตารักษ์, คุณณัฐชา นันทาภิวัฒน์, คุณณัฐญา ทรงชัยกุล, คุณณัทกร รุ่งน้อย, คุณณุทนาถ โคตรพรหม, คุณดนยา ไชยน้ำอ้อม, คุณดรุณี สุพรรณพงศ์, คุณดารณา พละพลีวัลย์, คุณทรรศนีย์ ไชยศรี, คุณทศพล สุภาพ, คุณเทิดศักดิ์ สังข์วรรณ, คุณธงไชย-คุณสุทธิวรรณ บุนนาค, คุณธนสิทธิ์ นันทะเสน, คุณธนัญญา ธรรมสาลี, คุณธนากร จันทอง ,คุณธนาพรชิ้นสกุล, คุณธนิต ศักดิ์ศิลาพร, คุณธริษตรี ธนรัตนพิมลกุล, คุณธวัชพงศ์ ดำรงหัด, คุณธันวา สิงห์ครุ, คุณธิดา ทับโพธิ์, คุณธิวา ธีรนพรัตน์, คุณธีรณา เศรษฐสมภพ, คุณนงนุช เงินยวง, คุณนภาพร พิกุลแก้ว, คุณนรเศรษฐ์ เขียวษา, คุณนฤพล กิตติคุณากร, คุณนลินี เจริญมอญ, คุณนันทนัช สักกทัตติยกุล, คุณนันทวัน คณะรัตน์, คุณนาราสวรรค์ อุยตระกูล, คุณน้ำทิพย์จันทร์ดี, คุณน้ำเพชร สุภารัตนสิทธิ์, คุณนิยม สุดชื่น, คุณนิสิต ภู่เจริญ, คุณนุชนาถ กลั่นกสิกรณ์, คุณบุญเกื้อ วัชรเสถียร,คุณบุษราพรรณ ไพรทอง, คุณเบญจศิ ทองทา, คุณเบญจา นิมิตวิไล, คุณปนัดดา สุภีโส, คุณประกาศิต จันจรัส,คุณประอรสิรีบุญซื่อ, คุณปรัชลักษณ์ ธีรวิเศษรัตน์, คุณปราจรีย์ ศรีมณฑล, คุณปรินทร์ พิกุลสนธยา, คุณปฤณ พรประภา, คุณปวีณาพันเหนือ, คุณปองศักดิ์ วรสาร, คุณปาพจน์ ทองหลวง, คุณปิยะ คำเอก, คุณปุ้มปุ้ย(ฝ่ายสต๊อกรถ), คุณพรพรหมรัตน์ นลินพงศ์, คุณพรรณวิไล สุวาณิชย์กุล, คุณพัชนก ผลอินทร์, คุณพัชนก ผลอินทร์, คุณพัชนี ลิ่มอภิชาต, คุณพัชรศร กนิษฐะสุนทร, คุณพัชราภรณ์ อมรรัตนพงศ์, คุณพินนะรัตน์ ลีเผ่าพันธุ์, คุณพิสิษฐ์ สมใจ, คุณไพศาล มีแสง, คุณฟาริดา สมภาร, คุณภควัจน์ ก่อศรีพิทักษ์กุล, คุณภาณุพงศ์ ทวีวัฒนสมบูรณ์, คุณภาณุพงศ์ คนทน, คุณมณฑาทิพย์ รัชอำนวยวงษ์, คุณมริสา ทัดสวน, คุณมลฤดี สุรกิจชัย, คุณมัลลิกา ดนัยดุษฎีกุล, คุณมานะ กรัษประพัน, คุณมีศิลป์ สิริปิลันธน์, คุณยุทธพงษ์ ชัยวงค์แสน, คุณยุธยา วงษ์ทน, คุณยุพร เสรียิ่งยศ, คุณยุวนา รัตนวิเชียร, คุณรชฎ นันทขว้าง, คุณรังสี ศารทูลสิงห์, คุณรัชนีกรรัฐศาสตร์นาวิน, คุณรัตนวลี โลหารชุน, คุณราชวัตร์ โหน่งที, คุณรุ่งนภา ไทยชำนาญ, คุณลักขณา วงศ์ยะรา, คุณลัดดาวัลย์ สืบผาสุก, คุณวรจักน์ สุวคนธ์, คุณวรชัย สุริเยนทรากร, คุณวรภัทร์ วรรัตน์อภิบาล, คุณวรรณา อรรถจารุสิทธิ์, คุณวราพร  เกื้อมิตร, คุณวราภรณ์ ตุ่มทอง, คุณวราภรณ์ โพธิ์สมบูรณ์, คุณวราภรณ์ แผ่นชมพู, คุณวริศรา วิทูรกลชิต, คุณวอชัย ทองสุข, คุณวัฒนา อินทโชติ, คุณวัลลภาวรทอง, คุณวาทิต วงษ์ดอกไม้, คุณวิจิตรา มงคล,คุณวิลาวรรธ ธาราประเสริฐ, คุณวิลาสศรีตะชัย, คุณวิไลวรรณ กาญจนกันติ, คุณศรวิศญ์ รินทร์แก้ว, คุณศรัญญา ปัจจัตตัง, คุณศรายุทธิ์ เกิดอิ่ม, คุณศราวุธกันทะจันทร์, คุณศศมณฑ์ เจริญมากสุวรรณ, คุณศักดา อุนาวงษ์, คุณศักรินทร์ เจิมขวัญ, คุณศักรินทร์ เจิมขวัญ, คุณศิริกัญญา ศรีทองสุข, คุณศิริขวัญ จันทรา, คุณศิริพร โอภาสวงศ์, คุณศิริพร ตั้งใจงาม, คุณศิลป์ ศรีทองคำ, คุณศุภกิจ โชติธรรม, คุณศุภกิจ บุญมี, คุณสถาพร วรงค์ชยกุล, คุณสมรรัตน์ ชำนิวิกย์กรณ์, คุณสวลี ฐิติวโรดม, คุณสว่างศรี ศิวะกฤษณ์กุล, คุณสาธร วรรณโชติ, คุณสิตาภา เกื้อคลัง, คุณสิทธิเดช ดาพรชัยอเนกสารกุล, คุณสุเทพ ดอรอมาน, คุณสุธาทิพย์ เปรมโยธิน, คุณสุพร เดชคุณากร, คุณสุพันธ์ รัตนวิเชียร, คุณสุภาสินี สุขกระจ่าง, คุณสุวิชชัย บุญวิทย์ชัยกุล, คุณเสนาวิลย์ เมืองสถิต, คุณหทัยภัทร เจษฎารมย์, คุณเหมือนแพร บุญล้อม, คุณอดิเรก แนวชาล, คุณอติเทพ จันทน์เทศ, คุณอติพร ณ พัทลุง, คุณอนันต์ วิญญรัตน์, คุณอนุสิทธิ์ บุญมา, คุณอรยา วงษ์ทน, คุณอรสา สายจีน, คุณอรุณรัตน์ ฐีติโภคา, คุณอรุณรัตน์ สารวิโรจน์, คุณอัชนา อ้ศวาณิชย์, คุณอัมพร โลหารชุน, คุณอัศวีร์ รามรานนท์, คุณอาทิตยา เที่ยงวงษ์, คุณอาร์ม ชาดำ, คุณอินทิรา เหล่ามีผล, คุณอุกฤษฎ์ มงคุณ, คุณอุดมฤทธิ์ วิทูรชวลิตวงษ์, คุณอุสารัตน์ นาคผุด, คุณเอกโอฬาร โชติอนุสรณ์, คุณโอภาพรรณ ศรียาพร, เงินบริจาค (กล่องบริจาคธ.ธนชาต), เงินบริจาค (ของที่ระลึก PASAYA), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกั ด(มหาชน), น.อ.กมล วัชรเสถียร, บริษัท ธนพรการ์เม้นท์ จำกัด, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน), บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จำกัด,บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จำกัด,บริษัท เอ.ไอ.เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
รายชื่อผู้บริจาคเดือนสิงหาคม 2559
ACHARA ONGKASIN, AJCHARA PATTAMAVIPAK, ANUWAT NGOWCHIENG, ATINUJ CHATUPARISUTE, BUTSABA KANCHANAYOTHIN, CHALITA LAOHASOMPONLERT, CHUYOS CHOKTAPRA, JED SKULNARUTHEP, KHANITTHA AINTHREEWONG, KITJA LIKITWATTANASET, MONTHA NIMITSRISUWAN, NAHATHAI POSOBSWAT, PATIPORN BOONTHANAPHIBUL, PHENPHAK PRAKOPKIT, PIMLAPA KEERATIWATTHANARAT, PIMPAPHAN ANANTACHAT, PIYAPON AUNHABUNDIT, PONGSAK SAE-LIM, PORNKAVEE TALODSUK, PORNKAVEE TALODSUK, PRAMOTE ASDAMONGKOL, RAKCHAT JAIKWANG, SAWARIN KOOLHIRAN, SIRINTIP JITTAROM, SUDAVAN KIJPRASONG, SUTHEE OWATWARANYOU, SUWADEE SETTHASUK, THORN NATESUNG, TUTIYAPORN SUDAJIT, VARAPORN PHAKPONG, WALAILUK PATTANAMUK, WICHAI LIMSUKSRIKUL, YONGYOS VASUTIT, Yupa Vichitbut, คุณกณพ  จ่างตระกูล,คุณกนกพิชญ์  คำเรืองศรี,คุณกนกวรรณ สุขงาม,คุณกมนนิษย์ พรเมธาฐิติภัทร์,คุณกมลชนก สนิททรัพย์,คุณกมลชนก สนิททรัพย์,คุณกรรณิการ์  ไกรนิตย์,คุณกันติชา วาณิชย์เจริญชัย,คุณกาญจนา คงเพชรพะเนา,คุณกีรติกร ทองรับใบ,คุณเก็ตตวัฒน์ ก้อนผูก,คุณเกศนี จงเลิศอนันต์,คุณเกษรา ศรีวิเชียร, คุณขจรศักดิ์ มิ่งอาชา, คุณขนิษฐา พรหมสุข,คุณขวัญจิตร์ อาจวิบูลย์พร, คุณคเณศร์ สุวรรณวงศ์,คุณจริยา พรชัยกิจโกศล,คุณจักรพงษ์ สุภายุทธ,คุณจามจุรี สนอ่อน, คุณจารึก เสือสูงเนิน, คุณจิตลัดดาวรรณ พันธุ์ผาสุข,คุณจินตนา สุดกังวาน,คุณจิราภรณ์ คงจิตรค้า,คุณจิรายุ สินอนันต์จินดา,คุณเจตสรินทร์ ไชยวัฒน์,คุณเจริยชัย คิดถูก, คุณเฉลิมชาติ วาดวงปราง,คุณเฉลิมชาติ วาดวงปราง, คุณชลธี ตันชราภรณ์, คุณชลิตา หงสประภาส, คุณชัชพิมุข ยะธา, คุณชัชวาล แสนอุบล, คุณชาญ ชูพยัคฆ์,คุณชาลี,คุณชูศักดิ์ นวลปั้น,คุณณฐวัฒน์ ทีวะเวช, คุณณฐา ระวีภูษิตา, คุณณัฎฐ์นวี ยาก่อเกียรติ, คุณณัฐฌา ได้สกุลชู,คุณณัฐพล จันทร์ตรี,คุณณัฐวดี บางสุวรรณ,คุณณัฐวรรณ จิระเมธากุล, คุณณัฐวุฒิ หอมระรื่น,คุณณิชากมล แก้วบรรพต,คุณณิษา คงชูญาติ,คุณดวงดี  หลีกเลี่ยง,คุณดำรงณ์ ทาทำนุก,คุณแดนไตร ศิริจรรยากุล,คุณตวงธนัฐพร  จันวรนนท์,คุณตุลจิต  เขมะสิงคิ,คุณเตือนใจ อินทรหนองไผ่,คุณทศพร ขะชาตย์,คุณทิพมาศ น่วมโต, คุณทิพย์ศิริ บุญยะผลานันท์,คุณเทียนวรรณ ชิรเวทย์,คุณเทียรชัย สถิตธรรมนิตย์,คุณเทียรชัย สถิตธรรมนิตย์,คุณธชวรรณ  สุทธาธาร, คุณธนกร พูนจิตรบริสุทธิ์,คุณธนเกียรติ  เสมาชัย,คุณธนพัฒน์  จู่คำสี,คุณธนวัฒน์ สุขศรี,คุณธนวัฒน์ ปานนิล,คุณธนัชชา ตุลยาทร,คุณธนัฎ รัตนสุภา,คุณธันยากร วิศาลโรจน์,คุณธีรกร ชิตามร,คุณธีรพล ทองเพชร,คุณธีรพัชร์  ทรัพย์งามแสง,คุณธีรวัฒน์ ศรีทอง,คุณธีระเดช ตันติวิทิตปกรณ์,คุณธีระนาต จวนเจริญ,คุณธีระพจน์ สีกันทา, คุณนงนุช สิงห์แรง,คุณนนทกาญจน์ กาญจนา, คุณนภดล ชัยนิรันดร,คุณนรุตม์ โตโพธิ์ไทย, คุณนฤมล ศรีเอี่ยมออง, คุณนันทพ วรรณกายนต์, คุณนันทวัน คณะรัตน์,คุณบรรจบ รักเกียรติเผ่า,คุณบอย โพธิ์เงิน,คุณบุรฉัตร สังข์ทอง, คุณบุษยา อุดมศุภโภคิน,คุณบูระฉัตร สุขประจันทร์,คุณเบญจลักษณ์ สุรริญาศักดิ์,คุณปฏิพัทธ์ สุสำเภา,คุณปณิธิ เลิศดำริห์การ,คุณปนัดดา แพรสีดำ,คุณปภารัตน์ กิจโชติทวี,คุณประกายพรึก ประคุณศึกษาพันธ์,คุณประกายมาศ บรรจงรักษา,คุณประสงค์  ใบบัว,คุณปรีดี ไทยสงคราม,คุณปรีดี ไทยสงคราม,คุณปัญจพร หนาดคำ,คุณปัทมา ครองพล,คุณปานแก้ว ดวงนภา,คุณปิติพัฒน์ ศิริพันธ์โนน,คุณปิยฉัตร กตัญญูตะ,คุณปิยบุตร-นุชรี เลิศดำริห์การ,คุณปิยะนันท์ บุญหลัง,คุณปิยะพันธุ์ บุญเที่ยง,คุณพงศธร เริงเกตธรรม,คุณพงศ์สวัสดิ์ กระต่ายจันทร์,คุณพงษ์ศรี พิมพะ,คุณพชรพร รัตโนทัย,คุณพชรพล จิรัญญกุล,คุณพ้นภัย งามนาเสียว,คุณพรทิพย์ มูลแสดง,คุณพรรณทิพา บุณยะประภัศร,คุณพอใจ  เพี้ยงสุนทร,คุณพัชรพงษ์ เพชรสุข,คุณพัชราภรณ์ แสนแก้ว, คุณพัณณ์ชิตา เฉลิมอารีวงศ์, คุณพัสกร พึ่งสมวงศ์, คุณพิชญภาณัฎฐ์ ขาวยั่งยืน, คุณพิทักษ์ วิระพันธ์, คุณพิมพ์ชนา วรวงศ์ธนฐิติ, คุณพิมพวรรณ ชูจันทร์, คุณพีระยุทธ์ เตโชฬาร, คุณพูนทรัพย์ วงศ์มาลา, คุณเพชรรัตน์ โหตระไวศยะ, คุณไพรวัลย์ ทองคำ, คุณภัทรกร ชัยประเสริฐ,คุณภูษิต ชูศรี, คุณมณทิพย์ มะลิทอง, คุณมนัส ทีภูเวียง, คุณมัลลิกา มูนจินดา, คุณมาลี ศิริพิมลวาทิน, คุณมาลีวัลย์ แสนทำพล, คุณเมธา ปานเงิน, คุณยามาภพ อิศรภักดี, คุณยุพดี เทพเรืองชัย, คุณยุพา เวปุละ,คุณยุวดี สมหมาย,คุณรติกาญจน์ หมั่นการ, คุณรมย์นลิน ไชยทิพย์คุณรสัศนันท์  ลิ้มชัยเจริญ, คุณรัฐวัฒน์ รัตนาภิรมย์, คุณรัฐวัฒน์ รัตนาภิรมย์, คุณรัตนวรรณ มิตรภานนท์,คุณราเมส มีสำลี, คุณรุ่งนภา โต๊ะซอ,
คุณลลิดา แก้วตา, คุณลักษณ์นิตา กิติสรรค์วิโชติ, คุณลิตา สรรยะสิปป์, คุณวชิราภรณ์ ผิงล่อง, คุณวรจักร คำสุพรม, คุณวรพล คนแรงดี, คุณวรภัทร์ วรรัตน์อภิบาล, คุณวรรณิศา วงศ์คำจันทร์, คุณวรวิทย์ หนาแน่น, คุณวันดี สุธีบรรเจิด, คุณวัลภา แซ่ก๊วย, คุณวัลลภ หาญปรุ, คุณวัลลภปิ่นแก้ว, คุณวัลลภ หาญปรุ,คุณวิกรม รักษ์ศรี,คุณวิเชียร พลอยนิล,คุณวิทยา สุขไมตรี, คุณวิทวัส พวงศิลป์,คุณวิภา วิเสโส,คุณวิไลรัตน์ รุ่งเรืองศรี,คุณวีรยุทธ์ สุริหาญ,คุณวีระฉัตร พิณแพทย์,คุณวีรุชญ์ ปิ่นสญชัย,คุณเวทิดา พงษ์พานิช,คุณเวทิดา พงษ์พานิช,คุณศรันย์  ศิลปสมัย,คุณศศิธร  แก้วแสน,คุณศักรินทร์ เก่งปานสิงห์,คุณศักรินทร์ เจิมขวัญ,คุณศันสนีย์ คงนุช,คุณศิรภัสสร พรสมบูรณ์,คุณศิราณี จรัสวชิรกุล, คุณศิรินันท์ สมพร,คุณศิรินุช ทับหิรัญ,คุณศิริพงษ์ ศรีธนสาร,คุณศิริรัตน์ พรหมจารีต,คุณศิลาวรรณ ใจบุญ,คุณศุภชัย ฮายีมา,คุณศุภโชค เกียรชะนำ,คุณศุภมงคล ศริพันธุ์,คุณศุภฤกษ์ บุญรัตนพิศุทธิ์,คุณศุภวรรณ เศาณานนท์,คุณศุภวรรณ อุไรลักษณ์,คุณศุภสิทธิ์ พิศวง,คุณสมชาย ปัญญาพุฒิกุล,คุณสมพงศ์ พงกันยา,คุณสมรรัตน์ ชำนิวิกย์กรณ์,คุณสมาน สุขโข,คุณสลายุทธ โพกุนนะ,คุณสว่าง ธิวงศ์,คุณสหัทยา วิเศษ,คุณสัมพันธ์ โสภณดิลก,คุณสาธิต สูติพันธ์วิหาร,คุณสาภาภรณ์ ประสารแสง,คุณสิรารุจ กิตติวรเชฎฐ์, คุณสิริทิพย์ สุกใส,คุณสุณิสา วรตันติ,คุณสุทิศา ดิษฐ์ศรี,คุณสุนทน ศิริวิโรจน์สกุล,คุณสุนทร อุ่นแก้ว,คุณสุนทร อุ่นแก้ว,คุณสุนทร ธนะประเสริฐกุล,คุณสุนีย์  อังคสุวรรณ,คุณสุปภาดา คณานับ,คุณสุพัตรา เด็ดแก้ว,คุณสุพินยา นุ่นสังข์,คุณสุภัทรา ทรัพย์สงเคราะห์,คุณสุภัทรา สกุลดิษฐ์,คุณสุภัทรา สกุลดิษฐ์,คุณสุเมธ นามศักดิ์,คุณสุรศักดิ์ ไตรตระหง่า,คุณสุรัสวดี อักษร,คุณเสกสรร สังข์อ่อนดี,คุณเสาวรส งามสอาด,คุณเสาวลักษณ์ พลแก้ว,คุณแสงเดือน ถนอมวงศ์ธนา,คุณหงสรัตน์ วรสุวัฒน์,คุณหงสรัตน์ วรสุวัฒน์,คุณหนึ่งฤทัย ผ่องพูน,คุณเหน่อ หนองกระโดน,คุณอชิรญา สิงห์พริ้ง,คุณอดิเรก แนวชาลี,คุณอนันต์ วิญญรัตน์,คุณอนุชา บุญลับ,คุณอนุวัฒน์ กุลสอน,คุณอภิณัฐ น้อยแรม,คุณอรพรรณ อัตตะนัง,คุณอรพิน อินทร์ขำ,คุณอรรถพล เอนกลาภ,คุณอรสา สายจีน,คุณอรอนงค์ ชาสุวรรณ,คุณอรอุมา ฟูใจ,คุณอรอุมา ทองคำ,คุณอวิรุทธ์ จันต๊ะวงค์,คุณอักษร ทรัพย์เปี่ยม,คุณอัครเดช ม่วงไม้,คุณอังคณา ศรีสังข์,คุณอังสุมาลี บุญอินทร์,คุณอัจฉราภรณ์ ผูพัฒน์,คุณอัศวีร์ รามรานนท์,คุณอาณัติซื่อตรง,คุณอำนวย-คุณนารี สุขสุแพทย์ และเพื่อนๆ ,คุณอุษา เอี่ยมยอด,คุณเอกลักษณ์ อ่ำอ่อน,คุณเอกโอฬาร โชติอนุสรณ์,คุณเอื้อมพร ใจใส,คุรชลธี ตันชราภรณ์,คุรณํติกาญจน์ หงส์ศรีสวัสดิ์,คุรรัตนา โทราช,เงินบริจา ค(ของที่ระลึกSCB SHOP),เงินบริจาค (ของที่ระลึกสนง.เดือนมิ.ย.59) , บริษัท ธนพรการ์เม้นท์ จำกัด,บริษัท เปรมดิ์ปรีชา จำกัด
รายชื่อผู้บริจาคเดือนตุลาคม 2559
ADISORN BORIBALBUREPHAN, ART SUVANASARA, ARUNEE SUWANLERTWATTANA, ATTAPOL CHAIPIRIYAPITAK, BANDITH PHIROMTHONG, Charuwan Simuen, CHAVEEWAN THONGLUA, CHONLAKORN APICHATTHAM, DUSIT  ANAWATCHAMONGKOL, EPCC ENGINEERIMG CO.,LTD. ,ITSAYA BENJAPATANAMONGKOL, KASIDIT NGAMMUENGMAN, Kate  Wattanasiri, Kitsana Homniam, KUMPOL JIRAPATANANUKUL, MALLIKA KUMKAMHAENG, Methinee Prachumchon, MUNTANEE HARNVIRIYARITTA, NARARAT YAYEENATE, PABHAKSARA KOSIYAKUL, PAKORN CHERNPHIMAI, PLOYPAPAS SURIYAWARANANT, PORNNIPA SAPAWA, PRASERT JINDASATAN, PRASOPSON TUNSIRI, RATCHANEE INGKASAMPAN, SIRINPORM LUECHAI, SUMALEE JUEAPRASIT, SUPANUCH  WASAWONG, WALLADA SINSERIGUL, WIJITTRAWARIN WISET, WIPORNPACHARA NIUMPRADIT, YING SRITHANAWIMON, YUVADEE  CHAIBENJAPOL, คุณกมลชนก ลิ้มประยูร,คุณกฤษฎา แสงใหญ่,คุณกอบกุล เมืองสมบูรณ์,คุณกัญจน์พร โนนกอง,คุณกานต์พิชชา จรัสเลิศรังษี,คุณกิติรัตน์ถนอมบุญชัย,คุณกีรณา อยู่หัตถ์,คุณกุลวลิต เผ่าเจริญ,คุณเกริกเกียรติ สมพลพงษ์,คุณขนงนาฎ ยิ้มศิริ,คุณแคล้ว สุขเจริญ,คุณจินตนา วงศ์นาม,คุณจินตนา  ขวัญพิชิต,คุณจิรวรรณ ชื่นสกุล,คุณจิรวรรณ ชื่นสกุล,คุณจิรวิทย์ แสนคำภา,คุณจีรภาตันเฮงฮวด,คุณชยุตม์ บัวทอง,คุณชัยสิทธิ์ ชัยศักดิ์เดช, คุณชาญชัย มาศวิเชียร,คุณฐิติรัตน์มูลแก้ว,คุณณัฎฐ์นวียา ก่อเกียรติ,คุณณัฎฐินี สัญชัยศิริกุล,คุณณัฐวดี วงษา,คุณดารณี ตันเฮงฮวด,คุณทศพร  ถันทอง,คุณทิวา โรจน์กิตติชัย,คุณเทียรชัย สถิตธรรมนิตย์,คุณธงชัย วัฒนาศิริธนวงษ์,คุณธญา วิชญเธียร,คุณธนัชทัศน์ ธนาธิปกุลทัศน์,คุณธนีณี สมนึก, คุณธวัฒน์ รัตโนภาส,คุณนพพร ประเสริฐวงศ์พนา,คุณนริศ เผือกวิไล,คุณนวพรรณ วุฒฑะกุล, คุณนันท์นิชา ปิ่นแก้ว, คุณนิตยา ฉัตรหิรัญมงคล, คุณนิภา แซ่ฉิ่น,คุณนิสิต ภู่เจริญ,คุณปทุมพร กาศสารอกรรม, คุณปวีณา พันเหนือ, คุณปองขวัญ คคะนาท,คุณปัญญา สุวรรณกลาง,คุณปัทมา ครองพล,คุณเปรมนีย์ มหาปิยศิลป์, คุณพงศกร จิตมั่น,
คุณพรทิพย์ นามเรืองทวีโชค,คุณพรรณราย กุลเศรษฐ,คุณพิพัฒน์พงษ์ มณฑนม,คุณพิมลพรรณ หาญศึก,คุณภัทริน จันศิริ,คุณภาณุวัฒน์  เดชครุฑ,คุณมะลิฉัตร์ เอื้ออานันท์,คุณมาณพ รัติโชติ,คุณลำไพร ศิริหล้า,คุณวริทยา จารุมัยพร,คุณวิจิตรา ตันสุวรรณนนท์,คุณวิเชฎฐ์ ยาทองไชย,คุณวิโรจน์ เวชภัณฑ์,คุณวีรวัฒน์ แซ่ลี้,คุณปฎิวัติ แก้วรากมุข.คุณชลวัฒน์ สมพมิตร,คุณศรัณยา ศิริมาก,คุณศรีทองรุ้ง มณีทอง,คุณศศรส โรจน์เรืองไร,คุณศิราณี จรัสวชิรกุล,คุณศิวกร โสดา,คุณศิวพร องคนิกุล,คุณศิวิพรรณ  เผ่าวณิชย์,คุณศุทธิกา วานิชรัตนาภินันท์,คุณศุภรา ชัยวิชิต,คุณศุภรา ผ่องศรี,คุณสดใส โกยสมบูรณ์,คุณสมพงษ์ พงกันยา,คุณสมรวย พันธุสินธุ,คุณสมศักดิ์ ปัทมวรกุลชัย,คุณสาธิต จีนขจร,คุณสำเนียง เคยเหล่า,คุณสิรินธร ชนานำ,คุณสุพจน์แก้ววิเชียร,คุณสุรีรัตน์ อินทพันธ์,คุณสุวารี เพชราภิรัชต์,คุณเสาวนีย์ ปรีชาสุทธิรัตน์,คุณหทัยรัตน์ ทัพวัตร์,คุณอดิศร ดวงแก้ว,คุณอภิรดี เอี่ยมอำรุง,คุณอภิวัฒน์ เล็กอุทัย,คุณอัมพรพิมล ประยูร,คุณอาทิตยาภรณ์ ใจเรือง,คุณอารีย์ ปรารมภ์,คุณอิศวีร์ รามรานนท์,คุณอิศวีร์ ภมรานนท์,คุณอิสรา ทรัพย์ประทุม,คุณเอกชัย บุญศรี,คุณเอกรัตน์ ไล้ทอง,เงินบริจาค(กล่องบริจาคงาน 1 ก.ย. ที่ห้วยขาแข้ง),เงินบริจาค(กล่องบริจาคนกเงือก งานก.ย.) ,เงินบริจาค(การระดมทุนงาน 1 ก.ย. ที่หอศิลป์),เงินบริจาค(ของที่ระลึก สนง.เดือนกันยายน 59),เงินบริจาค(ของที่ระลึกงาน 1 ก.ย. ที่ห้วยขาแข้ง),เงินบริจาค(ประมูลเสื้อนกเงือก),บริษัท เชียร์(ประเทศไทย) จำกัด,บริษัท ธนพรการ์เม้นท์ จำกัด,บริษัท เฟริส์ทโปร จำกัด,บริษัท รุ่งไพศาล ขนส่ง จำกัด
มูลนิธิสืบนาคะเสถียรผลการดำเนินกิจกรรมตลอดช่วงเดือน มิ.ย.-ต.ค. 2559 ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบรายได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนองค์กรอนุรักษ์อย่างยั่งยืน มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้รับการสนับสนุนเงินทุนสำหรับทำงานอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตก ผ่านกิจกรรมและผู้สนับสนุนรายย่อย ตามรายนามดังต่อไปนี้
 
บทความ อื่นๆ ...

รับข่าวสาร