• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก


ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 วันต้นไม้แห่งชาติ

อีเมล พิมพ์ PDF

วันต้นไม้แห่งชาติวันต้นไม้แห่งชาติ ตรงกับวันวิสาขบูชา (ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6) ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติที่ประชาชนทุกหมู่เหล่า จะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึกและช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ อีกทางหนึ่งด้วย

 


page 1 of 16

รับข่าวสาร