• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก

คิดยกกำลัง 2 : พิพิธภัณฑ์บางกอก อดีตที่ควรอนุรักษ์

อีเมล พิมพ์ PDF
พิพิธภัณฑ์บางกอก อดีตที่ควรอนุรักษ์ลมหายใจสีเขียวกลางกรุง ‘พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก’ ที่ซึ่ง รศ.วราพร สุรวดี ประธานกรรมการมูลนิธิอินสาท-สอาง วัย 81 ปี เป็นผู้ดูแลและจุดเริ่มต้นของกระแสการระดมทุนเงินจำนวน 10 ล้านบาท เพื่อซื้อที่ดินข้างพิพิธภัณฑ์ เนื่องจากเจ้าของที่ดินมีแผนสร้างตึกสูง 8 ชั้น อาจก่อให้เกิดการบดบังทัศนียภาพสถานที่ซึ่งถือเป็นสมบัติล้ำค่าและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์


สิ่งนี้คือจุดเล็กๆ แสดงให้เห็นถึงรากเง้าเก่าแก่ของวิถีชีวิตชาวกรุงเมื่อครั้งอดีต เป็นตัวอย่างจิตวิญญาณความเป็นไทย ช่วยให้เห็นถึงความร่มเย็น วิถีชีวิต วัฒนธรรม อุปกรณ์เครื่องใช้ในอดีต แตกต่างกับสภาพแวดล้อมที่พัฒนาตามยุคสมัยกลายเป็นอาคารสูง และประเด็นนี้เองสะท้อนปัญหาการวางผังเมือง การจัดระเบียบอาคารที่พักอาศัย สิ่งปลูกสร้างทั้งใหม่และเก่า
พิพิธภัณฑ์บางกอก อดีตที่ควรอนุรักษ์

อ.ศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้เข้าไปเยี่ยมชมและได้มีโอกาสพบ รศ.วราพร สุรวดี ที่พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก สถานที่นี้เป็นให้ทั้งความรู้ด้านประวัติศาสตร์ เป็นพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ และยังสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้มาเยี่ยมชมตระหนักและรับรู้ว่าแรงสนับสนุนของประชาชนเองสามารถมีส่วนช่วยอนุรักษ์มรดกอันทรงคุณค่านี้ไว้ได้

และเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ได้มีผู้สื่อข่าวรายงานถึงการเปิดเผยยอดเงินบริจาคได้ครบเต็มจำนวนแล้วกว่า 10 ล้านบาท โดย รศ.วราพร สุรวดี ได้ประกาศปิดรับบริจาคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจและความมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวได้เป็นอย่างดี

คิดยกกำลัง 2 : พิพิธภัณฑ์บางกอก อดีตที่ควรอนุรักษ์

ลมหายใจสีเขียวกลางกรุง พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกที่ซึ่ง รศ.วราพร สุรวดี ประธานกรรมการมูลนิธิอินสาท-สอาง วัย 81 ปี เป็นผู้ดูแลและจุดเริ่มต้นของกระแสการระดมทุนเงินจำนวน 10 ล้านบาท เพื่อซื้อที่ดินข้างพิพิธภัณฑ์ เนื่องจากเจ้าของที่ดินมีแผนสร้างตึกสูง 8 ชั้น อาจก่อให้เกิดการบดบังทัศนียภาพสถานที่ซึ่งถือเป็นสมบัติล้ำค่าและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์

สิ่งนี้คือจุดเล็กๆ แสดงให้เห็นถึงรากเง้าเก่าแก่ของวิถีชีวิตชาวกรุงเมื่อครั้งอดีต เป็นตัวอย่างจิตวิญญาณความเป็นไทย ช่วยให้เห็นถึงความร่มเย็น วิถีชีวิต วัฒนธรรม อุปกรณ์เครื่องใช้ในอดีต แตกต่างกับสภาพแวดล้อมที่พัฒนาตามยุคสมัยกลายเป็นอาคารสูง และประเด็นนี้เองสะท้อนปัญหาการวางผังเมือง การจัดระเบียบอาคารที่พักอาศัย สิ่งปลูกสร้างทั้งใหม่และเก่า

อ.ศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้เข้าไปเยี่ยมชมและได้มีโอกาสพบ รศ.วราพร สุรวดี ที่พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก สถานที่นี้เป็นให้ทั้งความรู้ด้านประวัติศาสตร์ เป็นพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ และยังสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้มาเยี่ยมชมตระหนักและรับรู้ว่าแรงสนับสนุนของประชาชนเองสามารถมีส่วนช่วยอนุรักษ์มรดกอันทรงคุณค่านี้ไว้ได้

และเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ได้มีผู้สื่อข่าวรายงานถึงการเปิดเผยยอดเงินบริจาคได้ครบเต็มจำนวนแล้วกว่า 10 ล้านบาท โดย รศ.วราพร สุรวดี ได้ประกาศปิดรับบริจาคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจและความมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวได้เป็นอย่างดี


บทความโดย พัชริดา พงษปภัสร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง