• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก

อนาคตป่าไทย โดย ศศิน เฉลิมลาภ

อีเมล พิมพ์ PDF

ศศิน เฉลิมลาภป่าแม่วงก์มีความสำคัญเพราะเป็นพื้นที่ที่ติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และเป็นส่วนหนึ่งของป่าตะวันตก (ประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติ 11 แห่ง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 6 แห่ง มีเนื้อที่รวมกว่า 12 ล้านไร่) เป็นป่าที่เชื่อมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเข้ากับอุทยานแห่งชาติคลองลานและคลองวังเจ้าและอีกส่วนก็เชื่อมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางที่มีน้ำตกทีลอซูเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อ


ฉะนั้นเวลาพูดถึงป่าแม่วงก์เราจะไม่ได้พูดถึงแค่ความหลากหลายทางระบบนิเวศภายในป่าแม่วงก์เพียงแห่งเดียว แต่ฟังก์ชั่นสำคัญการทำงานของป่าแม่วงก์คือพื้นที่ที่รองรับการกระจายตัวของเสือโคร่งจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ซึ่งเป็นผลจากการอนุรักษ์ป่าห้วยขาแข้งหลังจาการเสียชีวิตของ สืบ นาคะเสถียร เป็นเวลา 24 ปีที่ผ่านมา ทำให้ทุกวันนี้ปริมาณของเสือที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเพิ่มขึ้นและกระจายไปสู่แม่วงก์

ในส่วนพื้นที่ที่จะสร้างเขื่อนแม่วงก์ นับเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญเพราะเป็นระบบนิเวศป่าริมน้ำ ซึ่งมีความสมบูรณ์ของแหล่งน้ำและเป็นแหล่งอาหารสำคัญของสัตว์กีบที่เป็นอาหารของเสือโคร่ง ซึ่งเป็นความเชื่อมโยงกันของระบบนิเวศ

 


ดังนั้น เวลาพูดถึงโครงการเขื่อนแม่วงก์ หรือการต่อต้านเขื่อนแม่วงก์ มันไม่ได้หมายถึงแค่พื้นที่ป่าที่เสียไปนั้นน้อยหรือมาก หรือผืนป่าแม่วงก์มีความอุดมสมบูรณ์อย่างไร มันเป็นเรื่องที่ว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นจิ๊กซอว์สำคัญของระบบนิเวศในผืนป่าตะวันตก มันมีความซับซ้อนของระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกันทั้งป่าตะวันตก

เมื่อป่าแม่วงก์มีความชัดเจนในเรื่องเป็นแหล่งรองรับการกระจายตัวของเสือโคร่งจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และเป็นเรื่องของระบบนิเวศที่เป็นป่าที่ราบริมน้ำที่เหลืออยู่ไม่กี่ที่ในป่าตะวันตก ฉะนั้นในการที่เราจะประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมกับเรื่องที่จะเอาไปทำประโยชน์อย่างอื่น ต้องไม่ลืมว่าพื้นที่แห่งนี้ถูกประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติมากว่า 20 ปี ซึ่งเป็นนโยบายของประเทศว่าจะเก็บพื้นที่นี้เอาไว้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ หากมีการพัฒนาขอให้พื้นที่ทำอ่างเก็บน้ำในป่าอนุรักษ์ มันก็ขึ้นอยู่กับว่ามีข้อมูลความคุ้มค่าของป่าแม่วงก์มากน้อยเพียงใดที่จะเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้ไปเป็นอย่างอื่น ซึ่งคุณภาพของการศึกษาข้อมูลเชิงนิเวศที่เรียกว่า EHIA ที่มีสัตว์ป่าขนาดนี้แต่ไม่ได้ถูกศึกษาหรือรวมเข้าไปในคุณค่ารายงาน EHIA หรือไม่ได้มองความสำคัญของคุณค่าในระบบนิเวศ อนาคตต่อไปคงมีการเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่อนุรักษ์อื่นๆ อีกมากมายอย่างแน่นอน

ชวนชม Wisdom Talk : อนาคตป่าไทย โดย ศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร โดย สถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU Wisdom TV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv

 


 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง