• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
http://seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/799907foresttotown.jpg http://seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/897014nodam.jpg
  • 0
  • 1

จากป่าสู่เมือง : ความสำคัญของป่าทุ่งใหญ่นเรศวรกับเขื่อนน้ำโจน

อีเมล พิมพ์ PDF
เขื่อนน้ำโจนมีกำหนดการสร้างปิดกั้นลำน้ำแควใหญ่ตรงบริเวณซึ่งอยู่ห่างจากเขื่อนศรีนครินทร์ (เขื่อนเจ้าเณร) ขึ้นไปทางเหนือระยะทาง 135 กม. อยู่ในเขตพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ตัวเขื่อนเป็นแบบหินทิ้งแกนดินเหนียว สูง 187 ม. สันเขื่อนยาว 430 ม. และมีพื้นที่อ่างเก็บน้ำประมาณ 142 ตร.กม. สามารถกักเก็บน้ำได้ 5,950 ล้านลูกบาศก์เมตร และเก็บกักได้สูงสุด 370 ม. (รทก.) หากมีการก่อสร้างเขื่อนน้ำโจนจะทำให้เกิดน้ำท่วมใจกลางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเป็นพื้นที่ประมาณ 80,000 ไร่ มีผลกระทบโดยตรงต่อพื้นที่ป่าไม้อย่างชัดเจน
สืบ นาคะเสถียร ที่ถูกดึงมาร่วมในการคัดค้านโครงการก่อสร้างเขื่อนน้ำโจน ได้ร่วมศึกษาข้อมูลในพื้นที่ จนสามารถเขียนรายงานขึ้นมาได้หลายฉบับ หนึ่งในนั้น คือ “ความสำคัญของป่าทุ่งใหญ่นเรศวรกับเขื่อนน้ำโจน”
สืบ ได้อธิบายให้เห็นว่า ผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวรนั้น มีความสำคัญมากมายหลากหลายประการ มิใช่แต่เพียงมิติทางสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อีกด้วย โดยสืบได้เขียนรายงานอธิบายความสำคัญของป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ตีพิมพ์ในจุลสารนักนิยมธรรมชาติ ปีที่ 4 ฉบับที่ 21 พฤศจิกายน – ธันวาคม 2530 เอาไว้ 7 ข้อ ดังนี้
1. ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเป็นป่าผืนสุดท้ายทางภาคตะวันตกของประเทศที่เหลืออยู่ เป็นแบบอย่างของพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าของประเทศ เป็นส่วนหนึ่งของป่าเพื่อการอนุรักษ์ที่มีอยู่เพียงร้อยละ 9 ของพื้นที่ประเทศ และมีลักษณะเหมือนเกาะที่ถูกล้อมรอบไปด้วยพื้นที่ที่ถูกบุกรุกทำลาย ป่าไม้ต้นน้ำลำธารที่สำคัญๆ ของประเทศถูกราษฎรบุกรุกยึดครองและใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศไปจนหมด ป่านี้จึงมีความสำคัญยิ่งของการ เป็นแหล่งรวมชนิดของป่า ที่ปรากฏอยู่ทางภาคตะวันตก
นอกจากนี้ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ยังเป็นแหล่งรวมของสัตว์ป่านานาชนิด ทั้งสัตว์ป่าที่หายากและกำลังจะสูญพันธ์ไปจากประเทศไทย จึงเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป และได้รับการกำหนดให้เป็นพื้นที่มรดกทางธรรมชาติของโลก “World Natural Heritage” ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการประกาศขององค์การสหประชาชาติ
2. ผืนป่าแห่งนี้เป็นที่รวมพันธุ์สัตว์ป่านานาชนิด เปรียบเสมือนเป็นจุดศูนย์กลางของการกระจายพันธุ์สัตว์ จากการสำรวจนิเวศวิทยาของสัตว์ป่าที่ปรากฏในพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ที่มีสังคมสัตว์และพืชต่อเนื่องเป็นผืนเดียวกัน สัตว์ป่ามีการโยกย้ายถิ่นไปมาถึงกันได้ ปรากฏว่ามีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 707 ชนิด ในจำนวนนี้มีสัตว์ป่าที่ตกอยู่ในสภาวะเป็นสัตว์ที่กำลังจะสูญพันธ์ (endangeredspecies) จำนวน 21 ชนิด และสัตว์ป่าที่มีสถานภาพกว่าถูกคุกคาม (threatened species) อีก 65 ชนิด
3. บริเวณป่าที่ลุ่มต่ำ (Lowland forest) ตอนกลางของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของผืนป่าทั้งหมด เพราะเป็นบริเวณที่มีสัตว์ป่าหลายชนิดอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นตลอดแนวลำน้ำแคว ใหญ่ เป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยแหล่งอาหารของสัตว์ป่า สัตว์ป่าขนาดใหญ่ จำพวกช้างป่า กระทิง และสมเสร็จ จะเดินทางหากินข้ามไปมาระหว่างป่าทั้งสองฝั่งตามรอบหมุนเวียนของฤดูกาล
4. ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเป็นแหล่งที่อยู่ของ “กระซู่” (Dicerorhinus sumatrensis) สัตว์ป่าสงวนที่หาไม่ได้จากถิ่นกำเนิดดั้งเดิมแห่งอื่น ๆ ในประเทศไทยมีการพบซากกระซู่ ซากที่ 2 บริเวณริมห้วยละตะเบิง หลังจากพบซากแรกที่ปลายห้วยน้ำเขียวเมื่อเดือนตุลาคม 2529 และในเดือนกันยายนปีเดียวกันได้พบรอยเท้าของกระซู่บริเวณตอนใต้ของริมห้วยดง วี่ เป็นการยืนยันได้ว่า กระซู่ซึ่งเคยเชื่อกันว่าสูญพันธ์ไปแล้วจากประเทศไทยยังคงอาศัยอยู่ในป่านี้ เช่นเดียวกับสัตว์ป่าที่หายากชนิดอื่นอย่างเช่น เลียงผา เก้งหม้อ และสมเสร็จ หรือแม้แต่กระทิงฝูงใหญ่ขนาด 50 ตัว ซึ่งไม่มีผู้ใดพบเห็นกระทิงฝูงใหญ่ขนาดนี้ในป่าแห่งอื่นของเมืองไทย
นอกจากนี้ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรรวมกับป่าห้วยขาแข้ง ยังมีช้างป่าอาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า 300 เชือก นับเป็นแหล่งช้างป่าที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทย ทังนี้ไม่รวมถึงช้างป่าอีกจำนวนหนึ่งที่ย้ายถิ่นหากินมาจากประเทศพม่าเข้ามา เพิ่มเติม และที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรยังเป็นที่รวมของสัตว์ป่าที่หา ยากชนิดอื่นๆ อีกคือ นกฟินฟุท นกกาบบัว นกเงือกคอแดง นกยูงและนกเป็ดก่า สำหรับปลาน้ำจืดที่หายากในปัจจุบันคือ ปลากระโห้ ยังพบอยู่ตามลำน้ำสายใหญ่โดยเฉพาะในลำน้ำแควใหญ่
5. เป็นแหล่งโบราณคดีและแหล่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศ ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรนอกจากจะมีความสมบูรณ์ในแง่ของการเป็นแหล่งรวมพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ป่าที่สำคัญของประเทศแล้ว ยังมีความสำคัญในด้านที่เกี่ยวข้องกับโบราณคดีและประวัติศาสตร์ของชาติไทย อีกด้วย มีการพบหลักฐานของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์หลายชิ้น อาทิเช่น ขวานหินกะเทาะ ขวานหินขัด ต่างหูที่ทำจากกระดูกสัตว์และเศษภาชนะดินเผาสมัยหินใหม่
6. เป็นแหล่งรวมของสภาพธรรมชาติดั้งเดิมที่เหลืออยู่เป็นแหล่งสุดท้ายของประเทศ เป็นตัวแทนของสภาพป่าและความหลากชนิดของสัตว์ป่า มีอาณาเขตกว้างใหญ่เพียงพอที่สัตว์ป่านานาชนิดสามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้ อย่างปลอดภัย ทำให้สถานที่แห่งนี้มีความเหมาะสมต่อการเป็นแหล่งเพื่อการศึกษาในเชิง วิชาการเกี่ยวกับธรรมชาติศึกษาในสาขาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้รวมทั้งการศึกษาในด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ที่ยังมิได้มีการ ศึกษาอย่างละเอียดทั้งพื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติที่มีการพัฒนาตัวเองมาเป็นเวลานับพันปีย่อมมีค่าและมีความ สำคัญต่อการอนุรักษ์ไว้เพื่อ การศึกษาทางวิชาการมากกว่าที่จะนำมาใช้ประโยชน์ให้หมดไปเพื่อการพัฒนาทาง ด้านพลังงานแต่เพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณป่าลุ่มต่ำที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศซึ่งเหลืออยู่ เพียงแห่งเดียวในประเทศ
7. ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรยังคงสภาพเป็นป่าธรรมชาติ ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอยู่ห่างไกลทางคมนาคม ทำให้อัตราของการถูกทำลายมีน้อยเมื่อเทียบกับป่าอนุรักษ์แห่งอื่นในประเทศ ที่มีเส้นทางคมนาคมสะดวก และมีการพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวจนทำให้สภาพป่าดั้งเดิมถูกทำลายไปโดยทาง อ้อม
ดังนั้น ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรจึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสมต่อการทัศนะศึกษาสำหรับผู้ใฝ่ หาสภาพธรรมชาติแท้จริงที่ไม่ต้องการการ ปรุงแต่งเพื่อรองรับความสะดวกสบายโดยอาศัยธรรมชาติเป็นข้ออ้าง จนทำให้สภาพป่าดั้งเดิมของเมืองไทยในส่วนอื่นของประเทศสูญสิ้นไปอย่างน่า เสียดายและไม่สามารถปรับปรุงให้ฟื้นคืน สู่สภาพดั้งเดิมได้
เขื่อนน้ำโจนเขื่อนน้ำโจน เป็นเขืิ่อนที่จะสร้างปิดกั้นลำน้ำแควใหญ่ตรงบริเวณซึ่งอยู่ห่างจากเขื่อนศรีนครินทร์ (เขื่อนเจ้าเณร) ขึ้นไปทางเหนือระยะทาง 135 กม. อยู่ในเขตพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ตัวเขื่อนเป็นแบบหินทิ้งแกนดินเหนียว สูง 187 ม. สันเขื่อนยาว 430 ม. และมีพื้นที่อ่างเก็บน้ำประมาณ 142 ตร.กม. สามารถกักเก็บน้ำได้ 5,950 ล้านลูกบาศก์เมตร และเก็บกักได้สูงสุด 370 ม. (รทก.) หากมีการก่อสร้างเขื่อนน้ำโจนจะทำให้เกิดน้ำท่วมใจกลางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเป็นพื้นที่ประมาณ 80,000 ไร่ มีผลกระทบโดยตรงต่อพื้นที่ป่าไม้อย่างชัดเจน
 

จากป่าสู่เมือง : สถานการณ์ป่าไม้ประเทศไทย 2559-2560

อีเมล พิมพ์ PDF
สถานการณ์ป่าไม้ประเทศไทย 2559-2560
.
พื้นที่ป่าไม้ประเทศไทย ประจำปี 2559 จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม โดยกรมป่าไม้ ระบุว่าประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ ร้อยละ 31.58 ของพื้นที่ประเทศ หรือเท่ากับ 102,174,805.09 ไร่ (163,479.69 ตารางกิโลเมตร) ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2558 ร้อยละ 0.02 หรือ 65,000 ไร่ โดยประมาณ
.
จากสถิติพื้นที่ป่าไม้ประเทศไทย จากปี พ.ศ. 2557-2559 ระยะเวลา 2 ช่วงปีที่ผ่านมา พื้นที่ป่าลดลง ร้อยละ 0.02 ทุกปี หรือเฉลี่ยปีละ 60,000 ไร่ โดยประมาณ
.
จากพื้นที่ป่าไม้ในปัจจุบัน สามารถแยกพื้นที่เป็นรายภาค ตามลำดับมากไปหาน้อย ได้ดังนี้
- ภาคเหนือมีพื้นที่ป่าร้อยละ 64.37 (ของพื้นที่ภาค)
- ภาคตะวันตกร้อยละ 59.03
- ภาคใต้ร้อยละ 24
- ภาคตะวันออกร้อยละ 21.84
- ภาคกลางร้อยละ 21.09
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 14.93
.
โดยภาคที่มีอัตราการลดลงของพื้นที่ป่าไม้รุนแรงที่สุดคือ ภาคตะวันออก รองลงมาคือ ภาคใต้ โดยพื้นที่ป่าที่หายไปถึงร้อยละ 36.38 และ 34.82 ของพื้นที่ป่าไม้ที่เคยมีในภาคเมื่อปี 2504 ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคกลาง และภาคเหนือ ร้อยละของพื้นที่ป่าที่ลดลงในแต่ละภาคจากเมื่อปี 2504 คือ 27.68, 24.45, 23.01 และ 9.12 ตามลำดับ
.
ถึงแม้ว่าภาคตะวันออกจะมีพื้นที่ป่าลดลงมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2504 แต่จากข้อมูลล่าสุด ปี 2559 ภาคตะวันออกก็ยังมีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 0.07 ภาคเหนือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.08 ภาคกลางเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.04 และภาคใต้เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.02
.
ส่วนอีก 2 ภาคกลับมีตัวเลขพื้นที่ป่าที่ลดลงจากปี 2558 ดังต่อไปนี้ ภาคตะวันตก ลดลงร้อยละ 0.06 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลดลงร้อยละ 0.01
.
สำหรับรายงานสถานการณ์ป่าไม้ ฉบับเต็มจะเผยแพร่ให้ผู้สนใจดาวน์โหลดในเร็วๆ นี้ และสามารถติดการรายงานสถานการณ์ป่าไม้ประเทศไทย 2559-2560 ได้ในวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 ในงาน จากป่าสู่เมือง บันทึกหยุดเขื่อนน้ำโจน ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/KpXTE1
.
หมายเหตุ พ.ศ. 2504 เป็นปีแรกที่การแปลภาพถ่ายออกมาเป็นจำนวนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย
สถานการณ์ป่าไม้พื้นที่ป่าไม้ประเทศไทย ประจำปี 2559 จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม โดยกรมป่าไม้ ระบุว่าประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ ร้อยละ 31.58 ของพื้นที่ประเทศ หรือเท่ากับ 102,174,805.09 ไร่ (163,479.69 ตารางกิโลเมตร) ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2558 ร้อยละ 0.02 หรือ 65,000 ไร่ โดยประมาณ
 

27 ปี มูลนิธิสืบนาคะเสถียร EP 12 10 ปี สืบ นาคะเสถียร

อีเมล พิมพ์ PDF

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร10 ปีแห่งการจากไปของคุณสืบ นาคะเสถียร ถ้าจะว่านานก็เหมือนนาน และถ้าเป็นคนที่ต้องทำงานเพื่อสานต่อเจตนาของคุณสืบแล้วดูเหมือนวันเวลาเพิ่งผ่านไปไม่นานเท่าไหร่

 

จากป่าสู่เมือง : แม็กซ์ เจนมานะ

อีเมล พิมพ์ PDF

แม็กซ์ เจนมานะแม็กซ์ เจนมานะ หรือ ณัฐวุฒิ เจนมานะ หนุ่มหน้าตาดีที่เราเริ่มรู้จักเขาจากการประกวด เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ ปีที่ 1 ภาพที่เราเห็นเรื่องที่เราคุ้นเคย เขาคือศิลปินหนุ่มคลื่นลูกใหม่ของวงการเพลงไทย

 

เหตุผลในการคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา

อีเมล พิมพ์ PDF

โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา17 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เตรียมส่งต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา ขนาด 2,200 เมกะวัตต์ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) เนื่องจากเห็นว่ามีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอแล้ว

 

แสงเทียนแห่งเดือนกันยา

อีเมล พิมพ์ PDF

รำลึก สืบ นาคะเสถียรตั้งแต่มาร่วมงานกับมูลนิสืบนาคะเสถียร เดือนกันยายนในทุกๆ ปีจะเป็นเดือนพิเศษของชีวิตผมเสมอ - คืนวันที่ 31 สิงหาคมต่อมาถึงเช้ามืดของวันที่ 1 กันยายน เป็นคืนรำลึกการจากไปของ สืบ นาคะเสถียร ผู้ชายซึ่งเป็นยิ่งกว่าแรงบันดาลใจตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา (ผมมารับเป็นผู้บริหารของมูลนิธิสืบฯ ในปีนี้)

 

รับข่าวสาร

Community

facebook twitter youtube
instagram ebooks

DOWNLOAD E-BOOKS

คู่มือ
คู่มือการมีส่วนร่วม
และจัดการความขัดแย้ง
ในผืนป่าตะวันตก

DOWNLOAD

Who's online

เรามี 288 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

<<  สิงหาคม 2017  >>
 จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส.  อา 
   1  2  3  4  5  6
  7  910111213
14151617
   
จากป่าสู่เมือง
nodam
เหตุผลในการคัดค้าน
เขื่อนแม่วงก์
โดย มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
ป่าตะวันตก


ของที่ระลึกองค์กร

http://seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/895080saveforest.jpg http://seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/544918GIFT_1.jpg http://seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/982449GIFT_2.jpg http://seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/183825GIFT_3.jpg

ผู้สนับสนุนมูลนิธิ

http://seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/547665THANK_PORAR.jpg http://seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/594961THANK_SCB.jpg http://seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/631573THANK_CROWNPROPERTY.jpg http://seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/868548THANK_EGCO.jpg http://seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/593615THANK_PASAYA.jpg http://seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/725396THANK_BAREFOOT.jpg
สำหรับเจ้าหน้าที่ iconkeyy สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ ครั้ง

resource