• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
http://seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/799907foresttotown.jpg http://seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/897014nodam.jpg
  • 0
  • 1

27 ปี มูลนิธิสืบนาคะเสถียร EP 11 มหากาพย์เขื่อนแม่วงก์ part 5

อีเมล พิมพ์ PDF
กว่า 20 ปี ที่ทำหน้าที่คัดค้านโครงการเขื่อนแม่วงก์มา แม้จะเผชิญกับอุปสรรคหนักหนา แต่อย่างน้อยที่สุดการถ่วงดุลนั้นก็ช่วยให้ผืนป่าแม่วงก์ได้รับโอกาสฟื้นฟูตัวเองจนกลับมาเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์อีกครั้ง
ผู้เขียนนั้นโชคดีมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมผืนป่าแห่งนี้หลายต่อครั้งนับตั้งแต่วันที่ถูกเรียกว่าป่าเสื่อมโทรมจนถึงวันที่ป่ากลับคืนมาสมบูรณ์เช่นในปัจจุบัน ทั้งเคยดูจากภายนอกและเดินเท้าเข้าป่านอนค้างอ้างแรมในบริเวณที่คงกลายผืนน้ำหาก EHIA ผ่านความเห็นชอบ
จากอดีตที่เคยเป็นไร่ซากมาวันนี้ผืนป่าแม่วงก์เป็นอย่างไร ขออนุญาตอ้างอิงข้อมูลจากหนังสือเขื่อนแม่วงก์ทำลายป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างไร จัดทำโดย องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล WWF ประเทศไทย และสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (Wildlife Conservation Society- WCS) คัดมาสั้นๆ เป็นต้นว่า ต้นสักหลายต้นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ที่ผ่านมาทำสัมปทานไม้เมื่อครั้งอดีตได้มีการงอกให้คลุมต้นเดิมจนเติบโตมีขนาดใหญ่ชี้ให้เห็นสภาพป่าที่กำลังฟื้นตัวอย่างชัดเจนหลังจากการได้รับการอนุรักษ์มาเกือบ 30 ปี กวางป่าที่เคยถูกล่าจากพื้นที่จนเกือบสูญพันธุ์ก็ได้ฟื้นฟูจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น สามารถพบเห็นตัวได้บ่อยมีร่องรอยทั้งรอยตีนและรอยเล็มหญ้าให้เห็นได้ทั่วไป โดยเฉพาะพื้นที่ราบริมน้ำแม่เรวาซึ่งเป็นแหล่งหากินและอาศัยที่สำคัญ แน่นอนว่าการเพิ่มขึ้นของกวางนั้นมีผลต่อสัตว์ป่าล่าอย่างเสือโคร่ง การอนุรักษ์กวางป่าจึงเป็นอีกทางของการอนุรักษ์เสือโคร่งที่กำลังกระจายตัวจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งมาสู่พื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ทั้งร่องรอยและภาพจากกล้องดักถ่าย
ความสมบูรณ์ของป่าแม่วงก์นั้นยังสามารถชี้วัดได้จากนาก นากเป็นสัตว์ป่าที่บ่งชี้คุณภาพของลำน้ำ เพราะนากจะอาศัยอยู่ในลำน้ำที่สะอาดเท่านั้น ลำน้ำแม่วงก์โดยเฉพาะบริเวณแม่เรวา ถือเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมและสำคัญของการเป็นพื้นที่อาศัยของนากและสัตว์น้ำหลายชนิด การปรากฏของนอกในพื้นที่ชี้ให้เห็นถึงความชุกชุมของปลาที่เป็นอาหารของนากและความบริบูรณ์ของระบบนิเวศในลำนำแม่วงก์
ที่ว่ามานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์และชะลอการพัฒนาที่จะส่งผลกระทบต่อผืนป่าที่หลายฝ่ายช่วยกันทำงาน นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและคงสืบต่อเนื่องถึงอนาคต
ทั้งหมดที่กล่าวมาก็อาจเรียกว่ามันเป็นมหากาพย์งานอนุรักษ์ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ซึ่งผู้เขียนพยายามรวบรัดให้เห็นถึงภาพรวมสำคัญในบางบทบางตอน เพราะดังที่ได้เท้าความไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นบทว่า โครงการเขื่อนแม่วงก์นั้นมีมาก่อนการตั้งมูลนิธิสืบนาคะเสถียรเสียอีก
ครั้งหนึ่งน้องๆ เจ้าหน้าที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เคยถามผู้เขียนว่า เคยคิดไหมว่าจะต้องคัดค้านโครงการเขื่อนแม่วงก์มายาวนานจนถึงทุกวันนี้ ผู้เขียนได้ตอบไปว่า “เมื่อมีสิ่งที่ต้องทำเราก็ต้องทำไม่ได้เป็นห่วงว่าจะทำไม่เสร็จ หรือต้องทำซ้ำไปซ้ำมาหลายหนเราถือว่ามันเป็นหน้าที่โดยจริยธรรมของคนที่ทำงานทางด้านนี้ ก็อยากฝากถึงคนรุ่นต่อไป จนถึงผู้อ่านทุกท่านให้ช่วยกันดูแลผืนป่าและสัตว์ป่าไว้ให้คงอยู่ต่อไปตราบนานที่สุด”
ผู้เขียน รตยา จันทรเทียร ประธานที่ปรึกษามูลนิธิสืบนาคะเสถียร
เขื่อนแม่วงก์กว่า 20 ปี ที่ทำหน้าที่คัดค้านโครงการเขื่อนแม่วงก์มา แม้จะเผชิญกับอุปสรรคหนักหนา แต่อย่างน้อยที่สุดการถ่วงดุลนั้นก็ช่วยให้ผืนป่าแม่วงก์ได้รับโอกาสฟื้นฟูตัวเองจนกลับมาเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์อีกครั้ง
 

คู่มือช่วยโลก ฉบับคนขี้เกียจ

อีเมล พิมพ์ PDF

ขี้เกียจหยุดความยากจนข้นแค้น ต่อสู้ความไม่เท่าเทียมและความอยุติธรรม ปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โอ้โห ถึงเป้าหมายเปลี่ยนโลกจะสำคัญ และจำเป็นต้องได้รับการร่วมมือจากภาครัฐ ผู้นำโลก และองค์กรระหว่างประเทศ แต่มันดูเป็นไปไม่ได้เลยที่คนธรรมดาอย่างเราจะสร้างความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว แต่เราควรจะยอมแพ้หรือ ?

 

27 ปี มูลนิธิสืบนาคะเสถียร EP 11 มหากาพย์เขื่อนแม่วงก์ part 4

อีเมล พิมพ์ PDF

เขื่อนแม่วงก์ผลของการเดินเท้าคัดค้าน EHIA โครงการเขื่อนแม่วงก์นั้นทำให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีคำสั่งแต่งตั้ง “คณะกรรมการพิจารณาข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาข้อมูลโครงการการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ จ.นครสวรรค์” คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่พิจารณาข้อมูล ข้อเท็จจริงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากหลายด้านและผู้แทนจากองค์กรอนุรักษ์เข้าร่วมเป็นตัวแทน แต่ในขณะนั้นก็ได้วิกฤตการณ์การเมือง มีการรวมตัวของประชาชนเพื่อเพื่อคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ ทำให้ข่าวคราวเรื่องแม่วงก์นั้นไม่ถูกพูดถึงในวงกว้างมากนัก ประกอบกับหลายคนคิดว่าคัดค้านสำเร็จและโครงการถูกยกเลิกไปแล้ว

 

27 ปี มูลนิธิสืบนาคะเสถียร EP 11 มหากาพย์เขื่อนแม่วงก์ part 3

อีเมล พิมพ์ PDF

เขื่อนแม่วงก์พ.ศ. 2556 รัฐบาลได้ดึงเอาโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ไปบรรจุไว้ในโครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท ที่ได้อนุมัติอนุญาติให้ดำเนินการ แต่เมื่อดูในรายละเอียด ณ เวลานั้น รายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโครงการเขื่อนแม่วงก์ยังไม่แล้วเสร็จ แต่รัฐบาลได้การอนุมัติอนุญาติโครงการที่มีผลกระทบต่อผืนป่าและสัตว์ป่าไปเสียแล้ว จึงเป็นหน้าที่ของไอ้พวกนักอนุรักษ์ต้องออกมาคำราม

 

จากป่าสู่เมือง : วัชรบูล ลี้สุวรรณ

อีเมล พิมพ์ PDF
จากป่าสู่เมือง : วัชรบูล ลี้สุวรรณ
วัชรบูล ลี้สุวรรณ หรือโน้ต ที่รู้จักกันดีในฐานะนักแสดงสังกัดช่อง 7 สี แต่ในอีกบทบาทเขาคือผู้ชายที่รักษ์ในธรรมชาติ ป่าไม้ สัตว์ป่า ซึ่งเราจะเห็นโน้ตเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในด้านสิ่งแวดล้อมอยู่บ่อยครั้ง เช่น ร่วมเดินเท้าคัดค้าน EHIA โครงการเขื่อนแม่วงก์ร่วมกับ อ.ศศิน เฉลิมลาภ เมื่อปี พ.ศ. 2556
นอกจากนั้นในเวลาว่าง โน้ตยังมีงานอดิเรก คือ การถ่ายภาพสัตว์ป่า มีผลงานออกมามากมายหลายชิ้น (ในเร็วๆ นี้สามาถติดตามผลงานภาพถ่ายของโน้ต วัชรบูลที่ได้เฟสบุ๊คแฟนเพจมูลนิธิสืบนาคะเสถียร) รวมถึงยังติดตามข่าวสารประเด็นสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา แม้ว่าจะคิวงานการแสดงที่รัดตัวแค่ไหนก็ตาม
เมื่อปี พ.ศ. 2558 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ปรับแผนยุทธศาสตร์การทำงานขององค์กรใหม่อีกครั้ง มีการเปลี่ยนตัวประธานองค์กร โดย อ.ศศิน เฉลิมลาภ เดิมตำแหน่งเลขาธิการขึ้นมารับเป็นประธานแทน อ.รตยา จันทรเทียร ประธานคนก่อนซึ่งอายุมากแล้ว พร้อมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกรรมการองค์กรที่หมดอายุไปตมวาระ และได้ชักชวนคุณโน้ต วัชรบูล เข้ามารับตำแหน่งกรรมการ ซึ่งเจ้าตัวตอบรับด้วยความยินดี
ในวาระ 27 ปี การจากไปของคุณสืบ นาคะเสถียร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ชวนคุณโน้ต มาร่วมบอกเล่าเรื่องราวสั้นๆ เกี่ยวกับความประทับใจต่อคุณสืบ นาคะเสถียร และแสดงความคิดเห็นเรื่องสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
ลองไปฟังกันดูว่า นักแสดงผู้หลงใหลในธรรมชาติคนนี้ เขามีความคิดเห็นอย่างไรต่อประเด็นซักถาม
วัชรบูล ลี้สุวรรณวัชรบูล ลี้สุวรรณ หรือโน้ต ที่รู้จักกันดีในฐานะนักแสดงสังกัดช่อง 7 สี แต่ในอีกบทบาทเขาคือผู้ชายที่รักษ์ในธรรมชาติ ป่าไม้ สัตว์ป่า ซึ่งเราจะเห็นโน้ตเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในด้านสิ่งแวดล้อมอยู่บ่อยครั้ง เช่น ร่วมเดินเท้าคัดค้าน EHIA โครงการเขื่อนแม่วงก์ร่วมกับ อ.ศศิน เฉลิมลาภ เมื่อปี พ.ศ. 2556
 

จากป่าสู่เมือง : เสื้อรำลึก 27 ปี สืบ นาคะเสถียร

อีเมล พิมพ์ PDF
เป็นธรรมเนียมในวาระรำลึกการจากไปของคุณ สืบ นาคะเสถียร วันที่ 1 กันยายนของทุกปี ที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร จะผลิตเสื้อยืด "รำลึก สืบ นาคะเสถียร" ขึ้นมา เพื่อระลึกถึงเจตนารมย์และแนวคิดอนุรักษ์ผืนป่าและสัตว์ป่าของคุณสืบ นาคะเสถียร
โดยในปีนี้เสื้อยืดรำลึกวาระ 27 ปี สืบ นาคะเสถียร มูลนิธิได้ออกแบบในคอนเส็ปต์ถอดแบบมาจากรูปปั้นสืบ นาคะเสถียรที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
รูปปั้นสืบ นาคะเสถียร เป็นส่วนหนึ่งของอนุสรณ์สถานสืบ นาคะเสถียร ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อ. ลานสัก จ.อุทัยธานี สถานที่ที่สร้างเพื่อให้คนรุ่นหลังได้รำลึกถึงคุณสืบ นาคะเสถียร และผลงานที่ทุ่มเทให้กับงานอนุรักษ์ผืนป่าและสัตว์ป่ามาตลอดทั้งชีวิต
โดยรูปปั้น สืบ นาคะเสถียรนี้ ผู้ออกแบบและปั้น คือ อาจารย์เสวต เทศน์ธรรม อาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ออกแบบอิริยาบถให้คุณสืบกำลังก้าวเดิน ใบหน้าและดวงตามองตรงเข้าไปยังผืนป่าตะวันตก บ้านหลังใหญ่ที่สุดของสัตว์ป่าในประเทศไทยและเอเชียอาคเนย์
คุณสืบแต่งตัวเช่นที่คุ้นตาของลูกน้อง คือ ชุดลุยป่า แบกเป้และเครื่องนอน ในกระเป๋ากางเกงข้างหนึ่งมีซองบุหรี่ มือหนึ่งถือสมุดบันทึก อีกมือหนึ่งถือปากกา มีกล้องส่องทางไกลคล้องคอ สะพายกล้องถ่ายรูป พร้อมบันทึกข้อมูลต่างๆ ตามประสานักวิชาการ
รูปปั้นคุณสืบแล้วเสร็จและนำไปติดตั้งในห้วยขาแข้งเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2536 โดยมีพิธีบวงสรวงและพิธีทางศาสนา ณ อนุสรณ์สถาน สืบ นาคะเสถียร เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่สามของการจากไปของคุณสืบ นาคะเสถียร
และในวันที่ 1 กันยายนของทุกปีจะมีพิธีวางพวงมาลาระลึกถึงคุณสืบ นาคะเสถียรที่หน้ารูปปั้น
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดเจตนาสืบ นาคะเสถียร ผ่านการสนับสนุนเสื้อยืด 27 ปี สืบ นาคะเสถียร ตัวละ 300 บาท ค่าจัดส่งครั้งละ 40 บาท (แบบลงทะเบียน) สามารถสนับสนุนได้ทาง Line Id : snfshop สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง ไลน์ไอดี snfshop หมายเลขโทรศัพท์ 083-095-0695
นอกจากนี้สามารถสนับสนุนได้ที่ร้านสำนักงานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ที่อยู่ 140 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 [ดูแผนที่] หรือสนับสนุนได้ในงานจากป่าสู่เมือง บันทึกหยุดเขื่อนน้ำโจน วันที่ 8 - 10 กันยายน 2560 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร [ดูรายละเอียดกิจกรรม]
ขนาดเสื้อ
Size S : ขนาดรอบอก 36 นิ้ว, ยาว 27 นิ้ว
Size M : ขนาดรอบอก 38 นิ้ว, ยาว 28 นิ้ว
Size L : ขนาดรอบอก 40 นิ้ว, ยาว 29 นิ้ว
Size XL : ขนาดรอบอก 42 นิ้ว, ยาว 30 นิ้ว
Size 2XL : ขนาดรอบอก 46 นิ้ว, ยาว 30.5 นิ้ว(หมด)
เสื้อยืดรำลึก 27 ปี สืบ นาคะเสถียรนี้ ได้รับการสนับสนุนจากผลิตภัณฑ์เสื้อยืดตราห่านคู่ บริษัท โรงงานไทยแลนด์นิตติ้ง จำกัด
วัชรบูล ลี้สุวรรณในวาระรำลึกการจากไปของคุณสืบ นาคะเสถียร วันที่ 1 กันยายนของทุกปี มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ผลิตเสื้อยืด "รำลึก สืบ นาคะเสถียร" ขึ้นมา เพื่อระลึกถึงเจตนารมย์และแนวคิดอนุรักษ์ผืนป่าและสัตว์ป่าของคุณสืบ นาคะเสถียร
 

รับข่าวสาร

Community

facebook twitter youtube
instagram ebooks

DOWNLOAD E-BOOKS

คู่มือ
คู่มือการมีส่วนร่วม
และจัดการความขัดแย้ง
ในผืนป่าตะวันตก

DOWNLOAD

Who's online

เรามี 279 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

<<  สิงหาคม 2017  >>
 จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส.  อา 
   1  2  3  4  5  6
  7  910111213
14151617
   
จากป่าสู่เมือง
nodam
เหตุผลในการคัดค้าน
เขื่อนแม่วงก์
โดย มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
ป่าตะวันตก


ของที่ระลึกองค์กร

http://seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/895080saveforest.jpg http://seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/544918GIFT_1.jpg http://seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/982449GIFT_2.jpg http://seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/183825GIFT_3.jpg

ผู้สนับสนุนมูลนิธิ

http://seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/547665THANK_PORAR.jpg http://seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/594961THANK_SCB.jpg http://seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/631573THANK_CROWNPROPERTY.jpg http://seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/868548THANK_EGCO.jpg http://seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/593615THANK_PASAYA.jpg http://seub.or.th/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/725396THANK_BAREFOOT.jpg
สำหรับเจ้าหน้าที่ iconkeyy สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ ครั้ง

resource